Blog

اقدام پژوهی معلمان ابتدایی - متوسطه اول - متوسطه دوم در قالب فایل ورد

29 dec 2018

پ

اقدام‌ پژوهی (معلم پژوهنده)

اقدام‌ پژوهی‌ های راه‌یافته به مرحله استانی در سال های قبل
  عنوان اقدام‌ پژوهی نام پژوهشگر منطقه آموزشی
1 اقدام پژوهی معلمان با موضوع چگونه توانستيم دانش آموزان را به مطالعه كتابهاي غير درسي كتابخانه علاقه مند سازيم فرزانه عسكري قروه
2 اقدام پژوهی با موضوع علل گوشه گيري و افت تحصيلي نسيم چه بوده است؟ معصومه باقري سرنجيانه ديواندره
3 اقدام پژوهی با موضوع چگونه افسردگي دانش آموزم را بهبود بخشيدم ؟ شهلا اله مرادي سقز
4 اقدام پژوهی چگونگي كاهش ميزان تقلب دانش آموزان و افزايش انگيزه براي كسب نمره واقعي دردبيرستان دخترانه فاطميه درسال 88/89 طاهره صمصامي خداداد بيجار
5 چگونه توانستم نارسا نويسي زهرا دانش آموزپايه دوم را درمان نمايم .اقدام پژوهی با موضوع هوشنگ جمشيدي کراني
6 اقدام پژوهی موضوع: چگونه توانستم با تشكيل كارگاه آموزشي ياددهي- يادگيري ،سطح علمي دانش آموزان را افزايش دهم ودر وقت صرفه جويي كنم شريفه كوچكي کراني
7 اقدام پژوهی چگونه مشكلات املاي فارسي دانش آموزان مدرسه راهنمايي طالقاني را حل نمودم حسن اميني قروه
8 اقدام پژوهی موضوع : علل اختلال يادگيري درس املاء سينا وراههاي درمان آن داود بالادستيان کراني
9 شيوه جديد تدريس قسمت خواندن (reading)كتاب زبان سال سوم راهنمايي پروين رضائي کامياران
10 اقدام پژوهی چگونه توانستم به آراستگي و شادابي حياط و محوطه بازي و مطالعه بچه ها كمك كنم؟ مسعود عبدالملکي قروه
11 اقدام پزوهی چگونه توانستم اختلال رفتاري دانش آموزم را در فعاليت هاي ورزشي كاهش دهم؟ آذر شهسواري قروه
12 اقدام پژوهی با موضوع چگونه دانش آموزان دبيرستان شهداي بهارلو را به شركت در مراسم آغازين تشويق نمودم؟ محمداسماعيل قربان پور قروه
13 اقدام پژوهی معلمان ابتدایی چگونه ضعف دانش آموزان كلاس چند پايه ي روستاي ناظم آباد را در روخواني و روان خواني برطرف كردم. فاطمه خواجوند قروه
14 اقدام پژوهی معلمان دبیرستان تاريخ وادبيات پيشينه ي ادب و فرهنگ ملت ايران ماريه اردلاني موچش
15 اقدام پژوهی معلمان چگونه مي توانم رفتار بي نظمي را در دو نفر از دانش آموزان كاهش دهم؟ شهلا عبدالملكي قروه
16 اقدام پژوهی معلمان چگونه توانستم اضطراب امتحاني دانش آموز پايه چهارم را از بين ببرم ؟ علي اوسط عزتي کراني
17 اقدام پژوهی معلمان ابتدایی چگونه توانستم در مدارس چند پايه روستايي كارگاه فعاليت مكمل وفوق برنامه داير نمايم ؟ قاسم فرج الهي مجد کراني
18 اقدام پژوهی معلمان ابتدایی با موضوع چگونه توانستم درس انشاء را بهبود ببخشم؟ عليرضا سودمند کراني
19 اقدام پژوهی معلمان ابتدایی درمان اضطراب امتحان دانش اموز جميله خادمي سقز
20 اقدام پژوهی معلمان ابتدایی  با موضوع راه هاي بهبود افسردگي دريك دانش آموز فخريه بسطامي بيجار
21 اقدام پژوهی چگونه توانستم ازطريق ارزشيابي مستمرميانگين نمرات ماهانه دانش آموزان را ارتقاء دهم؟ شمس الله عباسي سريش آباد
22 چگونه توانستم ميانگين قبولي دانش آموزان مركز آموزش از راه دور نور منطقه سريش آباد را در دروس نهايي سال سوم متوسطه افزايش دهم؟ فقيهه دهقان سريش آباد
23 اقدام پژوهی دبیرستان چگونه توانستم دانش آموزان را به انجام تكاليف رياضي ترغيب نمايم ؟ صفيه مالكي قروه
24 اقدام پژوهی ابتدایی بررسي علل ناسازگاري دانش آموز پايه سوم و كنترل نظم و انضباط در مدرسه طاهره ملابابائي کراني
25 اقدام پژوهی متوسطه اول چگونه توانستيم يك دانش آموز گوشه گير ميتلا به سندرم دان را به درس و زندگي اميدوار و علاقه مند كنيم ؟ فاطمه فرامرزي سريش آباد
26 اقدام پژوهی متوسطه دوم چگونه توانستيم افت تحصيلي دانش آموزان سال اول و دوم دبيرستان را كاهش دهيم. ليلا فقيرزاده سريش آباد
27 چگونه توانستم تفاوت دو حرف«d» و«b»را به دانش آموزم بشناسانم .اقدام فرشته رضائي سريش آباد
28 اقدام پژوهی چگونه توانستم مشكلات رفتاري دانش آموزان را در سرويس مدارس بهبود بخشم؟ ليلا حيدري سريش آباد
29 اقدام پژوهی لكنت انتخابي ناشي از ترس و خجالت فرحناز معزي کامياران
30 اقدام پزوهی با موضوع چگونه توانستم باايجادانگيزه وازرشيابي دانش آمو زان كلاس چندپايه را به مطالعه علاقه مندكنم حيدر حبيبي سريش آباد
31 چگونه توانستيم اقدام پژوهي را ، اقدام پژوهي نماييم؟ (راهكارهاي افزايش علاقه مندي همكاران به برنامه ي معلم پژوهنده) فرزاد حسين پناهي موچش
32 اقدام پژوهی با موضوع افزايش يادگيري حروف الفباي انگليسي در دانش آموزان سال اول مدرسه راهنمايي الزهرا هيرو احمدي نيا دهگلان
33 چگونه توانستم با آموزش مهارتهاي مطالعه عملكرد دانش آموزانم را در درس روانشناسي بهبود بخشم؟ نينا گنجي سريش آباد
34 چگونه توانستيم دانش آموزان پيش دانشگاهي فاطميه سريش آباد را به نماز علاقمند كنيم کلثوم عربيان سريش آباد
35

اقدام پژوهی ابتدایی با موضوع چگونه توانستم ضعف املايي عباس را از بين ببرم.

مجتبي ملاولي سريش آباد
36 راهي براي بهبود آموزش فعاليت هاي آزمايشگاهي به كمك آزمايشگاه مجازي در شاخه كاردانش كامياران مسعود معتمدي کامياران
37 تأثير«فرصت 1دقيقه اي»درهنگام امتحان حرفه وفن بر كاهش اضطراب دانش آموزان پايه دوم راهنمايي عفت شهرستان كامياران زعفران مرادي کامياران
38 بررسي عللل بي علاقگي دانش آموزان به درس زبان انگليسي سميرا مرادي فر کامياران
39 چگونه توانستم علاقه ي دانش آموزان دوم رياضي دبيرستان دخترانه ي شاهد را به درس شيمي (2) افزايش دهم ؟ شقايق پرتواندازان پور قروه
40 فعال سازي دانش آموزان در درس هنر جعفر احمدزاده کراني
41 چگونه توانستم مشكل اختلال گفتاري زهرا را بهبود بخشم . سيده عزيزه اجاق قروه
42 حل مشكل ناسازگاري در دانش آموز (ه-ر) انار مرادي کامياران
43 چگونه مدرسه ي راهنمايي عفت را شاداب سازيم؟ سعديه حيدري کامياران
44 چگونه مي توانيم دانش آموزان مدرسه ي پيش دانشگاهي را در فعاليت هاي مدرسه شريك سازيم ؟ فريده حيدري کامياران
45 چگونه توانستم با آموزش شيوه هاي تمركز دانش آموزانم را در فراگيري دروس ياري دهم. فردين نيكخواه سريش آباد
46 چگونه بااستفاده ازروش جامع آموزش قرآن كريم توانستم ضعف روخواني قرآن دانش آموزان سال دوم هنرستان كاردانش شبانه روزي نيمه ي شعبان رابرطرف نمايم؟ سارا قائمي قروه
47 چگونه مي توانم افت تحصيلي درس زبان و ادبيات فارسي دانش آموزان كلاسم را بهبود بخشم ؟ ليلا کمانگر قروه
48 ياددهي نظم درعمل به دانش آموزان عليرضا صادقي قروه
49 چگونه توانستيم رفتارونظم خانم الف دانش آموزپايه دوم راهنمايي قدس رابهبود بخشيم‏ بتول ميهمي سريش آباد
50 توانستم دانش آموز شلوغم رامسؤليت پذير كنم. مهين آوج بيجار
51 چگونه توانستم سبب فعال سازي كلاس علوم تجربي شوم؟ حجت الله عبدالملكي قروه
52 چگونه توانستم عملكرد تحصيلي و رفتاري يك دانش آموز پايه دوم با مشكل adhd را بهبود بخشم شوبو مالك سنندج ناحیه 2
53 چگونه توانستم دانش آموزان پايه چهارم و پنجم آموزشگاهم را به امر تحقيق و پزوهش ترغيب نمايم ليلان عبدالملکي قروه
54 چگونه ي توانيم دانش آموزان را به انتخاب رشته تحصيلي منا سب هدايت كنيم ؟ خديجه پرکار زيويه
55 چگونه مي توان به دانش آموز تيز هوش كمك كرد ؟ فاطمه قاسمي فر کراني
56 حل مشكل يادگيري دانش آموزان در درس جغرافياي سال اول راهنمايي بخش نواحي آب و هوايي ايران شيوا احمدي کراني
57 چگونه توانستيم زنگ هاي تفريح و ساعات بيكاري دانش آموزان را با نشاط كنيم؟ معصومه سميعي قروه
58 چگونه مي توانم مشكل كلي نگري دنيا را در املا حل كنم ؟ مهين غلامي کامياران
59 چگونه توانستم تفاوت هاي آموزش زبان انگليسي در موسسات زبان و مدارس را بيابم. بديعه ذكريائي موچش
60 ارائه راهكارهايي جهت افزايش تجارب يادگيري دانش آموزان آموزشگاه راهنمايي روستاي قجر در درس علوم تجربي در سال تحصيلي 89-88 عباس مبتدي ديواندره
61 فعال سازي دانش آموزان در درس پرورشي بنفشه كلهري کامياران
62 بررسي تاثير برنامه هاي مركز پيش دانشگاهي امير كبير در آماده سازي دانش آموزان جهت كنكور سراسري ارسلان خسروپور سنندج ناحیه 2
63 علل بي انگيزه بودن مريم در مدرسه و تاثير نظارت اوليا ءدانش اموز و مدرسه بر عملكرد او کژال شكيبا کلاترزان
64 چگونه مي توانم مسائل انضباطي دلنيا قاضي دانش آموز پايه سوم رابهبود ببخشم ؟ فرشته تابعي کامياران
65 موضوع: ايجاد انگيزه و افزايش علاقه در دانش آموزان در درس زبان فارسي سيده محبوبه سيدفاتحي بيجار
66 موضوع : فعال سازي و افزايش انگيزه ي دانش آموزان سال اول دبيرستان فاطميه ي 2 در درس فيزيك زهرا الونديان بيجار
67 عنوان اقدام پژوهي رفع اضطراب و نگراني دانش آموز سال سوم شعيب از شركت در جلسه امتحان تا او نيز بتواند مانند يك دانش آموز در جلسه امتحان حضور يابد. هادي محمديان سروآباد
68 چگونه توانستم بي دقتي و عدم تمركز و علاقه به انجام تكاليف را در كيميا رفع كنم ثروت هاشمي سقز
69 تحولي در يادگيري زبان انگليسي شراره سليماني کامياران
70 چگونه توانستم مهارت روخواني و روان خواني قرآن را در دانش آموزان پايه دوم خود تقويت كنم؟ کبري اعظمي نژاد سنندج ناحیه 2
71 چگونه مي توانم تفهيم "حركت شناسي "در فيزيك (2) را بهبود بخشم ؟ مهوش سهرابي سقز
72 از رشد تا رشد شهلا غلامي کامياران
73 چگونه مي توانيم دانش آموزان سال اوّل راهنمايي را در درس انشا فعّال و علاقه مند سازيم؟ نرگس اويسي سنندج ناحیه 2
74 چگونه مي توانم دانش آموزي را كه بر اثر مشكلات خانوادگي منزوي و دلسرد از درس و مدرسه شده است، كمك نمايم؟ سپيده صفاريان سنندج ناحیه 2
75 چگونه دانش آموز گوشه گير و منزوي مدرسه ام را به شاگردي با نشاط و اجتماعي تغيير داده ام؟ زهره اسدي قروه
76 بررسي راهبرد هاي افزايش انگيزه دانش آموزان يك كلاس پايه ي پنجم ابتدايي در منطقه كلاترزان به مطالعه ي مجلات رشد گلاله سعدپناه کلاترزان
77 درمان اختلالات املاءنويسي ولي مراديان کامياران
78 چگونه مي توانم تفهيم « انواع واكنش ها » در شيمي(3) را بهبود بخشم ؟ عطاالله سهرابي سقز
79 بررسي نارسايي هاي نظام ارزشيابي دوره متوسطه جمال قادرمزي دهگلان
80 چگونه از طريق نظام 5 اس ، توانستم آراستگي را در هنرستان كيميا ايجاد و حفظ نمايم؟ مهرانگيز آدمي سنندج ناحیه 1
81 چگونگي افزايش علاقه و انگيزه دانش آموزان به درس علوم تجربي با استفاده از امكانات كمك آموزشي و نرم افزارهاي آموزشي با رويكرد ساختن گرايي ابراهيم آتشكار سنندج ناحیه 2
82 درمان قرينه نويسي(مربوط به اختلال نوشتن ) ثريا سبحاني زاد مريوان
83 فعالسازي هنرجويان پايه دوم رشته مديريت و برنامه ريزي امور خانواده هنرستان كاردانش بعثت شهر دهگلان در بخش تئوري دروس مهارتي در سالتحصيلي 89-88 ليلا باباخاني دهگلان
84 چگونه توانستيم صندوق سبز مدرسه را فعال سازيم ؟ سيده منصوره بياتي قروه
85

اقدام پژوهی چگونگي فعالسازي درس املا

ناهيد حنيفي کراني
86 چگونه مي توانيم مشكل ضعف و عدم علاقه ي دانش آموزان دوم راهنمايي را در درس عربي برطرف كنيم؟ سيده سميه سجادي سروآباد
87 چگونه توانستم دانش آموزان پايه اول را نسبت به درس عربي علاقمند سازم ليلا ملاولي موچش
88 پروژه ي اقدام پژوهي آمنه عبداللهي سقز
89 تاثيرپيگيري مداوم مسائل درسي واخلاقي فردي پايه دوم - كلاس 3 نسرين محمدي کامياران
90 چگونه با طراحي آموزشي يادگيري دانش اموز نابينا و ناشنوايم را تسهيل كردم آريا شهسواري سنندج ناحیه 2
91 اقدام پژوهی ارائه ي راهكارهايي براي تقويت درس رياضي آرمان محمدي سماني موچش
92 فعال سازي دانش آموزان در امر تحقيق كردن در درس حرفه وفن مريم عظيمي سروآباد
93 چگونه توانستم كلاس علوم تجربي را به كلاس پوياتر ومفيدتري تبديل كنم سحر دانائي كويك موچش
94 معلم پژوهنده: اصلاح بد خطي و غلط نويسي يكي از دانش آموزان پايه ي چهارم مهناز منتشلو کلاترزان
95 بررسي علل عدم تمايل دانش آموزان عينكي به استفاده مستمر از آن آرزو شيرواني کامياران
96 چگونه ترس واضطراب دانش آموزان پايه اول ابتدايي رادردرس املا كاهش دهيم؟ عيسي قادري سروآباد
97 چگونه ميتوانم انگيزه تحصيلي دانشآموزان كلاسم را افزايش دهم؟ سيده زهرا موسوي جم قروه
98 چگونه توانستم دانش آموزان كلاسم را به املا علاقمند كنم ؟ هوشنگ بختيار قروه
99 تاثير يادگيري مشاركتي و فناوري اطلاعات درتدريس تعليمات ديني عدنان گويلي كيلانه سنندج ناحیه 1
100 چگونه وضعيت املاي شب بو محمدي دانش آموز پايه دوم راهنمايي را بهبود بخشم بتول ابراهيمي کامياران
101 كاهش افت تحصيلي پايه اول متوسطه در درس شيمي در دبيرستان زينبيه اکرم مرادي کراني
102 چگونه مي توانيم قلب ها را فرصت حضور دهيم مريم فاطمي ناير موچش
103 چگونه توانستم ميان دانش آموزان دخترمقطع متوسطه، كلاس (اول 1) و نماز پيوند برقرار كنم . آرا بهمني شايگان قروه
104 بررسي راههاي فعال سازي دانش آموزان سال دوم متوسطه در درس آمادگي دفاعي. عطاالله گنجي خضرلك ديواندره
105 آموزش مهارت برقراري ارتباط موثر به منظور افزايش رفتارهاي سازشي و كاهش تفاوت هاي داش آموز ديرآموز داراي نقص بينايي با ساير دانش آموزان رويا سليماني سنندج ناحیه 2
106 چگونه توانستم :اختلال جسماني كردن درد را با منشاء رواني در مينا درمان كنم ثريا مرادي موچش
107 چگونه مي توانم مشكل رفتاري دو نفر از دانش آموزان كلاس چهارم را رفع كنم؟ مژده سجادي دهگلان
108

اقدام پژوهی دبیران چگونه ميتوانم نارسانويسي دانش آموزانم را بهبود بخشم؟

ليلا وكيلي قصريان موچش
109 استفاده از ماكت و بوم و فعاليتهاي غير درسي براي تفهيم و علاقه ي بيشتر دانش آموزان دوره ي متوسطه به در س دين و زندگي لیلا مجاور کامياران
110 «چگونه توانستيم در دانش آموزان سال اول راهنمايي عدالت جهت شركت در كلاسهاي جبراني رغبت ايجاد كنيم » فاطمه اله كرمي سريش آباد
111 اقدام پژوهی معلمان با موضوع چگونه توانستم بد خطي دانش اموز كلاسم را بهبود بخشم فرنگيس جعفري قروه
112 چگونه توانستم وضعيت تحصيلي دانش آموزانم را ارتقاء دهم؟ عليرضا قاسمي قروه
113 چگونه ميتوان درس قرآن پايه اول راهنمايي را جذاب تر كرد؟ زهرا ايرجي سقز
114 چگونه دانش آموز ( سينا ) پايه آمادگي را به كلاس و دبستان علاقه مند نمودم ثريا كريمي قروه
115 چگونه مشكل خواندن و نوشتن را در پايه پنجم مي توان بهبود بخشيد. ثريا کريمي سقز
116 چگونه توانستم يادگيري مفهوم "پايستگي انرژي" را دردانش آموزان سال اول دبيرستان بهبود ببخشم ؟ محمد مستوفي قروه
117 (( چگونه توانستم با استفاده از روش تدريس مشاركتي با بكارگيري فناوري اطلاعات وارتباطات دانش آموزان را به درس تاريخ علاقه مند سازم)) ماريا اردلان کامياران
118 چگونه بتوان از انشاء ونگارشي خوب بهره مند شد ؟ مولود يوسفي کامياران
119 ايجاد انگيزه و تقويت تلفظ صحيح لغات انگليسي هانيه پيري موچش
120 چگونه مي توانم بي علاقگي وافت تحصيلي دانش آموزان اول متوسطه رادردرس عربي برطرف سازم؟ روناک حسيني سروآباد
121 تاثيرتغذيه بربهبودعملكردجسماني دانش آموزان دختر پرستو باتماني کامياران
122 اقدام پژوهی معلمان خلاقيت در درس ادبيات پايه دوم راهنمايي نقشین قرباني  
123 اقدام پژوهی با موضوع خلاقيت در درس ادبيات پايه دوم راهنمايي نقشین قرباني سقز
124 چگونه توانستم دانش آموزان دوره ي متوسطه را به مشاركت در تدريس تاريخ ادبيات ترغيب كنم اختر اخدر موچش
125 اقدام پزوهی چگونه توانستم سطح نمرات وانگيزه دانش آموزان رادر درس تاريخ ادبيات افزايش دهم پرستو محمدي موچش
126 چگونه با ورزش و توجه ، ضعف تحصيلي سميه را برطرف كردم ؟ محمدامين مينائي زيويه
127 اقدام پژوهی مدرسه ي شاد ودانش آموزان با انگيزه شريفه قيصر بيجار
128 چگونه توانستم مشاركت اولياء و دبيران آموزشگاه شهيد فهميده را در امور مربوط به تربيت دانش آموزان جهت حل پاره اي از مشكلات تربيتي آنان جلب كنم؟ جواد آقامحمدي ديواندره
129 چگونه توانستم افت تحصيلي هشت نفر از دانش آموزانم در پايه سوم راهنمايي در درس علوم تجربي را بهبود بخشم. سعيد صيادي ديواندره
130 بررسي علل ضعف دانش آموزان در درس انشاء حسيبه همت بلند مريوان
131 اقدام پژوهی چگونه كلاسي شاد وفعال داشته باشيم ؟ نرگس بابايي سنندج ناحیه 2
132 چگونه مي توانم به دانش آموزانم مهارت مديريت زمان «بهره وري درست وبهينه از زمان »را آموزش دهم نميرا كاظمي سنندج ناحیه 1
133 راهكارهايي براي كاهش افت تحصيلي دانش آموزان پايه ي سوم راهنمايي قجر درامور آموزشي وپرورشي در سال تحصيلي 89-88 سيدفاروق شيخ احمدي ديواندره
134 چگونه مشكلات املايي و نگارش دانشآموزانم را برطرف نمودم؟ سميه اخگر سروآباد
135 چگونه توانستم مشكل وابستگي شديدعاطفي دانش آموزم «چنور» ( دانش آموزسال اول متوسطه )را به دبيررياضيش كاهش دهم اعظم باب الحوائجي موچش
136 چگونگي افزايش توجه و تمركز در دانشآموز بيشفعال(a.d.h.d) پايهي دوم ابتدايي پريسا زحمتي حسيني سنندج ناحیه 2
137 اقدام پژوهی تسهيل سازي نكات زباني و ادبي درس ادبيات فارسي صدري سجادي سروآباد
138 اقدام پژوهی چگونه به يك دانش آموز الكن كمك كرديم ؟ تيمور عليخاني کامياران
139 بررسي راهكارهاي ايجاد انگيزه و اعتماد به نفس در دانشآموزان بزرگسال مجتمع بزرگسالان ايثارگران حضرت زينب (س) فاطمه سلمي فقيهي سنندج ناحیه 2
140 اقدام پژوهی چگونه ضعف يا افت تحصيلي آموزشگاه را جبران نمودم رحيم يعقوبي سروآباد
141 اقدام پژوهی چگونه توانستم دانشآموزانم را در درس هنر فعّال سازم لقمان علايي سقز
142 چگونه مي توان انگيزه دانش آموزان پسر را به فعاليتهاي عملي واحد پوشاك درس حرفه وفن افزايش داد؟ بهاره محمدي کلاترزان
143 افزايش اعتماد به نفس ناهيد صادقي فرد سروآباد
144 چگونه مي توانم اضطراب واسترس كنفرانس دادن را در بعضي از دانش آموزان كلاس كاهش دهم. شرمين شادكام سروآباد
145

اقدام پژوهی دفتر نمره هاي كوچك براي معلمان كوچك

حکيم رحيم زاده بانه
146 چگونه توانستم دانش آموزان سال سوم رشته ي حسابداري را بادرس رياضيات امور مالي آشتي دهم ناهيد بهمني موچش
147 چگونه توانستم شوراي معلمان آموزشگاه خويش را فعال سازم.اقدام پژوهی شراره رحيمي کلاترزان
148 افزايش مديريت مشاركتي دراموراداري آموزش و پرورش ديواندره در سال تحصيلي 89/88 سيدفرهاد حسيني ديواندره
149 چگونه مي توانم علاقه ي دانش آموزان سال دوم راهنمايي مدرسه ي راهنمايي اسدآبادي را به درس عربي افزايش دهم؟ فرحناز بدرودياني سنندج ناحیه 1
150 راهكارهاي كاهش وابستگي عاطفي سه دانش آموز به خانواده در مدرسه شبانه روزي هدايت حسني کراني
151 چگونه مشكلات يادگيري درس رياضي دانش آموزانم در پايه ي پنجم ابتدايي روستاي بوريدر را حل كردم دلير قادري سروآباد
152 چگونگي ترغيب دانش آموزان پايه پنجم مدرسه ي نوربه كتاب خواني الهه محمدي کامياران
153 اقدام پژوهی عامل اصلي ضعف تحصيلي دانش اموزان مقطع ابتدايي مولوي بشير کامياران
154 اقدام پژوهی چگونه مي توانيم كلاس زبان فارسي اول متوسطه را پربارتر كنيم بهار خوشيني سروآباد
155 عنوان: اختلال نارسايي توجه/ بيش فعالي adhd در كودكان استثنايي فروغ حسيني سنندج ناحیه 2
156 « چگونه مي توانم علاقه دانش آموزان كلاس دوم تجربي را به درس زيست شناسي و آزمايشگاه (1) افزايش دهيم ؟» دلبر احمدي کامياران
157 چگونه توانستم دانش آموزان را با فعاليت هاي تكميلي به رسم هندسي علاقه مند كنم سيدمحمد سيدشكري بيجار
158 اقدام پژوهی برتر چگونه توانستم ضعف دانش آموزان را در درس املا تقويت كنم؟ هادي پيره سروآباد
159 اقدام پژوهی برتر فعال سازي شوراي معلمان حيدرعلي كاظمي بيجار
160 اقدام پژوهی های برتر كنترل نظم وانظباط در آموزشگاه محسن زارعي بيجار
161 راهكارهاي ارتقاي سلامت سازماني هنرستان كاردانش پويا ي بلبان آباد در سال تحصيلي 89-1388 بهرام محمدي دهگلان
162 اقدام پژوهی معلمان دبیرستان فعال نمودن دانش آموزان در درس انشاء زيبا سهيلي دهگلان
163 اقدام پژوهی معلمان ابتدایی رفع ناسازگاري يك دانش آموز هنرستان كار دانش سيدمحمدمعد ابراهيمي سروآباد
164 جگونه توانستم مشكل درس اجتماعي (جغرافيا)را برطرف كنم فروزان وفائي سنندج ناحیه 1
165 اقدام پزوهی ابتدایی علل و راهكارهاي بدخطي دانش آموزان چيست؟ انور فرج زاده زيويه
166 بهبود رابطه عاطفي برخي از همكاران و دانش آموزان شهلا اسدي سنندج ناحیه 1
167 اقدام پژوهی معلمان ابتدایی تغذيه درست همراه با سلامتي فرعه محمدي مريوان
168 چگونه نظام پيشنهادات را در كلاس چهارم ابتدايي اجرا نمودم. نشمين شريعتي سنندج ناحیه 2
169 بررسي و تقويت املاي فارسي اول ابتدايي در كلاس چند پايه ي آموزشگاه قهرآباد حومه منوچهر خياط سقز
170 چگونه مي توانم توانايي دانش آموزا ن پايه ي اول در روستا را در حل مسائل خصوصا مسائل رياضي افزايش دهم؟ سيده فاطمه عبداللهي کلاترزان
171 راههاي فعالي سازي دانش آموزان روستاي ميانه در درس رياضي در سال تحصيلي 89-88 اسعد مرادي کلاترزان
172 راههاي برطرف كردن مشكلات برخي از دانش آموزان در درس انشاء خديجه مقني اصفهاني دهگلان
173 راهكارهايي براي افزايش انگيزه ي تحصيلي در دانش آموزان پايه ي دوم راهنمايي قجر نسبت به درس پرورشي در سال تحصيلي 89-88 نادر حسين پناهي دهگلان
174 همه به من مي گويند كودكي نا سازگارم چگونه مي توانم تعامل با ديگران و تعادل راواني خود را به دست آورم ؟ صادق سعيدي دهگلان
175 اقدام پژوهی معلمان تاثير جزوه ي درسي بر يادگيري مطالب حسابداري شركتها زيبا شريفي کامياران
176 اقدام پژوهی معلمان بررسي علل ناخن جويدن و راههاي كاهش و ترك آن شيدا مندمي مريوان
177 اقدام پزوهی معلمان بررسي روش هاي پيشرفت دانش آموزان ضعيف در كلاس احمد اسدي کراني
 

هر ساله در سطح آموزش و پرورش استان شهرکرد ، برنامه معلم پژوهنده با اهداف زیر اجرا می‌گردد:

 • گسترش فرهنگ پژوهش در ميان معلمان و كاركنان وزارت آموزش و پرورش
 • تقويت خودباوري در بين دست اندركاران آموزش و پرورش و كمك به رشد استعدادهاي بالقوه آنان در حل مسايل آموزش و پرورش
 • فراهم ساختن زمينه‌هاي ارتقاء دانش و بازآموزي كاركنان آموزش و پرورش از طريق درگير كردن آنان با «پژوهش در عمل»
 • كاهش مشكلات ناشي از كاربرد يافته‌هاي پژوهشي متداول و دانشگاهي توسط معلمان
 • مستندسازي تجربه‌هاي مفيد معلمان براي استفاده كليه دست اندركاران آموزش و پرورش

اقدام پژوهی معلمان ابتدایی - متوسطه اول - متوسطه دوم در قالب فایل ورد

کمیسیون‌ و کمیته‌های تخصصی اقدام پژوهی معلمان

کمیسیون تخصصی شورای تحقیقات به منظور تسهیل در تصمیم‌گیری، ارزیابی تخصصی پیشنهاده‌ها و طرح‌های پژوهشی، بررسی و انتخاب اولویت‌های پژوهشی، مشورت و ارائه راهنمایی به پژوهشگران، زیر نظر شورای تحقیقات تشکیل شده‌است. اعضای کمیسیون تخصصی شورای تحقیقات متشکل از صاحب‌نظران تعلیم و تربیت در استان است. دبیرخانه آن مستقر در گروه تحقیق و پژوهش بوده و بر حسب موضوع، به صورت هفتگی، یک یا دو بار تشکیل جلسه می‌دهد.

شورای تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش از کلیه علاقه‌مندان جهت عضویت و تشکیل کمیته‌های تخصصی، زیر نظر کمیسیون تخصصی، دعوت به‌عمل می‌آورد. علاقه‌مندانی که دارای مدارک کارشناسی ارشد در رشته‌های تخصصی علوم پایه، علوم تجربی، و علوم انسانی، اعم از دروس تخصصی تدریسی در مدارس، روانشناسی، علوم تربیتی، مدیریت، اقتصاد، و . . . می‌باشند، می‌توانند درخواست عضویت نمایند. برای این کار، کافیست به سامانه وارد شده و به مدیر سامانه پیغام بفرستند.

—فهرست کمیسیون و کمیته‌های تخصصی—

شورای تحقیقات

به منظور گسترش فرهنگ پژوهش در مراکز آموزش و پرورش، ارتقاء کیفیت، هدایت فعالیت‌های پژوهشی، و دستیابی به راه حل‌های مناسب برای مشکلات آموزش و پرورش در سطح استان شهرکرد ، شورای تحقیقات تشکیل شده‌است، تا بتواند با برنامه‌ریزی، تصویب طرح‌های پژوهشی، شناسایی ظرفیت علمی استان، نظارت بر فعالیت‌های پژوهشی شهرستان‌ها و مناطق، اهداف فعالیت‌های پژوهشی را تحقق بخشد.
جلسات شورای تحقیقات هر دو هفته یکبار تشکیل می‌گردد.

تمديد مجدد ارسال گزارشات اقدام پژوهي تا 5 تيرماه

دانلود اقدام پژوهی 

با عنایت به درخواست رابطین محترم تحقیقات و برخی همکاران نسبت به تمدید مهلت ارسال گزارش های اقدام پژوهی از طریق سامانه، دبیرخانه استانی معلم پژوهنده تاریخ ارسال گزارشات را تا روز شنبه 5تیرماه تمدید نمود. بدیهی است مهلت مقرر قابل تمدید نبوده و از رابطین محترم تحقیقات درخواست می گردد ترتیبی اتخاذ نمایند تا همکاران پژوهشگر بتوانند گزارش های خود را تا پایان مهلت مقرر ارائه نمایند

برگزاري كارگاه آموزشي اقدام پژوهي معلمان با حضور دكتر قاسمي پويا

 
گروه تحقیق و پژوهش اداره کل آموزش و پرورش استان شهرکرد در نظر دارد همزمان با گرامیداشت هفته پژوهش کارگاه آموزشی اقدام پژوهی را با حضور آقای دکتر اقبال قاسمی پویا از اساتید برجسته اقدام پژوهی کشور برگزار نماید. علاقه مندان می توانند جهت شرکت در این کارگاه آموزشی روز چهارشنبه 8 دی ماه 97 از ساعت 14 الی 16 در آمفی تئاتر باشگاه فرهنگیان حضور داشته باشند.
دکتر اقبال قاسمی پویا دارای مدرک دکترای تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش از دانشگاه تهران بوده که دارای 7 کتاب تالیفی، 5 ترجمه کتاب و دهها مقاله و مصاحبه در سیمنارهای علمی معتبر و بین المللی می باشند. ایشان ضمن تدریس در مراکز دانشگاهی همچون دانشگاه تهران، شهید بهشتی و تربیت معلم، عضو هیئت علمی پژوهشکده تعلیم و تربیت وزارت آموزش و پرورش بوده و در زمینه پژوهش های علوم تربیتی خدمات ارزنده ای به جامعه تعلیم و تربیت ارائه داده اند. وی از جمله اساتید برجسته و صاحب نظر در زمینه اقدام پژوهی در آموزش و پرورش می باشند که دوره ها و کارگاههای آموزشی متعددی در کشور برگزار نموده اند. جهت آشنایی بیشتر با ایشان بر روی لینک کلیک نمائید

برگزاري همايش تجليل از پژوهشگران و معلمان پژوهنده 

به منظور گرامیداشت هفته پژوهش و تجلیل از معلمان پژوهنده و پژوهشگران فرهنگی، همایش تجلیل از پژوهشگران برگزار گردید. در این جلسه که با حضور پژوهشگران، روسای ادارات آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق و مدیرکل و معاونین اداره کل و نیز مهمان ویژه جناب آقای دکتر قاسمی پویا برگزار گردید که به تمامی راه یافتگان استانی سیزدهمین برنامه معلم پژوهنده لوح تقدیر اهداء و به هشتاد نفر از برگزیدگان هدایایی تقدیم گردید. در این همایش ضمن تجلیل از پژوهشگران فرهنگی، مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان بر اشاعه فرهنگ پژوهش و گسترش بیشتر برنامه معلم پژوهنده تاکید نمودند

حمايت از فرهنگيان صاحب مقالات علمي

 
شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان کردستان به منظور ارج نهادن به خدمات علمی فرهنگیان و گسترش فعالیت های علمی، پژوهشی در سطح استان از فرهنگیان صاحب مقالات علمی و پژوهشی حمایت می نماید. همکاران فرهنگی در صورت داشتن مقالات علمی و پژوهشی معتبر چاپ شده در مجلات و ژورنال های معتبر و یا ارائه شده در کنفرانس های ملی و بین المللی منتشر شده در سال 98 می توانند با مراجعه به ادارات آموزش و پرورش محل خدمت خود بر اساس نامه شماره 5302/67110/641 مورخ 28/10/98 درخواست حمایت نمایند.
میزان حمایت به قرار زیر است:

الف) مقالات چاپ مقاله در ژورنالهای معتبر بین المللی ISI, ISC)) مبلغ 3000000ریال حق التالیف به انضمام تقدیر نامه کتبی مدیر کل

ب) مقالات چاپ مقاله در مجلات علمی ـ پژوهشی،علمی ـ ترویجی و کتابهای مرجع(فرهنگ ها و دانشنامه ها و ...) یا پذیرش مقاله درکنفرانس های بین المللی و ملی مبلغ 2500000ریال حق التالیف به انضمام تقدیر نامه کتبی مدیر کل

ابلاغ شيوه نامه بیستمین دوره برنامه معلم پژوهنده

 

به منظور گشترش فرهنگ پژوهش در میان فرهنگیان و رفع تنگانهای آموزشی، پرورشی و اداری، شیوه نامه چهاردهمین برنامه معلم پژوهنده سال تحصیلی 90-89 ابلاغ گردید. شورای تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان مشوق های انگیزشی برای پژوهشگران، مدیران، رابطین تحقیقات و روسای ادارات به قرار زیر تعیین نموده است:

درب اتوماتیک

درخصوص حمایت مالی از برنامه معلم پژوهنده بیستم:

الف) مقررشد کلیه معلمان پژوهنده راه یافته به مرحله استانی مورد تشویق کتبی مدیرکل قرار گرفته و به افرادی که 120تا140امتیاز را کسب نموده مبلغ 1500000 ریال، 150تا 179 امتیاز  مبلغ 2200000ریال و180تا200 امتیاز  مبلغ   2800000 ریال درقالب قرارداد پژوهشی پرداخت گردد.

ب) درخصوص نحوه تشویق رابطین و روسای ادارات: درصورتیکه افزایش کمی نسبت به سال گذشته 10درصد باشند (تشویق کتبی مدیرکل و500000ریال) 20درصد ( تشویق کتبی مدیرکل با1000000ریال )30 درصد (تشویق کتبی مدیرکل با 1500000) و افزایش کیفی طرح ها 2طرح (تشویق کتبی مدیرکل و1000000ریال)، 3طرح (تشویق کتبی مدیرکل و1500000ریال) 4طرح وبیشتر (تشویق کتبی مدیرکل و2000000ریال)

ج) در خصوص نحوه تشویق مدیران مدارس: ارایه یک طرح در مدرسه و راه یافته به مرحله استانی(تشویق توسط رییس شهرستان )، ارائه2 طرح راه یافته به مرحله استانی در مدرسه (تشویق مدیرکل و50000ریال) و ارایه 3طرح راه یافته به مرحله استانی درمدرسه (تشویق مدیرکل و1000000ریال)

در خصوص حمایت اداری نیز با تصویب شورای آموزش و پرورش استان، به پژوهشگران در عرصه اقدام پژوهی امتیازاتی در ارزشیابی سالانه، سازماندهی و انتقالی داخل استان تعلق خواهد گرفت

دانلود نمونه سوالات آزمون دوره ضمن خدمت بررسی مشکلات عاطفی دانش آموزان

20 okt 2018

سوالات ضمن خدمت مراقبت عاطفی و جسمانی از دانش آموزان

بسیار جای خشنودیست که باز هم در سالتحصیلی جدید همگام شما هستیم و با ارائه مجموعه منابع آموزشی آزمون و نمونه سوالات ضمن خدمت مراقبت از دانش آموزان ( مراقبت عاطفی , جسمانی و روانشناختی دانش آموزان ) میتوانیم همراه شما باشیم . 

این دوره با توجه به آخرین تغییرات اعلامی از 6 آبانماه 97 شروع میشود و همزمان با ارائه اولین محتواهای آموزشی شروع به تهیه و انتشار محتوا , ویدئو جلسات و سوالات ضشمن خدمت مراقبت عاطفی , جسمانی و روانشناختی از دانش آموزان خواهیم کرد و تا پایان آزمون همراه شما بوده و با ارائه مجموعه بی نقص و بروز انشاالله بتوانیم شما را یاری کنیم تا این دوره 24 ساعته را با موفقیت پشت سر بگذارید.

دانلود منابع آزمون و سوالات

دانلود سوالات ضمن خدمت

اطلاعاتی در باره این دوره

دوره ضمن خدمت مراقبت جسمانی , عاطفی و روانشناختی دانش آموزان
آزمون میان دوره اول
تاریخ: 12 خرداد تا 18 خرداد
به علت مشکلات سایت تا هفته آینده تمدید شد
ساعت آزمون اختیاری

دوره ضمن خدمت مدیریت_بحران (مدرسه آماده)
آزمون میان دوره دوم
تاریخ: دوشنبه 21 خرداد
ساعت آزمون 10 تا 24

 

دانلود بسته منابع آزمون و نمونه سوال ضمن خدمت مراقبت جسمانی , عاطفی و روانشناختی دانش آموزان

با صرف زمان کمی در حدود یک دقیقه قادر به دانلود بسته منابع آزمون و نمونه سوال ضمن خدمت مراقبت جسمانی , عاطفی و روانشناختی دانش آموزان میباشید . توجه داشته باشید که همکاران ما با تلاش شبانه روزی در سایت ضمن خدمت فرهنگیان ایران بسته دانلود بسیار کاملی را برای سوالات ضمن خدمت مراقبت جسمانی , عاطفی و روانشناختی دانش آموزان آماده کرده  و امیدواریم بتوانیم با بروزرسانی مرتب سعی دارند در قبولی این آزمون مهم ضمن خدمت کمک کنند.

بعضی از همکاران که از روند کسب نمره و امتیاز آگاه نیستند فکر می‌کنند قبولی در این دوره بسیار مشکل است.
بنده خیلی ساده در مورد این دوره و چگونگی کسب نمره توضیح میدم.

چگونه این بسته را دانلود نمایم؟

همکاران گرامی در جهت دانلود این مجموعه سوالات لازم است ابتدا وارد صفحه زیر شده و بعد از طی مراحل پرداخت این بسته بروز شونده را دانلود نمایید.

عنایت داشته باشید یکبار دانلود این بسته تا پایان دوره کافیست و موارد بروز شده و سوالات اضافه شده به بسته سوالات ضمن خدمت مراقبت جسمانی و عاطفی از دانش آموزان برای تمامی خریداران بسته ایمیل خواهد شد.

دانلود سوالات ضمن خدمت

سوالات ضمن خدمت مراقبت از دانش آموزان

یک بسته کامل برای آزمون اول و آزمون مرحله دوم نمونه سوالات ضمن خدمت مراقبت از دانش آموزان : مراقبت عاطفی , جسمانی و روانشناختی دانش آموزان را میتوانید با ورود به لینک زیر دانلود نمایید. مشخصات تعداد سوالات و فایل های موجود در بسته دانلودی را هم در همین لینک میتوانید قبل از دانلود مشاهده نمایید.

این دوره با تأکید وزیر آموزش و پرورش و بر اساس مأموریت واگذار شده به مرکز برنامه ریزی نیروی انسانی و فناوری اطلاعات و معاونت فرهنگی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش، طراحی شده است.

مشخصات دوره مراقبت جسمانی , عاطفی و روانشناختی دانش آموزان

 این دوره به مدت 18 ساعت و با کد 99506257 به صورت الکترونیکی برای تمام فرهنگیان حوزه آموزشی و در یک مرحله اجرا خواهد شد؛ ثبت نام در این دوره از 15 تا 25 مهر ماه از طریق سامانه LTMS انجام می شود.

سوالات ضمن خدمت مراقبت از دانش آموزانشروع دوره از 25 مهر ماه به صورت الکترونیکی و فرآیند محور و از طریق سامانه رایادرس خواهد بود، گفت: فراگیران باید برای گذارندن دوره در هر بخش، مطالب را مطالعه کرده و در آزمون های پودمانی شرکت کنند؛ نمره قبولی در این دوره 12 از 20 است.

دانلود بسته منابع آزمون و نمونه سوالات مراقبت از دانش آموزان

سوالات و منابع دوره ضمن خدمت 18 ساعته مراقبت جسمانی , عاطفی و روانشناختی دانش آموزان را با زدن دکمه افزودن به سبد خرید دانلود کنید . لینک دانلود بعد از مرحله پرداخت نمایش داده خواهد شد

دوره ضمن خدمت مراقبت های جسمانی ، عاطفی و روانشناختی دانش آموزان ( بررسی مسائل و مشکلات مراقبت جسمانی عاطفی و روانشناختی دانش آموزان )

با توجه به تاکید وزیر آموزش و پرورش آقای بطحایی بر این امر توسط مرکز برنامه ریزی نیروی انسانی و فناوری اطلاعات

و معاونت فرهنگی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش بصورت الکترونیکی برگزار می شود.

دوره ضمن خدمت بررسی مسائل و مشکلات مراقبت جسمانی عاطفی و روانشناختی دانش آموزان چند ساعته است ؟

این دوره ضمن خدمت به صورت الکترونیکی برگزار شده و یک دوره ضمن خدمت 24 ساعته

می باشد که با کد 99506257 برای تمام همکاران حوزه آموزشی در یک مرحله اجرا می گردد.

تاریخ ثبت نام در دوره ضمن خدمت مراقبت های جسمانی ، عاطفی و روانشناختی دانش آموزان :

ثبت نام این دوره ضمن خدمت فرهنگیان  از 15 مهر ماه تا 25 مهر ماه و در سامانه LTMS می باشد.

زمان شروع و برگزاری دوره ضمن خدمت مراقبت های جسمانی ، عاطفی و روانشناختی دانش آموزان :

شروع این دوره ضمن خدمت از 25 مهر ماه  و از طریق سامانه رایادرس می باشد.

و فراگیران می بایست برای گذارندن دوره در هر بخش مطالب را مطالعه کرده و در آزمون های پودمانی شرکت نمایند

تاریخ برگزاری آزمون ضمن خدمت مراقبت های جسمانی ، عاطفی و روانشناختی دانش آموزان

تاریخ برگزاری آزمون های این دوره ضمن خدمت هنوز مشخص نیست و بزودی از طریق سامانه رایادرس اعلام می شود.

برای قبولی در این آزمون ها باید حداقل نمره 12 از 20 را در آزمون های این دوره اخذ کنید.

نمونه سوالات دوره ضمن خدمت مراقبت های جسمانی ، عاطفی و روانشناختی دانش آموزان

شرکت کنندگان محترم و فرهنگیان عزیز میتوانند در روز های برگزاری این آزمون ضمن خدمت

با مراجعه به سایت سبزپندار ، جدیدترین نمونه سوالات مربوط به این دوره ضمن خدمت را به همراه پاسخ مشاهده و دریافت کنند.

دانلود سوالات مرحله اول آزمون ضمن مدرسه آماده

20 okt 2018

سوالات ضمن خدمت همراه با ایمنی و امنیت در مدرسه آماده

سایت ضمن خدمت فرهنگیان ایران در صدد آماده سازی یک بسته بسیار کامل منابع آزمون و سوالات ضمن خدمت مدرسه مدرسه آماده میباشد . که بصورت مرتبط تا پایان دوره بروز رسانی شده و همکاران عزیزی که در این دوره مشارکت دارند بتوانند آنرا دانلود نموده و مورد استفاده قرار دهند .

دانلود سوالات مرحله اول آزمون ضمن مدرسه آمادهدر روزهای آتی بسته کامل منابع و سوالات ضمن خدمت آغاز سالتحصیلی همراه با ایمنی و امنیت در مدرسه را میتوانید از همین صفحه دانلود و مورد استفاده قرار دهید.

برای دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آغاز سالتحصیلی همراه با ایمنی و امنیت در مدرسه روی دکمه زیر کلیک کنید.

دانلود سوالات

سوالات ضمن خدمت همراه با ایمنی و امنیت در مدرسه آماده

سایت ضمن خدمت فرهنگیان ایران در صدد آماده سازی یک بسته بسیار کامل منابع آزمون و سوالات ضمن خدمت آغاز سالتحصیلی همراه با ایمنی و امنیت در مدرسه میباشد . که بصورت مرتبط تا پایان دوره بروز رسانی شده و همکاران عزیزی که در این دوره مشارکت دارند بتوانند آنرا دانلود نموده و مورد استفاده قرار دهند .

دانلود سوالات

همکاران گرامی ( مدیران و معاونین مدارس ) برای دانلود بسته کامل حاوی محتوا و ویدئو های آموزی و نمونه سوالات ضمن خدمت آغاز سالتحصیلی همراه با ایمنی و امنیت در مدرسه روی دکمه دانلود در ادامه کلیک نمایدد . این دوره از 24 مهر ماه 1397 شروع شده و همکاران ما بصورت ویژه سعی در پوشش این دوره دارند و در ادامه سوالات آزمون واقعی را هم به این بسته اضافه خواهیم کرد .

کسانی که یکبار این بسته را خریداری و دانلود نمایند تا پایان دوره کلیه آپدیت ها را روی ایمیل خودشان دریافت خواهند کرد . و نگران رسیدن سوالات ضمن خدمت آغاز سالتحصیلی همراه با ایمنی و امنیت در مدرسه به دستشان نباشند . 

نکات مهم قبل از دانلود بسته منابع دوره و سوالات این آزمون

توجه داشته باشید در هنگام دانلود سوالات حتی المکان یک ایمیل صحیح و در دسترس ارائه نمایید تا به موقع بروزرسانی ها را دریافت نمایید و تنها در صورتی که ایمیل ندارید بعد از دانلود از طریق ارتباط در تلگرام یا واتس آپ با شماره 09332978858 پیگیر دریافت بروزرسانی منابع آزمون و سوالات آغاز سال تحصیلی همراه با ایمنی و امنیت در مدرسه باشند.

 

نمونه سوالات ضمن خدمت آغاز سالتحصیلی همراه با ایمنی و امنیت در مدرسهدر روزهای آتی بسته کامل منابع و سوالات ضمن خدمت آغاز سالتحصیلی همراه با ایمنی و امنیت در مدرسه را میتوانید از همین صفحه دانلود و مورد استفاده قرار دهید.

نحوه خریداری و دانلود منابع آزمون و مجموعه سوالات و نمونه سوال دوره ضمن خدمت آغاز سالتحصیلی با ایمنی و امنیت در مدرسه آماده

برای دانلود منابع آزمون و بسته سوالات آغاز سال تحصیلی همراه با ایمنی و امنیت مدرسه روی دکمه زیر کلیک نمایید . فرایند دانلود نیازمند اتمام مراحل پرداخت هزینه میباشد . بعد از مرحله پرداخت منتظر بمانید تا به صفحه دانلود هدایت شوید . هر گونه مشکل در خرید آنلاین و دانلود این بسته نمونه سوالات آغاز سال تحصیلی همراه با ایمنی و امنیت مدرسه را از صرفا از طریق واتس آپ یا تلگرام با ما در میان بگذارید.

نمونه سوالات ضمن خدمت آغاز سالتحصیلی همراه با ایمنی و امنیت در مدرسه

مبلغ مورد نیاز برای دانلود : 5000 تومان

تاریخ آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده

تاریخ آزمون ضمن خدمت ایمنی و امنیت مدرسه

تاریخ آزمون ضمن خدمت ایمنی و امنیت مدرسه     بارم بندی نمره پایانی آغاز سال تحصیلی همراه با ایمنی و امنیت مدرسه آزمون میان دوره اول: ۲ نمره آزمون میان دوره دوم: ۲ نمره آزمون میان دوره سوم: ۲ نمره آزمون پایانی دوره: ۴ نمره فعالیت دوره: ۸ نمره(هر ۱۰۰ امتیاز ۱ نمره) شاخص

تاریخ آزمون ضمن خدمت ایمنی و امنیت مدرسه

 

 

بارم بندی نمره پایانی
آغاز سال تحصیلی همراه با ایمنی و امنیت مدرسه

آزمون میان دوره اول: ۲ نمره

آزمون میان دوره دوم: ۲ نمره

آزمون میان دوره سوم: ۲ نمره

آزمون پایانی دوره: ۴ نمره

فعالیت دوره: ۸ نمره(هر ۱۰۰ امتیاز ۱ نمره)

شاخص عملکرد : ۲ نمره

توضیح : شاخص عملکرد توسط سامانه و در پایان دوره محاسبه می شود و برای کسب این نمره تنها کافی است برنامه آموزشی دوره را بصورت عادی دنبال کنید.

 

طرح کرامت کلاس اول تا ششم ابتدائی

1 okt 2018

طرح کرامت

کاملترین بازه موضوعی طرح کرامت ابتدایی برای همه مقاطع با کیفیت نگارشی منحصر بفرد و منطبق با آخرین دستورالعمل های آموزش و پرورش را میتوانید در کمتر از یک دقیقه دانلود کنید .

با ورود به صفحه زیر نمونه های طرح کرامت را میتوانید ببینید.

مرکز دانلود گویا طرح


طرح کرامت چیست ؟

یکی از بهترین طرح های بعد از انقلاب اسلامی که در آموزش و پرورش اجرا و پیاده سازی شده است،طرح کرامت می باشد.در واقع طرح کرامت پاسخ به چالشی بزرگ در زمینه اهداف پرورشی و تربیتی معلمان در کنار اهداف آموزشی است.که در دوره دبستان برگزار می شود.در واقع طرح کرامت ابتدایی با هدف بالا بردن و ارتقای سطح اخلاقی و تکریم شخصیت آنان بوجود آمده و دانش آموزان و معلمین عزیز می توانند به کمک نمونه طرح کرامت اجرا شده در کلاس و مدرسه به بهبود این وضعیت کمک شایانی نمایند.

طرح کرامت

این طرح مفید و موثر از آعاز سالتحصیلی ۷۳-۷۲ در در واقع به سفارش دفتر مشاور و برنامه ریزی امور تربیتی توسط دکتر رجبعلی مظلومی مطرح گردید .و به صورت کتاب طرح کرامت تدوین و چاپ شد.سپس کارشناسان با توجه به کتاب ذکر شده طرح های قابل اجرای خود را تحت عنوان طرح کرامت در مدرسه مطرح نمودند.به طوری که در سال ۷۹ حدود ۲۰% مدارس در طرح مذکور شرکت نمودند.

۵ مورد از ویژگی های طرح کرامت در مدرسه

 1. مشارکت معلمان در تربیت دانش‌آموزان

 2. توجه به آموزش مهارتهای زندگی

 3. حذف ارزشیابی کمی از فرآیند یاددهی – یادگیری.

 4. آموزش ارزشهای اخلاقی

 5. تربیت دینی بر پایه ارزشهای اخلاقی

اهداف طرح کرامت

پرورش انسانی که به درک متعالی رسیده است

حفظ ارزشهای انسانی

ارتقای کرامت دانش آموزان با توجه به ارزشهای موجود

بالا بردن روابط در جامعه و اخلاق شهروندی

گوشزد نمودن اهمیت به والدین و احترام به آنها

به کار بردن یاد خدا و توکل بر او در زندگی

اهمیت دادن به صله رحم و بازدید از بستگان و خویشان

مهارت و واحد کار طرح کرامت از چه بخش هایی تشکیل شده است؟

با توجه به آنچه عنوان نمودیم مهارت های طرح کرامت حد اکثر از ۵ واحد کار تشکیل شده است.که این واحد کار ها به تناسب مفاهیم ارزشها،سطح درک دانش آموزان و سن آنها بر اساس پایه بخش بندی شده است.و به ترتیب ارزشهای زیر برای آنها در نظر گرفته شده است.

موضوعات طرح کرامت

طرح کرامت پایه اول ابتدایی

پایه اول ابتدایی به مسائل زیر پرداخته است:

یادخدا، قرآن، خانواده، نظم، پاکیزگی، هدیه، بدرقه،مسئولیت، همدلی، خودآگاهی

پایه دوم ابتدایی به مسائل زیر پرداخته است:

نیایش، دوست خوب، اماکن مقدس، ارتباط بین فردی، ادب، راستگویی، امانتداری، تفکر خلاق، صرفه‌جویی، سخن

پایه سوم ابتدایی به مسائل زیر پرداخته است:

نماز، تفکر نقّاد، حلال و حرام، وفاداری، همکاری، همسایه، پوشش، اعتماد به نفس، عفو، تصمیم‌گیری.

پایه چهارم ابتدایی به مسائل زیر پرداخته است:

عفت و حیا، الگوی خوب دوستیابی، آراستگی، نجابت، تعقل، روابط اجتماعی، رازداری، انتقادپذیری، حل مسأله.

پایه پنجم ابتدایی به مسائل زیر پرداخته است:

توکل، مزاح و شادی، مناعت طبع، کنترل هیجان، رضایت‌مندی، ابراز توانایی، مشارکت، انفاق، حق‌گویی

پایه ششم ابتدایی و کلاس های چند پایه می توانند از طرح و برنامه های سایر پایه ها استفاده کنند.


طرح کرامت برای کلاس چند پایه

طرح کرامت برای کلاس چند پایه و ششم ابتدایی

طرح کرامت برای کلاس چند پایه و کلاس ششم ابتدایی مهارت ارتباط با خدا و واحد کار یاد خدا به صورت کامل و آماده برای معلمان و دانش آموزان طرح کرامت برای کلاس چند پایه و ششم ابتدایی مهارت ارتباط با خدا واحد کار یاد خدا به همراه نمونه دفتر طرح کرامت د…
طرح کرامت برای کلاس ششم

طرح کرامت برای کلاس ششم و چند پایه ابتدایی مهارت تفکر واحد کار تفکر نقاد به صورت کامل

طرح کرامت برای کلاس ششم و چند پایه ابتدایی مهارت تفکر واحد کار تفکر نقاد به صورت کامل و آماده برای معلمان و دانش آموزان با پکیج فوق العاده طرح کرامت طرح کرامت برای کلاس ششم و چندپایه ابتدایی مهارت تفکر واحد کار تفکر نقاد به همراه نمونه دفتر طرح کر…
طرح کرامت مقطع چند پایه

طرح کرامت مقطع چند پایه و کلاس ششم ابتدایی مهارت شرافت واحد کار شجاعت به صورت کامل

طرح کرامت مقطع چند پایه و کلاس ششم ابتدایی مهارت شرافت واحد کار شجاعت به صورت کامل و آماده برای معلمان و دانش آموزان با پکیج فوق العاده طرح کرامت طرح کرامت مقطع چند پایه و کلاس ششم ابتدایی مهارت شرافت واحد کار شجاعت به همراه نمونه دفتر طرح کر…
دانلود طرح کرامت کلاس ششم

دانلود طرح کرامت کلاس ششم و چندپایه ابتدایی مهارت عزت نفس واحد کار رضایتمندی به صورت کامل

دانلود طرح کرامت کلاس ششم و چندپایه ابتدایی مهارت عزت نفس واحد کار رضایتمندی به صورت کامل و آماده برای معلمان و دانش آموزان دانلود طرح کرامت کلاس ششم و چند پایه ابتدایی مهارت عزت نفس واحد کار رضایتمندی به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهار…
دانلود طرح کرامت چندپایه و ششم ابتدایی

دانلود طرح کرامت چندپایه و ششم ابتدایی مهارت مدیریت هیجانات واحد کار مدیریت خشم به صورت کامل

دانلود طرح کرامت چندپایه و ششم ابتدایی مهارت مدیریت هیجانات واحد کار مدیریت خشم به صورت کامل و آماده برای معلمان و دانش آموزان دانلود طرح کرامت چندپایه و ششم ابتدایی مهارت مدیریت هیجانات واحد کار مدیریت خشم به همراه نمونه دفتر طرح کرامت دربار…
دانلود طرح کرامت چندپایه و ششم ابتدایی

دانلود طرح کرامت چندپایه و ششم ابتدایی مهارت مدیریت هیجانات واحد کار مدیریت خشم به صورت کامل

دانلود طرح کرامت چندپایه و ششم ابتدایی مهارت مدیریت هیجانات واحد کار مدیریت خشم به صورت کامل و آماده برای معلمان و دانش آموزان دانلود طرح کرامت چندپایه و ششم ابتدایی مهارت مدیریت هیجانات واحد کار مدیریت خشم به همراه نمونه دفتر طرح کرامت دربار…
طرح کرامت چند پایه وکلاس ششم

طرح کرامت چند پایه وکلاس ششم مهارت تصمیم گیری واحد مشورت به صورت کامل

طرح کرامت چند پایه وکلاس ششم مهارت تصمیم گیری واحد مشورت به صورت کامل و آماده برای دانش آموزان و معلمان کلاس ششم و چندپایه طرح کرامت چند پایه وکلاس ششم مهارت تصمیم گیری واحد کار مشورت به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت تصمیم گیری واحد کا…
طرح کرامت کلاس ششم و چندپایه ابتدایی

طرح کرامت کلاس ششم و چندپایه ابتدایی مهارت خود آگاهی واحد کار من کیستم به صورت کامل

طرح کرامت کلاس ششم و چندپایه ابتدایی مهارت خودآگاهی واحد کار من کیستم به صورت کامل و آماده برای معلمان و دانش آموزان با پکیج فوق العاده طرح کرامت طرح کرامت کلاس ششم و چندپایه ابتدایی مهارت خود آگاهی واحد کار من کیستم به همراه نمونه دفتر طرح کر…
طرح کرامت برای ششم و چندپایه ابتدایی

طرح کرامت برای ششم و چندپایه ابتدایی مهارت انضباط اجتماعی واحد کار قانون مداری به صورت کامل

طرح کرامت برای ششم و چندپایه ابتدایی مهارت انضباط اجتماعی واحد کار قانون مداری به صورت کامل و آماده برای معلمان و دانش آموزان طرح کرامت برای ششم و چندپایه ابتدایی مهارت انضباط اجتماعی واحد کار قانون مداری به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مها…
دانلود طرح کرامت ششم و چندپایه ابتدایی

دانلود طرح کرامت ششم و چندپایه ابتدایی مهارت همدلی واحد کار دوست و دوستیابی به صورت کامل

دانلود طرح کرامت ششم و چندپایه ابتدایی مهارت همدلی واحد کار دوست و دوستیابی به صورت کامل و آماده برای معلمان و دانش آموزان دانلود طرح کرامت ششم و چندپایه ابتدایی مهارت همدلی واحد کار دوست و دوستیابی به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت…
نمونه طرح کرامت چندپایه و ششم ابتدایی

نمونه طرح کرامت چندپایه و ششم ابتدایی مهارت ارتباط موثر واحد کار امانتداری به صورت آماده

نمونه طرح کرامت چندپایه و ششم ابتدایی مهارت ارتباط موثر واحد کار امانتدار به صورت کامل و آماده برای معلمان و دانش آموزان پایه ششم و چندپایه نمونه طرح کرامت چندپایه و ششم ابتدایی مهارت ارتباط مؤثر واحد کار امانتداری به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت ارتبا…
دانلود طرح کرامت برای کلاس پنجم

دانلود طرح کرامت برای کلاس پنجم

دانلود طرح کرامت برای کلاس پنجم مهارت ارتباط با خدا واحد کار توبه به صورت کامل و آماده برای معلمان و دانش آموزان کلاس پنجم دانلود طرح کرامت برای کلاس پنجم مهارت ارتباط با خدا واحد کار توبه به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت ارتباط ب…
نمونه طرح کرامت برای کلاس پنجم

نمونه طرح کرامت برای کلاس پنجم مهارت تصمیم گیری واحد کار توکل به صورت کامل

نمونه طرح کرامت برای کلاس پنجم مهارت تصمیم گیری واحد کار توکل به صورت کامل و آماده برای معلمان و دانش آموزان کلاس پنجم ابتدایی نمونه طرح کرامت برای کلاس پنجم مهارت تصمیم گیری واحد کار توکل به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت تصمیم گ…
دانلود نمونه طرح کرامت پنجم ابتدایی

دانلود نمونه طرح کرامت پنجم ابتدایی مهارت تفکر واحد کار تفکر نقاد به صورت کامل

دانلود نمونه طرح کرامت پنجم ابتدایی مهارت تفکر واحد کار تفکر نقاد به صورت کامل و آماده برای معلمان و دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی دانلود نمونه طرح کرامت پنجم ابتدایی مهارت تفکر واحد کار تفکر نقاد به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت تفکر واحد…
دانلود طرح کرامت برای پنجم دبستان

دانلود طرح کرامت برای پنجم دبستان مهارت ارتباط با خدا واحد کار امیدواری به صورت کامل

دانلود طرح کرامت برای پنجم دبستان مهارت ارتباط با خدا واحد کار امیدواری به صورت کامل و آماده برای معلمان و دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی دانلود طرح کرامت برای پنجم دبستان مهارت ارتباط با خدا واحد کار امیدواری به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت ارتباط ب…
طرح کرامت پایه پنجم دبستان

طرح کرامت پایه پنجم دبستان مهارت خود آگاهی واحد کار من کیستم به صورت کامل

طرح کرامت پایه پنجم دبستان مهارت خود آگاهی واحد کار من کیستم به صورت کامل و آماده برای معلمان و دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی طرح کرامت پایه پنجم دبستان مهارت خود آگاهی واحد کار من کیستم به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت خود آگاهی واحد…
دانلود برای طرح کرامت پنجم ابتدایی

دانلود برای طرح کرامت پنجم ابتدایی مهارت تصمیم گیری واحد کار حل مسأله به صورت کامل

دانلود برای طرح کرامت پنجم ابتدایی مهارت تصمیم گیری واحد کار حل مسأله به صورت کامل و آماده برای معلمان دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی دانلود برای طرح کرامت پنجم ابتدایی مهارت تصمیم گیری واحد کار حل مسأله به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت تصمیم گ…
نمونه برای طرح کرامت پنجم ابتدایی

نمونه برای طرح کرامت پنجم ابتدایی مهارت انضباط اجتماعی واحد کار انصاف به صورت کامل

نمونه برای طرح کرامت پنجم ابتدایی مهارت انضباط اجتماعی واحد کار انصاف به طور کامل و آماده برای معلمان و دانش آموزان کلاس پنجم ابتدایی نمونه برای طرح کرامت پنجم ابتدایی مهارت انضباط اجتماعی واحد کار انصاف به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت انضباط…
دانلود طرح کرامت پایه پنجم ابتدایی

دانلود طرح کرامت پایه پنجم ابتدایی مهارت عزت نفس واحد کار آزادگی به صورت کامل

دانلود طرح کرامت پایه پنجم ابتدایی مهارت عزت نفس واحد کار آزادگی به صورت کامل و آماده برای معلمان و دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی دانلود طرح کرامت پایه پنجم ابتدایی مهارت عزت نفس واحد کار آزادگی به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت عزت نفس و…
نمونه طرح کرامت پایه پنجم ابتدایی

نمونه طرح کرامت پایه پنجم ابتدایی مهارت انضباط اجتماعی واحد کار امر به معروف و نهی از منکر به صورت کامل

نمونه طرح کرامت پایه پنجم ابتدایی مهارت انضباط اجتماعی واحد کار امر به معروف و نهی از منکر برای معلمان و دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی نمونه طرح کرامت پایه پنجم ابتدایی مهارت انضباط اجتماعی واحد کار امر به معروف و نهی از منکر به همراه نمونه دفتر طرح کرام…
نمونه طرح کرامت برای چهارم دبستان

نمونه طرح کرامت چهارم دبستان

نمونه طرح کرامت برای چهارم دبستان مهارت خویشتنداری واحد کار تقوی به صورت کامل و آماده برای معلمان و دانش آموزان کلاس چهارم ابتدایی نمونه طرح کرامت برای چهارم دبستان مهارت خویشتنداری واحد کار تقوی به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت خویشتندار…
دانلود طرح کرامت برای پایه چهارم ابتدایی

دانلود طرح کرامت برای پایه چهارم ابتدایی مهارت مدیریت هیجانات واحد کار تغافل به صورت کامل

دانلود طرح کرامت برای پایه چهارم ابتدایی مهارت مدیریت هیجانات واحد کار تغافل برای معلمان و دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی دانلود طرح کرامت برای پایه چهارم ابتدایی مهارت مدیریت هیجانات واحد کار تغافل به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت …
دانلود نمونه طرح کرامت چهارم ابتدایی

دانلود نمونه طرح کرامت چهارم ابتدایی مهارت تفکر واحد کار فکر خلاق به صورت کامل

دانلود نمونه طرح کرامت چهارم ابتدایی مهارت تفکر واحد کار فکر خلاق به صورت کامل و آماده برای معلمان و دانش آموزان پایه چهارم دانلود نمونه طرح کرامت چهارم ابتدایی مهارت تفکر واحد کار تفکر خلاق به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت تفکر واحد کار…
طرح کرامت برای کلاس چهارم ابتدایی

طرح کرامت برای کلاس چهارم ابتدایی مهارت مدیریت هیجانات واحد کار صبر به صورت کامل

طرح کرامت برای کلاس چهارم ابتدایی مهارت مدیریت هیجانات واحد کار صبر به صورت کامل و آماده برای معلمان و دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی طرح کرامت برای کلاس چهارم ابتدایی مهارت مدیریت هیجانات واحد کار صبر به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت مدیر…
طرح کرامت برای کلاس چهارم ابتدایی

طرح کرامت برای کلاس چهارم ابتدایی مهارت مدیریت هیجانات واحد کار صبر به صورت کامل

طرح کرامت برای کلاس چهارم ابتدایی مهارت مدیریت هیجانات واحد کار صبر به صورت کامل و آماده برای معلمان و دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی طرح کرامت برای کلاس چهارم ابتدایی مهارت مدیریت هیجانات واحد کار صبر به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت مدیر

کانون معلمان فارس

کانون معلمان فارس یک گروه تخصصی ارائه دهنده فایل های پژوهشی و آموزشی ویژه معلمان میباشد که با اهداف بزرگی چون کمک به ارتقا سطح آموزش و بهبود کیفیت و کارایی نظام آموزشی کشور و البته کمک به دانش آموزان و معلمان عزیز در جهت صرفه جویی در زمان با مشاهده نمونه های انجام شده در سراسر کشور فعالیت میکنیم .

امیدواریم فعالیت های کانون معلمان فارس برای همکاران عزیز فرهنگی از سراسر کشور مورد قبول بوده و موجبات رضایت مندی شما را فراهم آورد.

لطفا برای دریافت سریعتر پاسخ توجه بفرمایید.

در صورتی که هر گونه سوال و یا مشکل و سفارشی داشته باشید ما در خدمتتان هستیم. لطفا فقط با تلگرام یا واتس آپ تماس بگیرید.

درخواست مورد نظر شما در سریعترین زمان ممکن برای شما از طریق تلگرام هماهنگ و انجام خوهد شد.

شماره تماس مستقیم: 09356718135

شماره واتساپ و تلگرام : 09332978858

پشتیبانی 24 ساعته و پاسخ به سوالات :  https://t.me/MIR_A_MIR

کانال تلگرام : https://t.me/farhangianepars

ایمیل : miramir20@gmail.com
لطفا برای پشتیبانی دقیق و هماهنگ از طریق تلگرام اقدام نمایید.

فعالیت های کانون

مهمترین گروه فایل هایی که کانون معلمان فارس و بانک فایل معلمان ارائه میدهند عبارتند از :

اقدام پژوهی معلمان

گزارش تخصصی سرپرست , مربی و معاونان مدارس

گزارش تخصصی معلمان , دبیران, مدیران

دانلود رایگان درس پژوهی

طرح جابر بن حیان

طرح کرامت

زندگی پژوهی

پاسخ به پرسش مهر

نمونه سوالات ضمن خدمت

کانکس : مرکز فروش انواع کانکس با قیمت مناسب در سراسر ایران

29 sep 2018

فروش و نصب انواع کانکس های اداری, مسکونی , مدیریتی و کیوسک

اگر برای اسکان دائم یا موقت نیازمند کانکس , کانکس ویلایی , ساختمان پیش ساخته هستید گروه تولیدی صنعتی کانکس سازی نوین با افتخار اعلام میدارد توانسته است به عنوان یکی از شرکت های پیشرو در صنعت سازه های پیش ساخته ورقی و پانلی با حذف هزینه های اضافی در پروسه تولید و فروش کانکس و سایر محصولاتش قیمت ها را به طرز معنادار و چشمگیری کاهش داده و در قیاس برابر از نظر کیفی , ابعاد و متریال پایه بکار رفته در پروسه تولید محصولاتش را حداقل 10 تا 20 درصد ارزانتر از دیگر تولید کننده ها به مشتری عرضه نماید.

طرح درس سالانه دوم ابتدایی

اولین مرکز فروش اینترنتی کانکس ویلایی و سیار در ایران

این مهم حاصل نمیشد مگر با عزم مدیران کانکس سازی نوین , حمایت و اقبال شما مشتریان گرامی از روند فروش آنلاین و اینترنتی کانکس که تقریبا برای اولین بار در ایران عملیاتی شد .

از حمایت و اعتماد شما بینهایت متشکریم و امیدواریم بتوانیم همچنان در مسیر رشد و تعالی گام های موثری برای رفاه و آسایش بیشتر شما عزیزا برداریم.

کانکس : فروش کانکس , تولید و نصب ویلا و ساختمان پیش ساخته

کانکس

تولید با تکنولوژی روز , قبول سفارشات از سراسر کشور

ما در گروه تولیدی صنعتی کانکس سازی نوین در سراسر کشور آمادگی داریم سفارشات شما را پذیرفته و با تکنولوژی و تجهیزات روز دنیا در زمینه تولید کانکس , کیوسک , دکه , اتاقک , ویلای پیش ساخته در محل , ساختمان پیش ساخته شما را کمک کنیم.
کانکس

اگر در پیاده رو ها و خیابان های شهر یک قدمی بزنید حتما با اتاقک های کوچک و از پیش ساخته شده ای روبرو میوشید که برخی از افراد در حال گذران وقت و یا حتی در حال زندگی در آنها هستند شاید برخی افراد هم در آن کار میکنند و بعنوان متصدی و یا مسئول بخشی در آن هستند.این اتاقک هایی که آماده هستند و در بازار ساختمان به فروش میرسد کانکس نامیده میشود . کانکس مبتواند بعنوان محل اسکان موقت و دائم باشد و یا هر کاربردی دیگر مانند باجه فروش بلیط و یا بعنوان کانکس پلیس و اهدای خون به هر حال استفاده های زیادی میتوان از کانکس کرد اما این محصول استراتژیک را میتوانید در اشکال مختلفی ببینید و نوع و شکل و شمایل آن محدود به یک اتاقک مستطیلی و یا مربعی نمیشود.برخی از کانکس ها دارای اشکال هندسی واقعا زیبایی هستند و شما در نگاه اول فکر میکنید که واقعا یک خانه است و شاید باور نکنید که چیزی که میبینید یک سازه پیش ساخته باشد.
کانکس مسکونی طرح 2 کانکس مسکونی طرح 3

کانکس ویلایی

گروه نوین آمادگی طراحی و تولید و مونتاژ انواع کانکس ویلایی و ویلا پیش ساخته در محل را دارد . ما تکنولوژی روز اروپا را به ایران آورده ایم تا بتوانیم خدماتی شایسته به شما ارائه داده و محصولاتی مدرن را برای آسایش توام با امنیت شما بسازیم.

توصیه میشود اگر قصد دارید تا ویلای خودتان را بصورت پیش ساخته تولید یا خریداری نمایید . اطلاعات کاملی در مورد انواع متریال ها , مزایا و معایبشان , نحوه ساخت کانکس ویلایی و .. کسب نمایید . بهترین راه دریافت مشاوره از کارشناسان مجرب فعال در این صنعت میباشد .

شما میتوانید همه روزه از ساعت 8 صبح  تا 22 یا 10 شب از طریق تماس با تلفن و شماره موبایل مدیریت ساخت گروه نوین راهنمایی های لازم را پیش از خریداری یا ساخت کانکس ویلایی دریافت نمایید و با داشتن علم و دانش و اطلاعات صحیح و کافی قطعا خواهید توانست انتخاب بهتری بکنید تا پاسخگوی نیازهای امروز و آینده شما باشد.

کانکس ویلایی پانلی با زیر ساخت فوندانسیون ، امکان تولید در ابعاد دلخواه به سفارش مشتری

این مدل کانکس ویلایی تمام در محل کارخانه تولید و مونتاژ شده و برای نصب روی فونداسیونی که در محل مورد نظر مشتری ایجاد شده است حمل میشود . این مدل تماما با ورق های پانلی تولید میشود. البته پیریزی فونداسیون مناسب و نصب صحیح هم مسائل مهمی هستند که اگر بدرستی رعایت نشوند کیفیت ساخت بالا هم نمیتواند تضمینی برای عملکرد صحیح آن باشد.

مراحل تولید کانکس و سازه های ویلایی

بطور کلی سازه های ویلایی در دو حالت تولید در محل نصب و تولید در کارخانه میباشند. که به ترتیب مراحل زیر را دارد

برش پروفایلهای بدنه طبق الگو  در مرحله بعدی کلاف بندی کانکس و سرشاسی به صورت اسکی شده و ساخت شاسی و پلها و در نهایت انتخاب چیدمان در خط تولید ,  ثابت کردن بدنه و جوشکاری مقاوم و پل ریزی و جوشکاری و تکمیل کانکس ویلایی و ویلا پیش ساخته در محل میباشد.

ویلای پیش ساخته با ترکیب چندین کانکس

کانکس لوکس ویلایی که حتی از یک ساختمان و ویلای ساخته شده هم زیبا تر و شکیل تر است زیرا در تکنولوژی ساخت آن از علم مهندسی و ویژه ای استفاده شده است فرضا مصالحی که در کانکس لوکس به کار میرود از چوب ها و مصالح لوکس و لاکچری میباشد تا نما و جلوه خوبی را به ظاهر کانکس بدهد.اظهار شد که کانکس کاربرد های مختلفی دارد اما اغلب خریداران کانکس افراد فعال در حوزه صنعت میباشند و بخش کمی از افراد عادی اقدام به خرید کانکس میکنند.

نوین کانکس

با افتخار اعلام میدارد گروه صنعتی نوین کانکس با سالها تجربه درخشان در زمینه تولید کانکس اداری , کانکس مسکونی , فروشگاهی , مدیریت, سرویس بهداشتی, کیوسک , دکه , اتاقک های پیش ساخته , ویلای پیش ساخته در محل و طراحی و اجرای ساختمان های پیش ساخته همواره مورد اعتماد شما بوده و از این بابت به خود میبالیم و امیدواریم همچنان بتوانیم با ارائه محصولاتی در خور شما سروران گرامی و البته با قیمت مناسب باز هم در کنارتان باشیم.

فروش کانکس

تاریخچه و افتخارات گروه نوین

افتخار داشته ایم سالهای سالها در کنار شما باشیم . با شما رشد کنیم تا بتوانیم باز هم با محصولاتی با کیفیت تر از گذشته خدمت رسان شما باشیم . ما کانکس سازی نویـــــن هستیم یکی از قدیمی ترین ارائه دهنده های خدمات کانکس و کانتینر در کشور که در زمینه طراحی و تولید ویلای پیش ساخته و ساختمان پیش ساخته پانلی و ورقی فعالیت میکنیم.

نوین کانکس

اهداف ما:

حاصل سالها در کنار شما بودن نه تنها باعث غرور مدیران و کارکنان مجموعه کانکس سازی نویــــــن نشده است بلکه باعث شده است تا بار سنگین مسئولیت را بیش از پیش روی دوش خود احساس کنیم تا بتوانیم همچون گذشته مورد اعتماد شما باشیم.

ویلای پیش ساخته

!دفتر کار خود را بساز شیک، مناسب و دارای تجهیزات سریع، مطمئن، قابل انتقال دفتر کار آماده با کانکس مدیریتی

 • کانکس سازی

  ارسال به سراسر ایران

  شرکت کانکس سازی نویــــــن آماده ارسال کانکس سفارشی شما به کل نقاط ایران می باشد . در ضمن توجه داشته باشید که این شرکت در هیج شهر کشور نمایندگی ندارد و فریب افرادی که با سوء استفاده از برند ما سعی در فروش محصولات بی کیفیت به شما را دارند را نخورید.

  طراحی دلخواه شما

  شرکت کانکس سازی نوین مفتخر است که با داشتن کادری آزموده و متخصص و با استفاده از تجهیزات مدرن کانکس های شما را با طراحی جدید و مطابق سلایق شما تهیه نماید.

  حمل آسان کانکس

  کانکس های ساخته شده در شرکت کانکس سازی نویــــــن با امکان انتقال آسان شما را در اجرای طرح های خود کمک میکند . و در طراحی این محصولات تماما اصول راحتی در جابجایی و انتقال و سیار بودن محصول رعایت شده است.

  انواع کانکس ثابت و چرخ دار

  گروه تولیدی صنعتی نوین سعی در ارائه محصولاتی متنوع دارد تا بتوانید با هر سلیقه , توان مالی و نیاز خدمات و محصولات مورد نیازتان را از ما تهیه کنید. ساخت انواع کانکس ثابت و متحرک یا چرخدار در ابعاد مختلف , با امکانات رفاهی مختلف و متریال پایه و کیفیت و قیمت های مختلف در جهت پیشبرد همین هدف میباشد که باعث شده گروه تولیدی صنعیت نوین بالغ بر 160 طرح مختلف را آماده و برای انتخاب شما قرار داده است که هر یک از آنها میتوانند امکانات  مختلفی را داشته باشند.

  دکه روزنامه سیار

  سری ثابت : طرح مسجد

  طرح مسجد بخاطر ریزه کاری های زیاد توسط اغلب تولید کننده ها ساخته نمیشود ولی گروه نوین بخاطر احترام به حق انتخاب شما  کانکس ثابت پانلی   طرح مسجد را با اجزای تشکیل دهنده : گنبد آلمینیومی ،  پنجره UPVC و آپشن های مورد نظر شما میتواند تولید کند.

  کیفیتی پایدار را با قیمتی رقابتیدر محصولات ثابت و چرخدار

  گروه صنعتی کانکس سازی نویــــــــن با ادغام کردن کیفیت  ساخت بالا و قیمت  رقابتی و مناسب  توانسته راهی نو در صنعت ایران گشوده است . تولید محصولات ثابت و چرخدار با کیفیت که در محل کارخانه مونتاژ شده و بصورت یک محصول کامل به مشتری تحویل میشوند . با هزینه های حمل الرزان , تحویل و جانمایی در محل مشتری رایگان و قیمت تمام شده پایین تر نسبت به نمونه های مشابه در بازار از مهمترین مزایای خرید از گروه نوین میباشد.

  مراحل سفارش و خرید

  اگر شما قصد دارید از نوین کانکس خرید کنید . به طرق مختلفی میتوانید سفارشات را ثبت کرده و خرید را انجام دهید. تماس تلفنی از سراسر کشور با شماره های تماس دفتر مرکزی یا شماره های موبایل مدیریت , مدیر فروش , روابط عمومی یا مدیر تولید یکی از راه های ثبت سفارش و خرید میباشد.

  توجه داشته باشید که در هیچ شهر کشور ما نمایندگی مستقلی نداریم و تنها راه خرید از سراسر کشور دفتر مرکزی یا سایت گروه کانکس سازی نوین میباشد.

  ثبت سفارشات و خرید آنلاین

  شما همچنین میتوانید بصورت آنلاین و از طریق صفحه ثبت سفارش آنلاین سفارشات خود را ثبت کرده و پروسه تولید , عقد قرارداد , دریافت پیش پرداخت ها و… بعد از تماس مسئولان نوین کانکس با شما نهایی خواهد شد.

  شرکت ما محصولات خود را در قالب کانکس های ثابت ريال چرخدار ، کمپ ، دوقلو ، اداری تولید کرده و به اصول کیفی و امن بودن محصولات پایبند بوده و آنها را در سر لوحه کارخود قرار می دهد . جهت دریافت اطلاعات بیشتر از مراحل سفارش و خرید با ما تماس بگیرید.

  کانکس

  – تلاش در جلب رضایت مشتریان ( مشتری مداری )

  ارتباط با ما / مشاوره خرید

  مشاوران ما در مرکز فروش کانکس سازی نوین میتوانند اطلاعات مورد نیازتان را به شما ارائه دهند . اگر قصد ساخت ساختمان پیش ساخته و ویلا دارید کارشناسان ما آمادگی مراجعه به محل شما و ارائه مشاوره رایگان را دارند.

  مدیر تولید کانکس سازی نوین میتواند پاسخ سوالات تکنیکی شما را بدهد.

  با ما در ارتباط باشید.

  چهاردانگه ، میدان گلشهر خیابان شهداء
  انتهای بلوار صنعت , صنعت 3 پلاک 8

  آنچه توانسته ایم لطف خدا بوده است

  ما بینهایت خرسند و شکرگذاریم که بدین حد مورد توجه و اعتماد شما هستیم و آن را در سایه لطف خدا و تلاش در مسیر دانش میدانیم . ولی هرگز آنچه توانسته ایم و تولید کرده ایم را کافی نمیدانیم.

  زمانی که کیفیت عالی ممکن است ، خوب کافی نیست و همواره با لطف خداوند در جهت بهبود کیفیت خواهیم بود.

  قیمت کانکس

  کانکس ها دارای قیمت های متغیری هستند از دو الی سه میلیون تا حدود 70 الی 80 میلیون هم قیمت کانکس وجود دارد اما هر کدام دارای ویژگی ها و کاربردهای خاصی میباشد گرانترین قیمت کانکس ها نوع ویلایی و لوکس آنها میباشند چون مصالح به کار رفته در آن بسیار مرغوب و لاکچری میباشد مثلا از چوب درخت بلوط و درختان خاص دیگر در نمای ظاهری آن استفاده میشود و یا از نگ های مرمر و تراورتن میز در نماسازی آن بهره میگیرند که نماسازی آنها کمی هزینه بر است وگرنه اسکلت داخلی آن تفاوت آنچنانی با کانکس های معمولی ندارد. قیمت کانکس ویلایی از دیوار پوش های مخصوص مانند کاغذ دیواری های زیبا و شکیل استفاده میشود که نقش بسیار مهمی را در زیبا سازی کانکس ایفا میکند و شما زمانی که در داخل آن هستید حس میکنید که واقعا در یک خانه ثابت زندگی میکنید و احساس بودن  را ندارید.

  قیمت کانکس های دکه و فروشگاهی

  کانکس فروشگاهی در قدیم تحت عنوان کیوسک نامیده میشد و و به لحاظ قیمت بازه کاملا متفاوتی را دارند. تعداد کمی از آنها را هم میتوانستید در سطح شهرها و خیابان ها ببینید چون از فروش کمی برخودار بود و طرفدار زیادی هم نداشت تولیدکنندگان و شرکت های کمی هم در این زمینه وجود داشتند اما با گذشت زمان و افزایش نیاز شرکت های زیادی در حوزه تولید دکه و کیوسک تاسیس شدند و قیمت کانکس فروشگاهی یا دکه پایین تر آمد . مجموعه نوین نیز از جمله شرکت های مهندسی در زمینه طراحی و ساخت کانکس است که با تکنولوژی روز برای ساخت و تولید پیش ومیرود و خرسند است که از بهترین مواد اولیه و ساندویچ پانل ها برای ایجاد دیوار ها و سقف کانکس بهره میگیرد.کانکس در واقع یک اتاقک ساخته شده میباشد که نیازی به اسمبل کردن ندارد و مانند دیوار پیش ساخته نیست که در محل نصب آماده سازی و چیده شود.گروه نوین با هدف بهینه سازی ساخت و ساز اقدام به تغییر روش تولید کانکس های خود کرده است و کلیه مراحل را تحت استاندارد های جهانی پیش میبرد.کانکس های تولیدی نوین دارای ویژگی هایی خاص میباشند مثلا کانکس اهدای خخون دارای تخت ها و تجهیزات پزشکی هستند و یا  اورژانس هم دارای همین امکانات میباشند.

  قیمت کانکس دست دوم ارزان

  کانکس اداری دست دوم ارزان قیمت ویژه شرکت های ساختمانی جهت اسکان مدیران در پروژه های راه سازی  به همراه سرویس بهداشتی و آبدارخانه را میتوانید از گروه صنعتی نوین بخواهید.

  این شرکت مفتخر است با توجه به درخواست شما مشتریان عزیز، توانایی طراحی و ساخت و فروش با ارزانترین قیمت کانکس دست دوم و نو با امکانات و تجهیزات بی نظیر لوکس و کیفیت عالی  را در محیط کارگاهی خود دارا می باشد.

  کانکس

  چرا کانکس ؟ سوالی است که خیلی ها ممکن است در دوراهی انتخاب بین سازه های ثابت و سنتی و بتنی با سازه های پیش ساخته آن را بپرسند. کافیست مزایا و معایب آنها را با هم مقایسه کنید.

  چند مزیت که میتواند جواب سوال چرا کانکس ؟ را در مقایسه با سایر متریال های ساختمانی بدهد:

  مزیت هایی که براحتی میتواند پاسخ سئوال چرا کانکس ؟ را در قیاس با متریال های ساختمانی سنتی بدهد:

  متانسب با هر سلیه و بودجه , قابلیت امکان واگذاری یا فروش پس از سالها مصرف , قیمت مناسبتر  و قابل توجیه اقتصادی در مقایسه با سایر متریال های  ساختمانی , سفارش به ابعدا و طرح دلخواه شما , قابل اسکان در هر شرایط مکان , وزن سبک و قابلیت جا به جا آسان ,  عایق در برابر سرما و گرما , عایق در برابر رطوبت و مقاوم در هر شرایط آب و هوایی سخت , بدون نیاز به زیر ساخت و انجام عملیات عمرانی , محیط داخلی دلنشین ، بهداشتی و قابل شستشو , عایق در برابر صدا ؛مستحکم در برابر زلزله , امکان استفاده برای کاربردهای مختلف , در رنگ های متنوع بنا به درخواست و سلیقه مشتری , تاخیر در آتشگیری ، با استفاده از فوم ( پلی استایرن ) مقاوم در برابر حریق ,بهترین جایگزین برای پوشش های سنتی و قدیمی مهمترین برتری های کانکس نسبت به متریال های ساختمانی سنتی هستند.

  کانکس مسکونی

  اگر در ساختمان خود انباری ندارید و با مشکل کمبود فضا در دپو کردن وسایل و اسباب اثاثیه کم کاربرد مواجه هستید میتوانید از کانکس مسکونی های انباری در ساختمان خود استفاده کنید این کانکس عمدتا برای کارگاه ها و انباری های ساختمانی مورد استفاده قرار میگیرد و در بناهای مسکونی معمولا در پشت بام ها و پارکینگ ها قرار میگیرد و محل انبار کردن وسایل میباشد.در داخل کانکس انباری قفسه هایی قرار داد تا بتوان به راحتی وسایل را در آنها به صورت کاملا مرتب قرار داد.

  بزگترین نوع کانکس:

  در واقع بزرگترین نوع کانکس همین نوع مسکونی آن است که ابعاد آن تا 75 متر میباشد و برای زندگی موقت شرایط بسیار خوبی را مهیا میکند.برای حمل و نقل کانکس باید از کامیون های حمل ویژه استفاده کرد و جهت پیاده سازی و سوار کردن آن هم باید از جرثقیل کمک گرفت قبل از این که بخواهید کانکس را در محل موردنظر قرار دهید.

  زیرسازی های لازم برای خانه و ویلای پیش ساخته مسکونی

  حتما زیر سازی های لازم را انجام دهید قسمت تحتانی کانکس و روی زمین نباید سست باشد و باید از آسفالت و یا خاک سفت باشد تا وزن و سنگینی  موجب فرورفتگی و سازه در زمین نشود در وهله اول زیرسازی ابتدا یک سری پایه برای کانکس تعبیه کنید تا بتوان در صورت جابجایی زنجیر ها و بندهای جرثقیل را از زیر آن عبور داد و نباید ساختار سازه ای به طور کامل به زمین متصل شود و باید فاصله چندین سانتی متری با سطح زمین داشته باشد.

  فروش کانکس

  ما تقریبا سعی کرده ایم طیف گسترده ای از محصولات سازه ای سیار و ثابت را برای پاسخگویی به نیازهای شما آماده کنیم . فروش کانکس در گروه صنعتی نوین هم بصورت فروش محصول نهایی و کامل شده است که برای استفاده صرفا نیازمند زیر سازی و نصب در محل میباشد . همچنین ما امکان فروش تجهیزات و ورق ها و اتصالات ساخت را هم داریم.

  واقع فروش کانکس بیشتر در حوزه صنعت ساخت و ساز و ساختمان میباشد و تنها کاربرد آن اسکان و زندگی کارگران در آن میباشد تا در طی یک الی دو سالی که کار ساخت و ساز به طول می انجامد افراد و کارکنان بتوانند در آن زندگی موقتی داشته باشند.

  کانکس امکان پشتیبانی از فصول گرم و سرد سال را دارد؟

  ولی آیا کانکس توانایی پشتیبانی از فصل گرما و سرما را دارد چون به ظاهر  از جنس آهن است و این فلز هم جذب کننده سرما و گرما میباشد و شاید با خود فکر کنید که در فصل سرد زمستان داخل کانکس چه شاریط دمایی دارد و یا در گرمای 40 درجه که افراد اسکان داده شده در داخل باید آب پز شوند اما موضوع چیز دیگری است و کانکس در واقعیت اینگونه نیست درست است که ظاهرا کانکس با آهن ساخته شده اما متریال آن فقط فلز خالی نیست و عایق های بسیاری نیز در آن به کار رفته است.

  مهمترین اجزای تشکیل دهنده کانکس

  مهمترین عضو و جزء تشکیل دهنده کانکس ساندویچ پانل میباشد که در دیواره ها و سقف  از آن استفاده میشود که لایه عایقی بسیار قوی و مستحکمی در نظر گرفته میشود که هیچ راهی را برای نفوذ سرما و گرما ندارد در واقع دفع کننده آن هاست و در صورت تابش مستقیم نور خورشید از خود واکنشی در جهت راه دادن و نفوذ گرما نشان نمیدهد همچنین سرما هم نمیتواند روزنه ای برای ورود به داخل کانکس پیدا کند با این اوصاف متوجه شدید که این سازه ها بر خلاف تصورتان چقدر با اصول مهندسی طراحی و تولید شده است تا افراد ساکن در آن موجب اذیت و آزار نشوند

  فروش محصولات با امکانات رفاهی مورد نظر شما

  امکانات زیادی در کانکس ها تعبیه شده است مثلا پریز های برق و سیم کشی ها برقی و امکان نصب لوله آب نیز در کانکس وجود دارد تنها تفاوت کانکس با خانه این است که کانکس در ابعاد کوچکتری است و امکان حمل و نقل آن نیز وجود دارد. فروش کانکس ها در گروه نوین با امکانات رفاهی مورد نظر شما میباشد.

  کانکس مدرسه

  شما در داخل کانکس احساس هیچ کمبودی نمیکنید و میتوانید به راحتی در آن زندگی کنید خصوصا در نوع مسکونی و ویلایی که عمدتا برای باغ ها و باغچه ها مورد استفاده قرار میگیرد در کانکس ویلایی شما شاهد وجود آشپزخانه و سرویس بهداشتی و اتاق خواب ها هستید.

  کانکس ساندویچ پانل

  جهت دریافت مشاوره خرید کانکس ساندویچ پانل میتوانید با شماره تلفن های مجموعه تماس حاصل فرمائید و در صورت نیاز از مشاوره رایگان یکتاسازه بهره مند شوید همچنین برای آشنایی با انواع کانکس ساندویچ پانل و ابعاد آنها و یا لیست قیمت  به دفتر مرکزی و یا کارخانه مجموعه مراجعه حضوری فرمائید تا از نزدیک کانکس مورد نظرتان را انتخاب کنید و خرید خود را انجام دهید باخیالی آسوده به ما اعتماد کنید کانکس سازی نویــــــن هدف جلب رضایت مشتری را دارد و به هیچ عنوان قصد سودجویی را در روال کاری خود ندارد خوشبختانه از سوی سازمان صنفی  هم این مجموعه دارای تقدیرنامه های متعددی در زمینه تولید و فروش  است.

  مشخصات محصولات ساندویچ پانلی

  تا  همین چند سال قبل ما  شاهد این بودیم که برای اسکان موقت کارگران ساختمان یک اتاقک چندین متری کوچک را با آجر برای خود میساختند ولی این اتاق از هیچ ایمنی برخوردار نبود و ممکن بود بر اثر یک ضربه کوچک کاملا تخریب شود و بر روی افرادی که در داخل آن قرار دارند آوار شود پس منطقی تر آن است که از کانکس بهره بگیرند.از دیگر کاربرد های شاخص کانکس میتوان به پلیس راه های بین راهی اشاره کرد که برای خدمت رسانی به هموطنان همواره در داخل این کانکس ها در فصل گرما و سرما زندگی میکنند علاوه بر کانکس پلیس یکی دیگر از مهمترین کاربردهایی که  میتواند داشته باشد و شما هم هر روزه در زندگی روزمره خود آنرا میبینید کانکس روزنامه فروشی است یا تحت عنوان دکه مطبوعاتی هم میتوان آنرا نامید. به طور خلاصه فروش کانکس دارای کاربردهای و ویژگی های بسیار زیادی میباشد که هر روزه هم با استقبال زیادی برای خرید آن فروشندگان مواجه میشوند به عبارتی به تازگی و رفته رفته  دارد جایگاه میگیرد.

  کانکس های ساندویچ پانل دو رو ورق آلوزینک با فوم تزریقی پلی اورتان


  1)شاسی کف : ازتیرآهن های نمره 14 و 16 و 18 ذوب آهن اصفهان با مشخصه حک شده یا  ESCO یا قوطی 10×10 سنگین.
  2)اسکلت : استـراکچر از پروفیلهای 60×40 و 80×40 سنـگین 5/15 کیـلوئی با ضخامت 2 میل صادراتی  ساوه یا کارخانه جهان.
  *جوشکاری ممتد در چندین نقطه با الکترود حرفه ای آما .
  * اجرای ضد زنگ زینکرومات به ضخامت 80 میکرون بر روی کل سازه.
  * مینیمم اندازه قیدهاcm 50 درکف برای جلوگیری  از صدا و لرزش بر اساس محاسبات مهندسین سازه.
  3) پوشش خارجی و داخلی و سقف : از نوع ساندویچ پانل دو رو ورق آلوزینک با ضخامت 4 یا 6 سانتی متر
  و آب بندی درزهای overlap سقف با چسب ماستیک یا آکواریوم .
  4)عایق:از جنس پلی اورتان تزریقی آگوستیک فشرده cm4 ضد حریق و سرماو گرما
  با دانسیته 40 مترمکعب (عایق حرارتی، صوتی).
  5) درب: بیرونی از جنس U.P.V.C درجه یک جهت جلوگیری از ورود گرد و غبار و داخلی از جنس HDF.
  *پنجره ها : از جنس  U.P.V.C بازشو با شیشه های دو جداره مجهز به گاز آرگون به سایز 78×150
  *آبچکان بالای درب و پنجره ها جهت جلوگیری از نفوذ باران به داخل کانکس .
  *تعداد پنجره ها در کانکس های بطول 4و6متری 2 پنجره و در کانکسهای بطول 8و10و12 متری 4پنجره
  *تعداد پنجره ها در کیوسک های نگهبانی 3 ضلع پنجره خور جهت اشراف کامل نگهبان به محیط.
  6)تخته کف : از جنس تخته سه لائی 18 میل واتر پروف FARLINPLEX ضد خش یا Korindo اندونزی درجه یک .
  *کفپوش :  پارکت چوب پلاست 3 میل پر تردد قابل شستشو (محصولی از P.V.C و پودر چوب مقاوم نسوز ، ضد موریانه و ضد رطوبت)

  7)هوک : از میلگرد نمره 20 با دو یا چهار قلاب روی  سقف و چهار قلاب در کف جهت مهار کانکس بر روی تریلی .
  8) پرچ :تمامی اتصالات از پرچ های فولادی شرکت پرچ ساز با فواصلcm5
  یا پیچهای سرمته ای کونیک داربرای اطمینان  از کنده نشدن ورقها در حین حمل و نقل .
  9) سیستم روشنایی : بـا مهتابی دوبـل ، کلید و پریز و چراغ تونلی  درجه یک  بالای درب ورودی
  و سیم کشی داخل داکت P.V.C و با کابـل 5/2×2 و پریز کولر M.Kبا جعبه تقسیم سوکت خور ارت دار.
  10)رنگ : رنگ آمیزی کانکس و تنوع رنگهای روغنی به ضخامت 80 میکرون  طبق سلیقه مشتری . 11)اشانتیون : محل ایجاد دریچه کولر ، نصب کپسول آتش نشانی ، پرده عمودی لوردراپه، جعبه کمکهای اولیه و حفاظ پنجره ها.

  کانکس سرویس بهداشتی

  کانکس های سرویس بهداشتی با دیوار پوش سفید یا طرح چوب 

  1)شاسی کف: ازتیرآهن های نمره 14 ، 16 و 18 در طرح اسکی یا دور کلاف .
  2)اسکلت : استـراکچر از پروفیلهای40 ×40 و 60 ×40 سنـگین یا نیمه سنگین براساس تیپ بندی.
  *اجرای ضد زنگ زینکرومات به ضخامت 80 میکرون بر روی کل سازه.
  *جوشکاری ممتد در چندین نقطه با الکترود حرفه ای آما.
  *مینیمم اندازه قیدهاcm 50 در کف برای جلوگیری از ایجاد صدا و لرزش بر اساس محاسبات مهندسین سازه.
  3)ورق بدنه : از گالوانیزه فُرم دار 5/0 یا 35/0 دو طرف رنگ کوره ای براساس تیپ بندی .
  *سقف :  از ورق طرح سفال در تیپ ممتاز و ورق سینوسی در تیپ یک و تیپ دو.
  *آب بندی درزهای overlap سقف و مستورکردن ورقهای بدنه با تسمه آلومینیومی نمره 5/2 .
  4)عایق : از جنس پلی استایرن فشردهcm 4 ضد حریق و سرما و گرما با  دانسیته بالا (عایق حرارتی ، صوتی).
  5) پوشش داخلی : با دیوار پوش P.V.C دوجداره مشبک سفید یا خودرنگ یا ترکیبی از هر دو  .
  *تخته کوبی بدنه و سقف زیر دیوارپوش بصورت نواری جهت استحکام دیوارپوش و عدم ریزش سقف و عایق.
  6)درب بیرونی و درب کابین هاو دریچه های هواکش:از جنسu.P.V.C در تیپ لوکس
  وآلومینیومی الکترواستاتیک کوره ای در تیپ های ممتاز و یک و دو.
  7) کف راهرو و داخل کابین ها : از جـنس تخته سه لائی 18 میل واتر پروف FARLINPLEX ضد خش یا Korindo اندونزی درجه یک بامکمل سرامیک در تیپ های لوکس و ممتاز و آلومینیوم آجدار 5/1 میل در راهرو و فایبر گلاس داخل کابین ها در تیپ های یک و دو .
  8) هوک : از میلگرد نمره 18 با دو یا چهار قلاب روی سقف جهت تحمل بار به وزن 5تن در ارتفاع .
  9) پرچ : اتصالات از پرچ های فولادی شرکت پرچ ساز با فواصلcm5
  یا پیچهای سرمته ای کونیک دار برای اطمینان از کنده نشدن ورقها در حین حمل و نقل  .
  10) سیستم روشنایی:بـا مهتابی دوبـل در راهرو وچراغ حبابی سقفی فلورسنت مشبک درداخل کابین هاو چراغ تونلی بالای درب ورودی درجه یک و سیم کشی داخل داکت PVC با  کابـل 5/2×2 یا 5/1×2 براساس تیپ بندی.
  11)  سرویس بهداشتی : بدنه داخلی از P.V.C ،کف کابین ها و راهرو از سرامیک در تیپ های لوکس و ممتاز و فایبرگلاس و آلومینیوم آجدار در تیپ های یک و دو و تعبیه فلاش تانک داخل کابین ها در تیپ لوکس و سیفون در تیپ های  ممتاز و درجه یک.
  *روشوئی از نوع چینی مارک کرد یا پارس سرام درتیپ لوکس و ممتاز
  *و نوع مرغوب درتیپ های ممتاز و یک و دو به همراه توالـت ایرانی یا فـرنگی با لوله کشی سرد و گرم .
  *شیرآلات تیپ لوکس مارک قهرمان ، تیپ ممتاز و یک و دو نوع مرغوب درجه یک موجود در بازار .
  12)چرخدار کردن : بصورت تک محور یا دو محور با شاسی و مالبند و اکسل گردون با  چرخهای پیکانی یا لندروری
  ( بنا به درخواست مشتری   با افزایش هزینه).
  13) رنگ : رنگ آمیزی با تنوع رنگهای روغنی به ضخامت 80 میکرون  طبق سلیقه مشتری .

  کانکس طرح چوب

  کانکس های P.V.C طرح چوب روکشدارلمینت خور با ارتفاع در تاج cm50/2(لوکس)


  1)شاسی کف:
   ازتیرآهن های نمره 14 ، 16 و 18 با برند حک شدهESCO تنها مشخصه ذوب آهن اصفهان
  2)اسکلت : استـراکچر از پروفیلهای 40*40، 60*40  و 80*40 سنـگین 5/15 کیـلوئی ضخامت 2 میل صـادراتـی سـاوه یا کارخانه جهان.
  * اجرای ضد زنگ زینکرومات به ضخامت 80 میکرون بر روی کل سازه .
  * جوشکاری ممتد در چندین نقطه با الکترود حرفه ای آما.
  * مینیمم اندازه قیدها50×50 و تودلیها 40×40 در کف برای جلوگیری از ایجاد صدا و لرزش بر اساس محاسبات مهندسین سازه.
  3)ورق بدنه : از گالوانیزه فرم دار 5/0 دو طرف رنگ کوره ای فولاد مبارکه سپاهان.
  * سقف : بصورت تاج دار با مکمل پوششی از ورق سینوسی کرکره ای با چراغهای هالوژن دور تا دور و آبرو بصورت ناودانی.
  4)عایق : از پلی استایرن آکوستیک cm 4 ضد حریق با  دانسیته بالا (عایق صوتی،حرارتی).
  5) پوشش داخلی : با P.V.C دو جداره روکشدار لمینت خور (ضد اشتعال و دارای استاندارد CE اروپا).
  * تخته کوبی بدنه و سقف زیر دیوارپوش بصورت نواری جهت استحکام دیوارپوش و عدم ریزش سقف و عایق.
  6)درب: بیرونی از جنسU.P.V.C درجه یک و داخلی ازجنس H.D.F .
  * پنجره ها : از جنس U.P.V.C دو جداره بازشو مجهز به گاز آرگون به سایز 87×150.
  * تعداد پنجره ها در کانکس های بطول 4 و 6 متری2 پنجره  و در کانکس های بطول  8 ، 10 و 12 متری4پنجره .
  * تعداد پنجره ها در کیوسک های نگهبانی 3 ضلع پنجره خورجهت اشراف کامل نگهبان به محیط.
  7) کف : از تخته سه لائی 18 میل واتر پروف FARLINPLEX ضد خش یا Korindo اندونزی درجه یک .
  *  کفپوش : از پارکت چوب پلاست (ترکیبی از P.V.C و پودر چوب مقاوم نسوز  ضد موریانه و ضد رطوبت )
  8) هوک : از میلگرد نمره 18 با دو یا چهار قلاب روی سقف و چهار قلاب در کف جهت مهار کانکس روی تریلی .
  9) پرچ : اتصالات از پرچ های فولادی شرکت پرچ ساز با فواصلcm5یا پیچهای سرمته ای کونیک داربرای اطمینان  از کنده نشدن ورقها در حین حمل و نقل .
  10) سیستم روشنایی : بـا مهتابی دوبـل و کلید و پریز و چراغ تونلی  درجه یک بالای درب ورودی.سیم کشی داخل داکت PVC با کابـل 5/2*2 و پریز کولر M.K با جعبه تقسیم سوکت خور ارت دار.
  11)سرویس بهداشتی : بدنه داخلی از  P.V.C وکف کابین ها و راهرو  از سرامیک درجه یک و تعبیه فلاشتانک داخل کابین ها .
  * روشوئی از نوع کُرد یا پارس سرام  به همراه توالـت ایرانی یا فـرنگی با لوله کشی سرد و گرم .
  * کلیه شیرآلات مارک قهرمان یا شیبه میباشد .
  12) آبدارخانه : شامل کابینت بالا و پایین M.D.F با  لوله کشی سرد و گرم .
  13)چرخدار کردن: بصورت تک محور یا دو محور با شاسی و مالبند و اکسل گردون با  چرخهای پیکانی یا لندروری
  ( بنا به درخواست مشتری با افزایش هزینه).
  14)رنگ : رنگ آمیزی با تنوع رنگهای روغنی به ضخامت 80 میکرون  طبق سلیقه مشتری .
  15)اشانتیون : ایجاد دریچه کولر ،  نصب کپسول آتش نشانی ، پرده لوردراپه ، جعبه کمکهای اولیه و حفاظ پنجره ها .

درب اتوماتیک : قیمت انواع درب اتوماتیک شیشه ای و پارکینگی

13 sep 2018

درب ریموت پارکینگ

درب ریموت پارکینگ آچیلان در تفاوت هایی با سایر درب هایی که توسط شرکت های فعال ارائه می شود دارد. ارائه محصولاتی با گارانتی مدت دار – قیمت مناسب محصولات و خدمات – ارائه چندین ریموت همراه درب – نصب مرکز کنترل قابل کد دهی با کدهاپینگ و پشتیبانی 24 ساعته از خدمات ارائه شده تا سالیان دراز موجب شده همه روی آچیلان در حساب ویزه ای باز کنند. عمده محصولات ما در این زمینه ریموت کنترل و مرکز کنترل می باشد و مابقی محصولات بستگی به نوع درب ریموت نصب شده دارد اگر از نوع کرکره ای باشد موتور و تیغه اگر از نوع ریلی باشد موتور درب ریلی و سایر محصولات مرتبط با آن و در آخر اگر از نوع درب ریموت پارکینگ بازویی باشد جک های متنوع بازویی با توان های متفاوت آماده فروش و ارسال به سراسر ایران هستند.

درب برقی پارکینگ

شاید شما هم درب هایی را دیده باشید که به صورت اتوماتیک و با ریموت کنترل بازوبسته می شوند و در ورودی پارکینگ ها نصب شده اند این درب ها را درب برقی پارکینگ نیز می گوئیم شرکت درب اتوماتیک آچیلان در انواع مختلف و با کیفیت این نوع درب ها را نصب می نماید و

محصولات مرتبط با آن ها را به فروش می رساند برخی از آن ها را در ادامه نام می بریم:

۱- درب برقی پارکینگ ریلی

۲- درب برقی پارکینگ لولایی

۳- درب برقی پارکینگ کرکره ای

و سایر درب های برقی مورد استفاده در ورودی پارکینگ جزء خدمات آچیلان در محصوب می شوند. قیمت درب برقی پارکینگ آچیلان در معمولا نسبت به سایر فعالان در این عرصه پایین تر و کیفیت محصولات آن نیز برتر بوده است. این اغراق یا تبلیغ نیست می توانید به راحتی استعلام نمایید. افتخار می کنیم با صداقت در کنار مشتریان خود باشیم تا همراه با شما جلوی سوء استفاده سودجویان را بگیریم. با ما تماس بگیرید

درب اتوماتیک

بزرگترین شرکت مجری درب اتوماتیک در ایران با بیشترین نمونه کار

آچیلاردر، بزرگترین شرکت مجری درب اتوماتیک در ایران با بیشترین نمونه کار طراحی و ساخت درب اتوماتیک شیشه ای و درب اتوماتیک پارکینگ یا پارکینگی  ، طراحی سیستمهای حفاظتی ، ارایه خدمات پشتیبانی امتیازات برتر شرکت آچیلاردر نسبت به سایر شرکت های فعال ارائه خدمات در کلیه سازمان های ذیربط در داخل و خارج از کشور شرکت مورد تایید وزارت صنعت،معدن و تجارت انجام بیشترین نمونه کار در سطح کشور در طول 8 سال سابقه کاری طراحی زیبا و جذاب منحصر به فرد درب های اتوماتیک در اختیار داشتن تیم تحلیلگر و مشاور در کنار مهندسین طراح در اختیار داشتن بهترین متریال با به روز ترین امکانات در داخل و خارج از کشور تقسیم شرکت به 5 قسمت مجزا ، دپارتمنت های ، تحلیل ، طراحی ، فروش ، اجرا ، پشتیبانی انعکاس نظرات کارفرما در لحظه لحظه پروژه و اخذ تاییدیه در طول روند انجام پروژه ها به روز نگاه داشتن کلیه محصولات و ارایه سرویس های دوره ای در طول زمان

قیمت درب اتوماتیک

درب اتوماتیک شیشه ای

درب های شیشه ای هوشمند یکی از خدماتی است که در چندسال اخیر مورد توجه همه بیمارستان ها، سازمان ها، بانک ها و اساسا هر مکانی که نیاز به درب شیشه ای در ورودی خود دارد، قرار گرفته اند. دیجی دُر نیز خدمات خود را برمبنای نیازسنجی های مشتریان خود ارائه می نماید. لذا تمرکز اصلی دیجی دُر بر روی نصب و راه اندازی درب شیشه ای اتوماتیک (هوشمند) می باشد. ساختار اصلی این نوع درب ها را اپراتور، شیشه سکوریت، فریم و لَت ها (لنگه ها) متحرک تشکیل می دهند.
کیفیت درب های اتوماتیک شیشه ای برمبنای اپراتور آن سنجیده می شود که عمده هزینه صرف شده جهت خرید درب را شامل می شود. یکی از دلایل نامگذاری درب های شیشه ای هوشمند برمبنای اپراتور مورد استفاده در نصب آن، همین مسئله اهمیت اپراتور آن می باشد.
دیجی دُر بر اساس کیفیت اپراتورها خدمات خود را در زمینه درب شیشه ای اتوماتیک کلاس بندی نموده است که در سه کلاس KABA, A, B, C طبقه بندی شده است. اگر نیاز به اطلاعات فنی بیشتری دارید به مقالات دیجی دُر مراجعه نماید.

درب اتوماتیک شیشه ای

قیمت درب اتوماتیک پارکینگ

درب پارکینگ به صورت معمولی فقط به یک شکل نصب و راه اندازی می شود ولی اگر بخواهیم به صورت یک درب برقی داشته باشیم که درب ریموت پارکینگ نیز نامیده می شود در نوع های مختلف می توانیم نصب و راه اندازی نماییم نمونه درب های مرسوم که در ورودی پارکینگ ها نصب می شوند ۱- درب کرکره ای پارکینگ ۲- درب پارکینگ ریلی ۳- درب پارکینگ بازویی می باشند شرکت آچیلان در هر گونه درب پارکینگ برقی را می تواند با تیم متخصص نصاب آن درب نصب و راه اندازی نماید علاوه بر آن قیمت درب اتوماتیک پارکینگ نصب شده به مراتب از دیگر شرکت های فعال در این زمینه پایین تر است و این یک شعار یا تبلیغ نیست بلکه یک واقعیت است که آچیلان در توانسته در طول سابقه بیش از چندین دهیه خود آن را ثابت کند. راهکارهایی که آچیلان در ارائه می نماید برای اولین بار در کشور اجرا می شوند مانند تخفیفات ویزه در قیمت جک درب پارکینگ و موتور درب کرکره ای پارکینگ لذا خواهشمندیم قبل از هر اقدامی از مشاوره رایگان متخصصین آچیلان در بهره مند شوید.

درب اتوماتیک پارکینگ

درب پارکینگ کرکره ای

دربهای پارکینگ به چندین نوع قابل نصب هستند از لحاظ هزینه و فضای مورد نیاز درب پارکینگ کرکره ای مناسب بوده و عمر مفید بالایی دارند. شرکت آچیلان در بزرگترین شرکت فعال در عرصه درب اتوماتیک پارکینگ با تجربه و تخصص نیروهای مجرب خود تمرکز خودرا بیشتر روی نصب درب پارکینگ کرکره ای قرار داده که از آن با عنوان درب ریموت کرکره ای نیز یاد می شود. دلیل این امر واضح است آچیلان در همواره به نبال خدماتی بوده است که بیشتر مورد توجه مشتریان خود می بینید لذا با واردات محصولات مرتبط با این درب با کبفیت ترین محصولات را در ساخت درب پارکینگ کرکره ای خود استفاده کرده و تا حد امکان هزینه تمام شده را برای مصرف کننده پایین نگه می دارد. تکنیک ها و نکته سنجی های این شرکت همواره در عرصه درب اتوماتیک پارکینگ خاص بوده است به طوری که امروزه تقریبا در اکثر مناطق کشور یک درب تولیدی آچیلان در را مشاهده می نمایید. محصولات جدیدی که برای درب پارکینگ کرکره ای مد نظر داریم شامل تغییرات عمده در موتورهای این نوع درب است که از برند infiniti به جای برزانته استفاده می شود دلیل این امر وجود محصولات تقلبی با نام بارزانته در کشور می باشد که فضای نا مطمئنی را برای استفاده از موتورهای وارداتی بارزانته بوجود آورده است در همین راستا آچیلان در بدون واسطه اقدام به واردات نوع جدید و باکیفیت موتور درب کرکره ای نموده است ه محصول جدیدی از ایتالیا می باشد و موجب رضایت استفاده کننده گان بوده است.

درب اتوماتیک کشویی

درب اتوماتیک کشویی نوعی از درب است که به صورت ریلی بازوبسته می شود یعنی روی یک ریل سوار شده و بازوبسته می شود هم نوع شیشه ای برقی و هم نوع پارکینگ ی رقی آن موجود است که توسط تیم نصاب آچیلان در نصب می شود در نوع پارکینگی موتور و دندان شانه ای مهم ترین قسمت ها و در نوع درب شیشه ای کشویی نیز اپراتور و شیشه سکوریت بخش های مهم آن محصوب می شوند. قیمت درب اتوماتیک کشویی متغییر است لذا خواهشمندیم جهت کسب اطلاعات پیرامون هزینه های مربوطه با آچیلان در تماس حاصل فرمائید

درب اتوماتیک پارکینگ ریلی

نوعی از درب است که در ورودی پارکینگ ها به صورت ریلی نصب می شود یعنی روی یک ریل قرار داده می شود و توسط یک موتور مخصوص درب پارکینگ ریلی باز و بسته می شود. شرکت آچیلان در یکی از فعالان در زمینه فروش محصولات مرتبط با این نوع درب و نصب و راه اندازی آن با تیم متخصص مجرب خود می باشد.

نحوه تولید درب پارکینگ ریلی :

* آماده سازی درب اصلی یعنی تهیه درب مخصوص و ریل مخصوص آن

* نصب دندان شانه ای به درب جهت اتصال به موتور الکترومکانیکی

* جا گذاری درب در محل نصب

* جاگذاری موتور درب پارکینگ ریلی بر روی زمین و اتصال مناسب آن به دندان شانه ای جهت حرکت روان درب

* نصب و اتصال بخش های الکترونیکی

* تست ریموت ها

مراحل ذکر شده

مراحل ذکر شده در کلیه درب های اتوماتیک ریلی پارکینگ و صنعتی نیز به همین شکل انجام می پذیرد. محصولات مرتبط با درب پارکینگ ریلی اچیلان در در سمت چپ صفحه قابل مشاهده می باشند. جهت دریافت لیست قیمت محصولات با ما تماس بگیرید. مشاوره رایگان قبل از سفارش برای کلیه عزیزان توصیه می گردد.

درب پارکینگ بازویی

درب پارکینگ بازویی – درب پارکینگ لولایی یک نوع از درب برقی پارکینگ محصوب می شوند و محصولات مورد استفاده در ساخت آن ها مشترک هستند و تفاوت تنها در تلفظ یا شناخت اشخاص مختلف از این نوع درب می باشد که برخی بایک نام و برخی دیگر با نامی متفاوت از آن یاد می کنند. شرکت آچیلان در در ساخت این نوع درب پارکینگ از جک درب پارکینگ تولیدی خود استفاه می نماید و گارانتی تکمیلی شامل این نوع محصول می باشد به این معنی که کل درب نصب شده با همه تجهیزات و لوازم شامل گارانتی شرکت آچیلان در می باشد. شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد جک درب پارکینگ تولیدی شرکت آچیلان در به بخش محصولات و زیر مجموعه درب پارکینگ بازویی مراجعه نمایید. سایر محصولات مرتبط با درب پارکینگ اتوماتیک در سمت چپ همین صفحه قابل مشاهده می باشند

درب اتوماتیک شیشه ای گرد

درب اتوماتیک گرد یا منحنی نوعی از درب اتوماتیک شیشه ای می باشد که به صورت حلال یا نیم حلال بازوبسته می شوند در واقع تغییرات بوجود آمده در ظاهر درب با بقیه درب های شیشه ای اتوماتیک تفاروت دارد مابقی بخش ها مشترک می باشند. مثل سایر درب های برقی یکسری ویژگی دارد و یکسری معایب یکی از معایب آن این است که کمتر می توان در داخل از آن استفاده نمود و بیشتر در ورودی های اصلی نصب می شوند یک مزیت بارز هم دارند که زیبایی نمای محل نصب را بیشتر می کنند در واقع به جذابیت آن می افزایند. مهم ترین محصول استفاده شده در ساخت آن اپراتور درب شیشه ای می باشد. شرکت آچیلان در با تیم مجرب نصب کننده درب اتوماتیک شیشه ای گرد یا منحنی آماده گی دارد کلیه پروزه های مرتبط را اجرا و پشتیبانی نماید و در این زمینه تخفیفات ویژه ای را مد نظر دارد برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

درب اتوماتیک شیشه ای اسلاید

آچیلان در اولین شرکت تولید کننده درب اتوماتیک اسلابد در کشور و بزرگترین وارد کننده اپراتورهای درب اتوماتیک شیشه ای اسلاید با کاهش قیمت فروش و نصب درب اتوماتیک خود به اطلاع می رساند که آماده گی دارد با تکنیک های جدید خود کلیه پروزه های مربوطه را با تیم مجرب خود اجرا نماید. مجری پروزه های اکثر بیمارستان های استان تهران و کلان شهرها بوده ایم و افتخار خدمتگذاری به عزیزان در سراسر ایران را داریم.

تفاوت آچیلان در در چیست؟

* اپراتورهای با کیفیت و پشتیبانی بلند مدت

* نرخ پایین هزینه تمام شده در فروش و نصب درب شیشه ای

* گارانتی بی قید و شرط اپراتور درب اتوماتیک اسلاید

* خدمات ۲۴ ساعته حتی ایام تعطیل

مهمترین ویژگی بارز ما

از ویزگی های بارز آچیلان در است که آن را با سایر فعالان در این زمینه متمایز می گرداند. نمونه پروزه های انجام شده در این زمینه در زیز امده است. محصولات مرتبط نیز در سمت چپ قابل مشاهده می باشند برای اطلاع از آخرین وضعیت قیمت درب اتوماتیک اسلاید با ما تماس بگیرید.

درب اتوماتیک تلسکوپی

درب اتوماتیک تلسکوپی به نوعی از درب های اتوماتیک شیشه ای اطلاق می شود که به صورت ریلی به کنار باز می شود و امکان نصب یک لنگه یا لت و یا دولنگه ای دو لت را دارد بیشترین مصرف این نوع درب در بیمارستان ها می باشد و سرعت بازشوی آن نیز مناسب است. همانند کلیه درب های شیشه ای برقی با استفاده از اپراتور باز و بسته می شود و اپراتور مناسب خود را می طلبد. شرکت آچیلان در بزرگترین شرکت فعال در نصب درب اتوماتیک تلسکوپی در کشور با رزومه قوی آماده گی نصب درب اتوماتیک تلسکوپی شما را دارد.

فروش کلیه محصولات درب اتوماتیک

کلیه محصولات مرتبط با این نوع درب نیز توسط آچیلان در بفروش می رسد اپراتورهایی از برندهای مختلف قابل نصب روی این درب می باشند مانند اپراتور درب شیشه ای بتا.

درب اتوماتیک

دیگر مزایای درب اتوماتیک تلسکوپی

* نیاز به فضای بازشوی کمتری دارد

* مصرف بهینه برق در آن به خوبی رعایت شده است

* نسبت به برخی از درب های برقی هزینه نصب و راه اندازی کمتری دارد

برای آگاهی از قیمت درب اتوماتیک تلسکوپی و محصولات مرتبط با آن با ما تماس بگیرید

پرسش مهر

اقدام پزوهی درس ریاضی متوسطه اول و دوم - راهنمایی و دبیرستان

5 sep 2018

نمونه اقدام پژوهی درس ریاضی

 

دانلود طرح جابر ابن حیان تمامی مقاطع تحصیلی

3 sep 2018

طرح جابر

این طرح برای دانش آموزن این امکان را فراهم میسازد که آنچه را تئوریک آموخته اند به تبعیت از دانشمند بزرگ و الگوی کشورمان جناب جابر ابن حیان در قالب آزمایشات تجربی تست کرده و ماهیت آنچه را که تا به امروز آموخته بودند را بتوانند در تجربه ای شیرین , کودکانه و علمی کشف نمایند.

برترین های دست ساخته های دانش آموزی

بهترین نمونه های طرح جابر آماده را با کلیک روی دکمه زیر دریافت کنید.

دانلود نمونه های آماده

 

طر جابربن حیان

طرح جابر های شرکت کننده در نمایشگاه دست ساخته های دانش آموزی در دروس زیست شناسی، فیزیک، شیمی، جغرافیا، الکترونیک و هنر در روز دوشنبه 6/12/97توسط 10 داور تخصصی در رشته های مذکور مورد ارزیابی قرار گرفته و به عنوان طرح های برتر در مرحله شهرستانی انتخاب شدند که اسامی آنها بزودی در همین سایت اعلام خواهد شد.

.

اين نمايشگاه به مناسبت دهه مبارك فجر و با هدف به تصوير كشيدن انقلاب اسلامي ايران و الگو برداري صحيح از نهضت عاشوراي حسيني، توسط بسيج دانش آموزي شهرستان و با همكاري اداره آموزش و پرورش قائم شهر برگزار مي باشد.

نمايشگاه فوق شامل بخش هاي مختلفي با عناوين: طرح جابر ماكت هاي نمادين كربلا و خرابه شام و شهداي انقلاب قائم شهر ، اسامي شهداء كربلا، عكسهاي وقايع انقلاب، غرفه نقاشي كودكان ، غرفه فيلم هاي مستند قبل از انقلاب اسلامي و غرفه عرضه محصولات فرهنگي طرح جابر مي باشد.

 روش و نمونه بهترین تزیین این طرح های آموزش و پرورش در مدارس را در ادامه این مطلب و بقیه آن ها در دسته بندی طرح جابربن حیان می توانید ببینید.

 

طرح جابربن حیان چیست؟

رضا حبيبي جمناني، عضو پژوهش سرای طرح جابربن حیان و دانش آموز سال اول دبيرستان تيزهوشان شهيد بهشتي قائم شهر موفق شد با استفاده از انرژي آب، انرژي الكتريكي و آب شيرين با هزينه بسيار كم توليد كرده و اختراع خود را با شماره 45233 در تاريخ 11/10/97به ثبت برساند.

كارآيي اين دستگاه برخلاف دستگاههاي قبلي كه برق زيادي مصرف مي كردند، مي تواند يك نوع برق كمكي براي راه اندازي خود وسيله توليد كند به همين دليل در اين دستگاه برق كمتري مصرف مي شود. از ديگر طرح جابر ابن حیان فوائد اين دستگاه اين مي باشد كه براي لخته سازي كلوئيدها نيازي به كاتيون هاي AL3+ يا Fe3+ ندارد و عمل را توسط يك دستگاه جداگانه انجام مي دهد. ديگر اينكه مي تواند آبي با خلوص بالا توليد كند. كم حجم بودن نيز يكي ديگر طرح جابر از قابليتهاي آن مي باشد.

.

مهمترين اهداف طرح جابربن حیان دانش آموزي عبارتند از:

زمینه های پیاده سازی طرح جابربن حیان در مقاطع تحصیلی مختلف تفاوت های دارد و نمیتوان برای همه مقاطع یک توضیح کلی ارائه داد.

طرح جابر ابن حیان

1)آشنايي با توانمندي جوانان و باور آنان  در طرح جابر کلاس چهارم ابتدایی
2) بسترسازي جهت شكوفايي استعداد ها و بروز خلاقيت هاي دانش آموزي طرح جابر کلاس اول ابتدایی و تقويت روح خودباوري 
3)ترغيب دانش آموزان طرح جابر کلاس دوم ابتدایی به ايفاي نقش و مشاركت فعال درفرايند ياددهي - يادگيري و تعميق امر آموزش
4) تقويت قوه ي تفكر و تعقل در فراگيران و دامن زدن به امر تحقيق و پژوهش در طرح جابر کلاس سوم ابتدایی در محيط هاي آموزشي
5)نهادينه كردن فرهنگ مشاركت در بين دانش آموزان طرح جابر کلاس پنجم ابتدایی در طراحي و ساخت تجهيزات آموزشي و كمك آموزشي
6)كمك به خودكفايي دبيرستانها و مراكز پيش دانشگاهي از طريق ايجاد تسهيلات توليدي در واحد آموزشي  طرح جابر کلاس ششم

.

 

طرح جابربن حیان کلاس ابتدایی

پژوهش سرای دانش آموزی جابربن حیان قائم شهر به منظور کشف خلاقیت ها و ارتقای سطح علمی دانش آموزان به سوی آینده روشن، نمایشگاهی از وسایل دست ساز دانش آموزان برگزار نموده است.

مراسم افتتاحیه طرح جابر این نمایشگاه با حضور آقای اسدی معاون مهارتی و نظری آموزش و پرورش ؛ آقای امینی، مسئول آموزش متوسطه ؛ آقای حق پرست، رئیس پژوهش سرای طرح جابربن حیان و جمعی دیگر از مسئولین آموزش و پرورش و پژوهش سرا طرح جابر در تاریخ 4/12/86 در پژوهش سرا برگزار شد.

از مدیران محترم خواهشمندیم جهت بازدید از نمایشگاه با پژوهش سرای طرح جابربن حیان هماهنگی لازم را بعمل آورند.

طرح جابر سوم ابتدایی

در تاریخ 28/11/86 آقای مهندس عباسپور، معاون سازمان آموزش و پرورش استان مازندران ؛ آقای جعفرنژاد مسئول گروههای آموزشی استان ؛ آقای قاسمی رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان قائم شهر ؛ آقای اسدی معاون مهارتی و نظری اداره و نیز جمعی از مسئولین اداره آموزش و پرورش شهرستان قائم شهر به منظور آشنایی با فعالیت ها و عملکرد پژوهش سرا جابر ابن حیان در سال جاری، از بخش های مختلف پژوهش سرا طرح جابر نظیر: آزمایشگاهها ، کافی نت ، کتابخانه و موزه زیست شناسی بازدید به عمل آوردند.

طرح جابر اول دبستان برگزاري مسابقات آزمايشگاهي و كارگاهي

 مسابقات آزمايشگاهي و كارگاهي در رشته هاي فيزيك ، شيمي ، زيست شناسي و رايانه به مدت سه روز از تاريخ 23 الي 27 بهمن ماه در پژوهش سراي دانش آموزي جابربن حيان شهرستان قائم شهر برگزار گرديد.

اهداف طرح جابر:

 1. اشاعه فرهنگ آموزش عملي و كارگاهي به جاي آموزش تئوري
 2. ايجاد زمينه مشاركت دانش آموزان در يافته هاي علمي طرح جابر 
 3. رشد و توسعه بنيه علمي دانش آموزان طرح جابر و ايجاد بروز خلاقيت
 4.  تقويت انگيزه در معلمان و مديران جهت بكارگيري عوامل مؤثر در يادگيري دانش آموزان

 

دانلود نمونه های آماده

جشنواره جوان ارتا

پایه تحصیلی: اول ابتدایی                                                                                     طرح جابر

دانلود برترین موضوعات طرح جابربن حیان مقطع اول ابتدایی

طرح جابر اول ابتدایی به موضوع ماشین بخار

نمونه فایل ماشین بخار را قطعا میتوان بهترین نمونه در اینترنت دانست . قطعا اگر صد ها مورد را از اینترنت دریافت کنید در میان همه آنها این بهترین نمونه طرح جابر اول ابتدایی باشد . که به موضوع فرایند ماشین بخار میپردازد به همراه دفتر کارنما - توجه داشته باشید که این فایل با بافرمت ورد و امکان ویرایش متن و تصاویر شما تقدیم میگردد و با هدف کمک به  همکاران فرهنگی تهیه و توزیع گشته است. برای مشاهده اطلاعات کامل و محتویات این فایل و دانلود این نمونه به این صفحه مراجعه کنید .

نحوه اسلحه ناوهای جنگینما یک نمونه از طرح جابر اول ابتدایی

نمونه طرح جابر

یک نمونه دیگه از هزاران نمونه طرح جابر که برای دانلود شما عزیزان در صفحه مربوطه ( اول ابتدایی )

موتور اتومبیل از نوع گردان (Wankel) که اختراع بسیار جالبی است و در برخی خودرو های خاص استفاده می شود و قدرت بسیار بالایی دارد

که به همراه دفتر کارنما در فرمت فایل ورد خدمتتان تقدیم میگردد . حاوی پوستر ها مختلف و مرتبط با طرح که شما همکار گرامی را در مسیر تدیس این موضوع انشاالله یاری خواهد رساند.

ثبت نام المپیاد علوم و فناوری نانو

طرح جابربن حیان دوم ابتدایی

۱-هجدهمین جشنواره جوان طرح جابر ابن حیان مخصوص دانش آموزان متوسطه اول و ششمین جشنواره نوجوان خوارزمی مخصوص دانش آموزان متوسطه اول می باشد.

۲- پژوهشیاران محترم فرم ایده نویسی پیوست را در اختیار دانش آموزان صاحب ایده طرح جابر  قرار دهند و پس از تکمیل آن حداکثر تا تاریخ ۲۰ بهمن ماه۹۴ همراه با فایل مشخصات دانش آموزان و نامه رسمی آموزشگاه به پژوهش سرا تحویل دهند.

۳- مشاوره رایگان به دانش آموزان پس از هماهنگی با پژوهشیار روز های یکشنبه و چهارشنبه مخصوص پسران و شنبه و دو شنبه مخصوص دختران جهت هماهنگی با  شماره تلفن ۴۳۲۱۷۵۰۳ تماس حاصل نمایید

۴-جهت کنترل بیشتر دانش آموزان پژوهش یار طرح جابر محترم قبل از اعزام دانش آموزان در روزهای ذکر شده با دفتر پژوهش سرا  هماهنگ نمایید. 

موضوعات طرح جابر در مدرسه های مقطع دوم ابتدایی

همکار گرامی توجه داشته باشید از هر گروه فایل چند نمونه را در این صفحه قرار داده ایم و برای مشاهده کامل فایل های موجود در زمینه طرح جابر ابتدایی مقطع دوم ابتدایی به صفحه طرح جابر سایت دانش فایل  مراجعه نمایید .

دانلود نمونه های آماده

طرح جابر کلاس دوم ابتدایی با موضوع صوت چگونه تولید می شود ؟ همراه با دفتر کارنما و با فرمت فایل ورد و امکان ویرایش متن و تصاویر بکار رفته تقدیم میشود که تمامی همکاران و معلمان زحمت ایران عزیز و اسلامی, در این مجموعه که به عنوان نمونه در این صفحه قرار گرفته است شامل موارد زیر میباشد.

چندین پوستر طرح جابر ابن حیان در باره صوت چگونه تولید می شود

بهترین نمونه طرح جابر

سامانه پیامکی برای برگزاری مسابقه و آموزش مجازی داوطلبین المپیاد راه‌اندازی شد

 باشگاه نانو در راستای طرح جامع آموزش مجازی داوطلبین هفتمین المپیاد نانو و افزایش سطح آگاهی آنها، اقدام به راه‌اندازی سامانه ارسال پیامک علمی نموده است.   با توجه به برنامه‌ریزی انجام شده، هر هفته علاوه بر ارسال پیامک‌ با محتوای علمی- ...

فراخوان ایده و طرح جابر ابن حیان دانش آموزان جهت شرکت در جشنواره

ساند پژوهش سرای پژوهشسرای جابربن حیان جیرفت از کلیه دانش آموزان صاحب ایده و طرح جابر دعوت می نماید تا در جشنواره خوارزمی شرکت نمایند.شایسته است مدیران محترم از طریق جلسات شورای دبیران و اولیا و مربیان به اطلاع دانش آموزان برسانند تا حقی  از آنها ضایع نگردد.

حمایت از طرح و ایده های دانش آموزی

طرح جابر ابن حیان در مقطع ابتدایی

پژوهشسرای دانش آموزی جابربن حیان با بهره گیری از کارشناسان متخصص آماده هر گونه حمایت از طرح ها و ایده های خلاقانه شما دانش آموزان گرامی می باشد.

 

ثبت نام نوزدهمین جشنواره طرح جابر ابن حیان بخش دانش آموزی

دانش آموزان عزیز صاحب طرح می توانند برای شرکت در نوزدهمین جشنواره جوان طرح جابر بخش دانش آموزی هر چه سریعتر به پژوهشسرای دانش آموزی جابربن حیان جیرفت مراجعه نمایند. لازم به ذکر است که تمامی اطلاعات مربوط به ...
 نتایج برترین های ششمین دوره  مسابقات  دومینو سال ۹۵ به شرح ذیل اعلام می گردد ۱-    تیم قهرمانان  دنیا                                سرگروه معین الدین مارزی ۲-   تیم  وحدت                                        سرگروه زهرا غلامعلی ۳-  تیم الگوریتم                                      سرگروه فاطمهامینی روش ۴-  تیم یک دلی                                      سرگروه ریحانه ناصری ۵-   تیم ...

طرح جابر کلاس ششم

حدود 80 موضوع مختلف و جذاب طرح جابر را برای تدوین بهترین نمونه طرح جابر کلاس ششم کرده ایم تا دانش آموزان و معلمان عزیز بتوانند از همه نقاط ایران این نمونه فایل های طرح جابر کلاس ششم را دانلود نمایند .

شما عیزان در کمتر از یک دقیقه بعد از انتخاب فایل مورد نظرتان خواهید توانست آن را دانلود کرده و مورد استفاده قرار دهید.

طرح جابر : بهترین نمونه های طرح جابربن حیان کلاس اول,دوم,سوم,چهارم,پنجم و ششم ابتدایی

دانلود نمونه های آماده

سئو سایت : بهبود رتبه و رنکینک سایت در گوگل

3 sep 2018

سئو سایت

ما با راه حل های اصولی و استاندارد سئو ، رتبه سایت شما را در گوگل ارتقا و سبب افزایش فروش خواهیم شد.

سئو

دیگر طراحی سایت به تنهایی برای شما سودی به همراه ندارد و باید در گوگل رتبه ای داشته باشید ، در میان هزاران رقیب دیده شوید و فروش خود را افزایش دهید ، سئو به شما کمک می کند ضمن مشخص کردن بازار هدف ، خریداران نهایی را به درستی هدف بگیرید و فروش متفاوتی داشته باشید.

با توجه به همیشگی بودن کسب و کار آنلاین همچنین 24 ساعته بودن آن هیچ محدودیتی برای حضور شما در گوگل وجود ندارد و شما می توانید در هر لحظه خدمات و محصولات خود را ارائه کنید ، لازم است بدانید بازار سنتی و تبلیغات غیر آنلاین دیگر سودی برای شما به همراه ندارد.

سئو چیست؟

سئو ساده تر از آن است که شما فکر می کنید!

سئو یا بهینه سازی موتورهای جستجو فعالیتی است که طی آن متخصص سئو می کوشد رتبه بندی سایت ها را در موتورهای جستجو ارتقا دهد.

seo مخفف کلمه search engine optimization می باشد که هدف و خروجی خود را بهبود رنکینگ سایت در موتور جستجو قرار داده است. بهینه سازی سایت در واقع تمامی عملکردهای خود را برای تنظیم نمودن اصول سئو در سایت قرار داده است. گوگل براساس الگوریتم های خود به رتبه بندی سایت ها اقدام می کند.

سایت خود را در Google ظاهر کنید!

محتوای عالی مردم را تشویق می کند تا به صفحات شما لینک دهند و گوگل صفحات شما را جالب و معتبر نشان می دهد. این به موفقیت موتور جستجو منجر می شود زیرا گوگل می خواهد صفحات جالب و معتبر را در نتایج جستجوی خود نشان دهد. ساده است!

خدمات سئو

ما بر این باوریم وجود یک وب سایت بدون رتبه و جایگاه در گوگل سود آور نیست و در ارتباطات مدرن امروزی افزایش رتبه سایت و بودن در بالاترین رتبه نتایج جستجو گوگل میزان شهرت شما را مشخص می کند.

از این رو آپسئو جهت فراهم کردن شرایط بهبود رتبه سایت و افزایش بازدهی سایت برای کسب و کار ها خدمات سئو را با بالاترین کیفیت و بهترین روش های سئو سایت انجام می دهد.

خدمات سئو آپسئو با توجه به اهداف شما و برنامه ریزی تجاری متفاوت است ، به طور مثال اگر جزء مشاغلی هستید که نیاز دارید تنها مشتریان اطرافتان شما را بیابند بهتر است از سئو محلی استفاده کنید.

تولید محتوای سایت

تولید محتوا براساس اصول بهینه سازی سایت یکی از مهم ترین آیتم های موثر در رتبه بندی سایت ها می باشد ، با تولید محتوا ضمن جذب کاربر بصورت طبیعی لینک سازی قوی اتفاق می افتد ، ما از تولید محتوای تازه و بکر و انتشار آن در وب سایت شما لذت می بریم.

تولید محتوای سایت باید اصولی ، با کیفیت و خلاقانه باشد تا کاربران را جذب کند ، استاندارد های نوشتاری و تنظیمات چگالی تولید محتوای سایت تخصصی ترین بخش بهینه سازی وب سایت است که توسط تیم حرفه ای آپسئو محقق خواهد شد.

افزایش رتبه در گوگل

افزایش رتبه در گوگل با بهینه سازی سایت و رعایت موارد سئو سایت امکان پذیر است ، افزایش رتبه در گوگل امروزه برای کسب و کارها به طور واضح شناخته شده می باشد. سئو کردن سایت می تواند ترافیک ارزشمند کاربران و مشتریان بالقوه را به سمت سایت روانه کند ، تخصص ما افزایش رتبه سایت شما در نتایج جستجوی گوگل، با روش های اصولی است.

بهینه سازی سایت با هدف رشد مشتریان ، راه و روش خودش را دارد ، قطعا دریافت با کیفیت ترافیک از سمت گوگل با هدف جذب مشتری چندان ساده نیست.

سئو سایت حرفه ای

طراحی سایت تا زمانی که در جستجوی گوگل قابل مشاهده برای کاربران نباشد نمی تواند سودآوری و توجیه اقتصادی را به دنبال داشته باشد. از این رو سئو سازی سایت و متریک های سئو که مطابق با الگوریتم های گوگل است به کمک کسب و کارها می آید تا بازاریابی اینترنتی را قوت بخشد. اصول سئو وب سایت لیستی از موارد را شامل می شود که در درون سایت و نیز بیرون سایت اجرا می گردد و با اعتبار بخشیدن به سایت شما معنای سئو سایت را تداعی می نماید.

عیب یابی و رفع عیب سئو سایت

اگر به تازگی وب سایت شما در نتایج جستجوی گوگل دچار افت شده و این تهدید وجود دارد جایگاه خود را در گوگل از دست بدهید ، جای نگرانی نیست ، کارشناسان آپسئو این اطمینان را به شما می دهند ضمن عیب یابی و رفع مشکل سئو سایت شما ، جایگاه سایت شما را بدون استفاده از روش های غیر منطقی بازیابی نموده و رتبه سایت شما را در گوگل ارتقا می دهند.

قیمت سئو سایت

برای استعلام قیمت سئو سایت و آنالیز کلمه های کلیدی مورد نظر خود با ما تماس بگیرید. ما در کوتاه ترین زمان ممکن هزینه سئو سازی سایت تان را به شما اعلام خواهیم کرد.

چرخ اقتصاد
کسب و کارتان را می چرخانیم

افزایش رتبه در گوگل

تخصص ما افزایش رتبه سایت شما در نتایج جستجوی گوگل با روش های اصولی است.

بهینه سازی سایت

بهینه سازی سایت مهمترین عامل افزایش محبوبیت سایت به شمار می رود.

بازیابی الگوریتم پاندا

به روز رسانی الگوریتم پاندا رایج ترین مجازات گوگل است و کیفیت کلی محتوای وب سایت شما را اندازه گیری می کند. به طور خاص هدف آن کاهش رتبه وب سایت های کم کیفیت و یا بی ارزش است. اگر متوجه شدید وب سایت شما در رتبه بندی دچار افت شده است و الگوریتم پاندا احتمالا عامل آن است ، یا الگوریتم پاندا می تواند دلیل آن باشد. اجازه دهید تیم کارشناسان آپسئو تعیین کند آیا وب سایت شما آسیب دیده است یا خیر

بازیابی الگوریتم پنگوئن

الگوریتم پنگوئن گوگل برای از بین بردن آن دسته از وب سایت هایی که در گذشته از کمپین های تبلیغاتی پرطرفدار و غیر طبیعی استفاده کرده اند، مانند پرداخت هزینه برای لینک ها یا استفاده از ابزارهای سئو کلاه سیاه برای ساخت خودکار بک لینک ، تیم تحقیقاتی ما با تجربه در بهینه سازی سایت به شما کمک می کند تا از آن نجات یابید و بهترین نتایج را برای رتبه بندی جستجو داشته باشید.

بهینه سازی موتور جستجو

آیا شما برای وب سایت خود به دنبال سرمایه گذاری در یک آینده پایدار هستید؟

اکثر سئو کارها درباره بهبود رتبه بندی یا افزایش ترافیک صحبت می کنند. در حالی که ما برای رسیدن به این معیارها واقعا کار می کنیم، ما بر هدف نهایی تمرکز می کنیم، هدف ما افزایش فروش است ، یعنی تبدیل بیشتر!
تمرکز ما بیشتر بر اهمیت دادن به جذب مشتری از طریق بهینه سازی هدفمند سایت برای موتورهای جستجو ، همراه با یک تجربه عالی پس از کلیک بهینه است. ما درک می کنیم که موفقیت در جستجو با کلیک پایان نمی یابد.
هدف نهایی ما پس از سئو سایت و بهینه سازی در موتور جستجو ، کمک برای افزایش درآمد خود از بازاریابی اینترنتی است ، واقعا لذت بخش است که می توانیم اثر بخش باشیم و نرخ تبدیل مشتری را بالا ببریم

آموزش سئو

ما در آپسئو همواره سعی می کنیم مطالب و مقالات آموزش سئو سایت را منتشر کنیم ، عقیده داریم آموزش سئو سایت، ذهن مخاطب را برای درک مفهوم واقعی سئو هموار می کند بطوریکه درک بهتری از مراحل کار به دست می آورد. اگر به سئو سایت و ارتقا سایت در گوگل علاقه مند هستید با مطالعه مطالب آموزش سئو سایت یاد بگیرید چطور یک سایت سئو می شود.

الگوریتم های گوگل و عملکرد آن ها را بشناسید و با یادگیری سئو آن ها را به کار بگیرید ، یادتان باشد سئو سایت را از ابتدا برای کاربر پیش ببرید و سعی نکنید حتما تمام موارد را بصورت صد در صد انجام دهید ، الویت گوگل کاربر است پس سایت را برای کاربران و مردم سئو کنید نه برای ربات های گوگل

فراموش نکنید همیشه نرخ فرار و کیفیت دسترسی به سایت را مورد کنترل قرار دهید و اطمینان حاصل کنید سایت شما یک سایت کاربر پسند است ، برای آشنایی با مطالب سئو و آموزش سئو اینجا با ما باشید.

نقاشی ساختمان | لیست قیمت نقاشی ساختمان و منزل مصوبه اتحادیه نقاشان

30 aug 2018

نقاشی ساختمان

نقاشی ساختمان یک فعالیت خدماتی می باشد . در اهمیت نقاشی ساختمان می توان گفت که هر فرد در تمام شبانه روز با نتایج آن روبرومی باشد لذا با اندکی تامل می توان به اثرات آن بر روحیه و جسم افراد پی برد . امروزه با پیشرفت تکنولوژی محصولات متنوعی در زمینه نقاشی ساختمان ارائه شده است که هموطنان عزیز ممکن است در انتخاب آنها دچار سردرگمی شوند . بطور خلاصه در نقاشی ساختمان می توان از رنگ های روغنی ، پلاستیک ، آکریلیک ( پایه آب ) و پوشش های سلولوزی استفاده نمود. در ذیل به شرح موارد فوق خواهیم پرداخت :

نقاشی ساختمان

 

نقاشی ساختمان با رنگ روغن :

 

بهترین پیشنهاد برای رنگ نمودن یک ساختمان استفاده از رنگ روغن می باشد چراکه 100 % قابل شستشو یوده و دارای دوامبالای می باشد . دکو زیبا همواره با بهره گیری از بهترین رنگ های روغنی با مارکهادی رنگ و سحر ارائه خدمات با کیفیت را سرلوحه خود قرارداده است . قیمت اجرای نقاشی ساختمان با رنگ روغنی بسته به کیفیت مورد انتظار مشتریان از شش هزار تومان شروع شده و افزایش می یابد . مبلغ شش هزار تومان برای هر متر مربع با کیفیت مناسبمی باشد درجه کیفیت فوق شامل سه دست رنگ ، سه مرحله بتونه کاری و سه مرحله سنبادهمی باشد که کاری بی نقص بوجود خواهد آورد لکن در صورت اصرار مشتریان عزیز بر کیفیت، می توان فرآیند پیچیده ای را برای کارهای فوق العاده و بی نظیر اجرا نمود.

 

نقاشی ساختمان رنگ پلاستیک

 

این رنگ پایه آب بوده و در نتیجه قابل شستشو نمی باشد که ثمره آن نیز دوام کم می باشد . از رنگ پلاستیک بیشتر برایرنگ نمودن سقف استفاده می شود که دور از دسترس می باشد لکن امروزه امکان استفاده ازرنگ روغن برای سقف ها نیز فراهم می باشد . قیمت اجرای نقاشی ساختمان با رنگ پلاستیک بسته به کیفیت مورد انتظار مشتریان از شش هزار تومان شروع شده و افزایش می یابد . مبلغ شش هزار تومان برای هر متر مربع با کیفیت مناسب می باشد درجه کیفیت فوق شامل سه دست رنگ ، سه مرحله بتونه کاری و سه مرحله سنباده می باشد که کاری بی نقص بوجودخواهد آورد لکن کیفیت بصری کار اجرا شده هرگز به خوبی رنگ روغن نمی باشد. مارک رنگپلاستیک مورد استفاده دکو زیبا سحر و پارس بهار می باشد.

 

نقاشی ساختمان با رنگ آکریلیک

این رنگ ها پایه آب می باشند و با عنوان قابل شستشواجرا می شوند . صادقانه باید بگویم این رنگ ها را می توان در مقایسه با رنگ پلاستیکو پوشش خام گچ روی دیوار قابل شستشو تلقی نمود و هرگز معنای قابل شستشو رنگ روغن رابه خود نخواهد گرفت . قیمت اجرای نقاشی ساختمان با رنگ آکریلیک بسته به کیفیت موردانتظار مشتریان از شش هزار تومان شروع شده و افزایش می یابد . مبلغ شش هزار تومان برای هر متر مربع با کیفیت مناسب می باشد درجه کیفیت فوق شامل سه دست رنگ ، سه مرحله بتونه کاری و سه مرحله سنباده می باشد که کاری بی نقص بوجود خواهد آورد لکن کیفیت بصری کار اجرا شده هرگز به خوبی رنگ روغن نمی باشد. مارک رنگ آکریلیک مورداستفاده دکو زیبا پیکو و حریر می باشد.

نقاشی اتاق خواب

بخش عمده ای از عمر ما در اتاق خواب و به استراحت کردن سپری می شود لذا در نقاشی ساختمان اتاق خواب اولویت با استحرات و آرامش است . بهترین رنگ برای اتاق خواب رنگ های مایل به قهوه ای می باشند البته این بدان معنی نیست که از دیگر رنگ ها نمی توان برای نقاشی اتاق خواب استفاده نمود . اثاثه اتاق خواب بهتر است از رنگ قهوه ای خریداری شوند و همین طور پوشش کف آن نیز از رنگ های مایل به قهوه ای باشد مثل پارکت لمینت قهوه ای . برای ابزارها ، پنجره ، درب ها و پرده می توان از رنگ سفید استفاده نمود . در پایان با اتمام کار اتاقی با رنگ های بسیار غنی ، گرم و توام با آرامش ایجاد خواهد شد .

در صورت استفاده از رنگ های روشن برای اتاق خواب بهتر است دیوار بالای تخت خواب از یک رنگ تیره انتخاب شود تا باعث ایجاد آرامش بیشتر و بازتاب کمتر نور شود . حتی می توان این دیوار را از یک کاغذ دیواری زیبا با رنگ تیره انتخاب نمود که غنای خاصی به اتاق می بخشد.

در ذیل تصاویری زیبا از اتاق خواب گذاشته شده است تا با الهام از انها ایده های جدیدی خلق کنید .

قیمت نقاشی ساختمان در تهران

قیمت نقا شی ساختمان با توجه به نوع رنگ ساختمانی (روغنی، پلاستیک ، مولتی کالر، اکریلیک) و متراژ ساختمان و نوع زیر کار ساختمان ( گچ - رنگ - کاغذ دیواری ) پس از بازدید توسط نقاش ساختمان تعیین می شود.
البته اکثر نقاشان با توجه به هزینه ای که دریافت می کنند کارهای خود را درجه بندی می کنند. درجه یک - دو و کار درجه سه .( مصالح و نوع زیر کار)

اکثر قیمتهای نقاشان اتحادیه نقاشان در یک رنج قیمت و با تفاوت اندکی می باشند.
امروزه با توجه به میزان درامد مردم کمتر نقاشی کار درجه یک انجام می دهد چون کار عالی نیاز به صرف زمان و هزینه مناسب می باشد . و مردم هم عادت دارند بهترین کار را با کمترین هزینه بخواهند که در عمل چنین خواسته ای متناقض می باشد و اجرا هم نمی شود .

قیمت های کارهای متعارف و معمولی در سال 97 بدین شرح می باشند.

رنگ روغنی اجرا بارنگ درجه یک استاندارد

(شرکت رنگسازی/سحر/هادی/هاویلوکس و…..)

قیمت هر مترمربع۴۵۰۰تومان الی۶۵۰۰ ،

رنگ پلاستیک اجرا بارنگ استاندارد درجه یک(سحر/سمن / پارس بهار و…..)

قیمت هرمترمربع۴۵۰۰تومان الی ۵۵۰۰تومان ،

رنگ اکریلیک(روغنی بی بو) ۴۵۰۰الی۶۵۰۰

گروه رنگ های سلولزی(بلکا)

۵۰۰۰الی  ۶۰۰۰تومان

.گروه رنگهای دکوراتیو پوشش مولتی کالر

هرمترمربع۶۰۰۰تومان الی۸۰۰۰ تومان

نقاشی پذیرایی

By: Super User

برای نقاشی پذیرایی باید به عواملی به شرح ذیل توجه نمود :

1- رنگ پوشش کف بکار رفته .

2- رنگ مبلمان .

3- رنگ پرده ها .

4- میزان نور موجود و تعداد پنجره ها .

 

با مد نظر قراردادن عوامل فوق انتخاب رنگ مناسب امری آسان خواهد بود .

همیشه و همجا گفته ام که بهترین پوشش کف برای پذیرایی پارکت لمینت می باشد این پوشش های کف با رنگ تیره و گرم خود زیبای خاصی به خانه می دهند یک اصل کلی برای این گونه خانه ها انتخاب رنگی هماهنگ و روشن برای آن است. مثل سفید و کرم نیمه مات برای دیوارها و رنگ های تیره تر از همین رنگ ها برای ابزارها و پنجره ها که با رنگ مبلمان و پرده ها هماهنگ باشد . اگر نور پذیرای در روز بسیار زیاد باشد یعنی تعداد پنجره های بزرگ در آن زیاد باشد می توان از رنگ های تیره تر برای دیوارها نیز استفاده نمود .

در ذیل تصاویری گذاشته شده است تا با الهام گرفتن از آنها ایده های نو ایجاد کنید .

نقاشی ساختمان محوطه آشپزخانه

در نقاشی ساختمان بخش آشپزخانه باید به عوامل و عناصری به شرح ذیل توجه شود و سپس با انتخاب رنگ مناسب زیبای بینظیری خلق شود این عوامل عبارتند از :

عوامل موثر در انتخاب رنگ مناسب

1- ابزارها و وسایل تکنولوژیک موجود در آشپزخانه و رنگ این مجموعه

در یک آشپزخانه مدرن رنگ ابزارها و وسایل تکنولوژیک یکسان انتخاب خواهد شد مانند مشکی ، سفید ، نقره ای و ...

2- رنگ کابینت های بکارگرفته شده که باید تناسب خوبی با رنگ سایر عوامل داشته باشد .

3- رنگ پوششش کف آشپزخانه

حال با تعیین نمودن عوامل کلیدی موثر انتخاب رنگ مناسب راحت خواهد بود در مرود رنگ سقف آشپزخانه با توجه به وجود بخارات فراوان و دمای بالا پیشنهاد می شود فقط از رنگ روغنی براق یا نیمه مات سفید استفاده شود تا عمر بیشتری داشته باشد .

برای انتخاب رنگ دیوارها به مثال های ذیل توجه فرمایید :

مثال شماره یک :

1- رنگ ابزارها و وسایل موجود در آشپزخانه ( یخچال ، لباسشویی ، مایکروویو ، فر توکار ، اجاق ) مشکی براق می باشد .

2- رنگ کابینت ها نیز از رنگ های تیره براق می باشد .

3- قطعا در این حالت بهترین رنگ کف انتخای سفید یا رنگی تیره مانند کابینت ها خواهد بود .

حال رنگ مناسب برای دیوارها سفید براق یا نیمه مات می باشد .

1- رنگ ابزارها و وسایل موجود در آشپزخانه ( یخچال ، لباسشویی ، مایکروویو ، فر توکار ، اجاق ) سفید براق می باشد .

2- رنگ کابینت و ادوات چوبی به رنگ چوب روشن می باشد .

3- رنگ کف نیز به رنگ چوب روشن می باشد .

حال رنگ مناسب برای دیوارها رنگ زرد لیمویی براق روشن می باشد البته برای ابزارها و پنجره موجود باید از سفید براق استفاده شود . اکنون یک آشپزخانه زیبا خلق شده است .

چند نکته مهم را فراموش نکنید :

هرگز از رنگ های پلاستیک ، آکریلیک ، کاغذ دیواری و ... برای آشپزخانه استفاده نکنید.

هرگز از رنگ های تیره برای آشپزخانه استفاده نکنید.

نقاشی منزل قسمت دربهای ورودی

برای نقاشی ساختمان درب ورودی بایستی از رنگ روغنی براق استفاده نمود تا از دوام بالای برخوردار شود. در نقاشی منزل درب ورودی باید از استفاده از رنگ های پایه آب خودداری نمود چراکه در اثر بارش باران و برف ازبین خواهند رفت . بهترین مارک رنگ برای نقاشی ساختمان درب کوچه هادی رنگ می باشد . در انتخاب رنگ نیز باید به تناسب بین رنگ درب کوچه و نمای ساختمان توجه نمود به عنوان مثال درصورتی که نمای ساختمان از سنگ تراولتن باشد بهتر است برای رنگ درب از رنگ کرم استفاده نمود با ابزارهای به رنگ نمای ساختمان .

نقاشی ساختمان پنجره ها و چهارچوب

برای رنگ چارچوب ها و پنجره ها باید از رنگ روغنی استفاده نمود چراکه آنها دائما در تماس با رطوبت ، نور و سایر اشیا می باشند حتی در صورتی که برای خانه از رنگ های پایه آب استفاده شود بازهم باید برای رنگ پنجره ها و چارچوب ها باید از رنگ روغنی استفاده نمود . رنگ های پایه آب در این سطوح به سرعت ازبین خواهند رفت و برای شما جلوه ای نازیبا و هزینه مجدد ایجاد خواهند نمود .

نقاشی ابزارها خانه

در انتخاب رنگ ابزارها باید به باتوجه به رنگ دیوار ، اثاثه ، پوشش کف و پرده ها نوع رنگ را تعیین نمود . به عنوان مثال اگر مبلمان و پرده های شما از رنگ های متمایل به قهوه ای و طلایی است می توانید از رنگ گل بهی یا شکلاتی برای ابزارها استفاده کنید . در صورتی که از کاغذ دیواری برای دیوارها استفاده کنید می توانید از رنگ های هماهنگ با کاغذ دیواری استفاده نماید به عنوان مثال اگر کاغذ دیواری شما دارای الگوی سفید ، کرم و ... باشد می توانید از رنگ سفید برای ابزارها استفاده کنید و زیبایی بی نظیر خلق کنید .

نقاشی ساختمان در تهران

پوششهای سلولوزی در رنگ آمیزی ساختمان

استفاده از این پوشش ها در صورتی پیشنهاد می شود کهنتوان از سه نوع رنگ فوق برای اجرا استفاده نمود . و با توجه به هدف اولیه دکو زیباکه خلق ارزش و فراهم نمودن کاری با کیفیت و بادوام می باشد ، دکو زیبا از اجرای اینپوشش معذور می باشد تماس

طرح کرامت اول ابتدائی دوم ابتدائی سوم - چهارم - پنجم -ششم ابتدائی

29 aug 2018

طرح کرامت شیوه و الگوی جدید آموزش و پرورش است که از آن در راستای آموزش صحیح و قابل قهم دانش آموزان مدارس ابتدائی استفاده می شود . طرح کرامت به نوعی می توان گفت الگو برداری شده از مدارس ژاپن می باشد . که به این گونه از آموزش ها تصویر سازی ذهنی نیز گفته می شود .

طرح کرامت

نمونه طرح کرامت پایه اول تا ششم ابتدائی توسط تیم آموزشی ما به همراه دفتر نقاشی طرح کرامت و همینطور شیوه درست تزئیین دفتر کرامت آماده گشته است شما عزیزان می توانید با مراجعه به سایت اصلی ما و خرید و دانلود این گونه از طرح کرامت آماده استفاده نمائید .

طرح کرامت برای کلاس چند پایه و ششم ابتدایی

طرح کرامت برای کلاس چند پایه و کلاس ششم ابتدایی مهارت ارتباط با خدا و واحد کار یاد خدا به صورت کامل و آماده برای معلمان و دانش آموزان طرح کرامت برای کلاس چند پایه و ششم ابتدایی مهارت ارتباط با خدا واحد کار یاد خدا به همراه نمونه دفتر طرح کرامت د…
طرح کرامت برای کلاس ششم

طرح کرامت برای کلاس ششم و چند پایه ابتدایی مهارت تفکر واحد کار تفکر نقاد به صورت کامل

طرح کرامت برای کلاس ششم و چند پایه ابتدایی مهارت تفکر واحد کار تفکر نقاد به صورت کامل و آماده برای معلمان و دانش آموزان با پکیج فوق العاده طرح کرامت طرح کرامت برای کلاس ششم و چندپایه ابتدایی مهارت تفکر واحد کار تفکر نقاد به همراه نمونه دفتر طرح کر…
طرح کرامت مقطع چند پایه

طرح کرامت مقطع چند پایه و کلاس ششم ابتدایی مهارت شرافت واحد کار شجاعت به صورت کامل

طرح کرامت مقطع چند پایه و کلاس ششم ابتدایی مهارت شرافت واحد کار شجاعت به صورت کامل و آماده برای معلمان و دانش آموزان با پکیج فوق العاده طرح کرامت طرح کرامت مقطع چند پایه و کلاس ششم ابتدایی مهارت شرافت واحد کار شجاعت به همراه نمونه دفتر طرح کر…
دانلود طرح کرامت کلاس ششم

دانلود طرح کرامت کلاس ششم و چندپایه ابتدایی مهارت عزت نفس واحد کار رضایتمندی به صورت کامل

دانلود طرح کرامت کلاس ششم و چندپایه ابتدایی مهارت عزت نفس واحد کار رضایتمندی به صورت کامل و آماده برای معلمان و دانش آموزان دانلود طرح کرامت کلاس ششم و چند پایه ابتدایی مهارت عزت نفس واحد کار رضایتمندی به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهار…
دانلود طرح کرامت چندپایه و ششم ابتدایی

دانلود طرح کرامت چندپایه و ششم ابتدایی مهارت مدیریت هیجانات واحد کار مدیریت خشم به صورت کامل

دانلود طرح کرامت چندپایه و ششم ابتدایی مهارت مدیریت هیجانات واحد کار مدیریت خشم به صورت کامل و آماده برای معلمان و دانش آموزان دانلود طرح کرامت چندپایه و ششم ابتدایی مهارت مدیریت هیجانات واحد کار مدیریت خشم به همراه نمونه دفتر طرح کرامت دربار…
دانلود طرح کرامت چندپایه و ششم ابتدایی

دانلود طرح کرامت چندپایه و ششم ابتدایی مهارت مدیریت هیجانات واحد کار مدیریت خشم به صورت کامل

دانلود طرح کرامت چندپایه و ششم ابتدایی مهارت مدیریت هیجانات واحد کار مدیریت خشم به صورت کامل و آماده برای معلمان و دانش آموزان دانلود طرح کرامت چندپایه و ششم ابتدایی مهارت مدیریت هیجانات واحد کار مدیریت خشم به همراه نمونه دفتر طرح کرامت دربار…
طرح کرامت چند پایه وکلاس ششم

طرح کرامت چند پایه وکلاس ششم مهارت تصمیم گیری واحد مشورت به صورت کامل

طرح کرامت چند پایه وکلاس ششم مهارت تصمیم گیری واحد مشورت به صورت کامل و آماده برای دانش آموزان و معلمان کلاس ششم و چندپایه طرح کرامت چند پایه وکلاس ششم مهارت تصمیم گیری واحد کار مشورت به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت تصمیم گیری واحد کا…
طرح کرامت کلاس ششم و چندپایه ابتدایی

طرح کرامت کلاس ششم و چندپایه ابتدایی مهارت خود آگاهی واحد کار من کیستم به صورت کامل

طرح کرامت کلاس ششم و چندپایه ابتدایی مهارت خودآگاهی واحد کار من کیستم به صورت کامل و آماده برای معلمان و دانش آموزان با پکیج فوق العاده طرح کرامت طرح کرامت کلاس ششم و چندپایه ابتدایی مهارت خود آگاهی واحد کار من کیستم به همراه نمونه دفتر طرح کر…
طرح کرامت برای ششم و چندپایه ابتدایی

طرح کرامت برای ششم و چندپایه ابتدایی مهارت انضباط اجتماعی واحد کار قانون مداری به صورت کامل

طرح کرامت برای ششم و چندپایه ابتدایی مهارت انضباط اجتماعی واحد کار قانون مداری به صورت کامل و آماده برای معلمان و دانش آموزان طرح کرامت برای ششم و چندپایه ابتدایی مهارت انضباط اجتماعی واحد کار قانون مداری به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مها…
دانلود طرح کرامت ششم و چندپایه ابتدایی

دانلود طرح کرامت ششم و چندپایه ابتدایی مهارت همدلی واحد کار دوست و دوستیابی به صورت کامل

دانلود طرح کرامت ششم و چندپایه ابتدایی مهارت همدلی واحد کار دوست و دوستیابی به صورت کامل و آماده برای معلمان و دانش آموزان دانلود طرح کرامت ششم و چندپایه ابتدایی مهارت همدلی واحد کار دوست و دوستیابی به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت…
نمونه طرح کرامت چندپایه و ششم ابتدایی

نمونه طرح کرامت چندپایه و ششم ابتدایی مهارت ارتباط موثر واحد کار امانتداری به صورت آماده

نمونه طرح کرامت چندپایه و ششم ابتدایی مهارت ارتباط موثر واحد کار امانتدار به صورت کامل و آماده برای معلمان و دانش آموزان پایه ششم و چندپایه نمونه طرح کرامت چندپایه و ششم ابتدایی مهارت ارتباط مؤثر واحد کار امانتداری به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت ارتبا…
دانلود طرح کرامت برای کلاس پنجم

دانلود طرح کرامت برای کلاس پنجم

دانلود طرح کرامت برای کلاس پنجم مهارت ارتباط با خدا واحد کار توبه به صورت کامل و آماده برای معلمان و دانش آموزان کلاس پنجم دانلود طرح کرامت برای کلاس پنجم مهارت ارتباط با خدا واحد کار توبه به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت ارتباط ب…
نمونه طرح کرامت برای کلاس پنجم

نمونه طرح کرامت برای کلاس پنجم مهارت تصمیم گیری واحد کار توکل به صورت کامل

نمونه طرح کرامت برای کلاس پنجم مهارت تصمیم گیری واحد کار توکل به صورت کامل و آماده برای معلمان و دانش آموزان کلاس پنجم ابتدایی نمونه طرح کرامت برای کلاس پنجم مهارت تصمیم گیری واحد کار توکل به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت تصمیم گ…
دانلود نمونه طرح کرامت پنجم ابتدایی

دانلود نمونه طرح کرامت پنجم ابتدایی مهارت تفکر واحد کار تفکر نقاد به صورت کامل

دانلود نمونه طرح کرامت پنجم ابتدایی مهارت تفکر واحد کار تفکر نقاد به صورت کامل و آماده برای معلمان و دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی دانلود نمونه طرح کرامت پنجم ابتدایی مهارت تفکر واحد کار تفکر نقاد به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت تفکر واحد…
دانلود طرح کرامت برای پنجم دبستان

دانلود طرح کرامت برای پنجم دبستان مهارت ارتباط با خدا واحد کار امیدواری به صورت کامل

دانلود طرح کرامت برای پنجم دبستان مهارت ارتباط با خدا واحد کار امیدواری به صورت کامل و آماده برای معلمان و دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی دانلود طرح کرامت برای پنجم دبستان مهارت ارتباط با خدا واحد کار امیدواری به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت ارتباط ب…
طرح کرامت پایه پنجم دبستان

طرح کرامت پایه پنجم دبستان مهارت خود آگاهی واحد کار من کیستم به صورت کامل

طرح کرامت پایه پنجم دبستان مهارت خود آگاهی واحد کار من کیستم به صورت کامل و آماده برای معلمان و دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی طرح کرامت پایه پنجم دبستان مهارت خود آگاهی واحد کار من کیستم به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت خود آگاهی واحد…
دانلود برای طرح کرامت پنجم ابتدایی

دانلود برای طرح کرامت پنجم ابتدایی مهارت تصمیم گیری واحد کار حل مسأله به صورت کامل

دانلود برای طرح کرامت پنجم ابتدایی مهارت تصمیم گیری واحد کار حل مسأله به صورت کامل و آماده برای معلمان دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی دانلود برای طرح کرامت پنجم ابتدایی مهارت تصمیم گیری واحد کار حل مسأله به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت تصمیم گ…
نمونه برای طرح کرامت پنجم ابتدایی

نمونه برای طرح کرامت پنجم ابتدایی مهارت انضباط اجتماعی واحد کار انصاف به صورت کامل

نمونه برای طرح کرامت پنجم ابتدایی مهارت انضباط اجتماعی واحد کار انصاف به طور کامل و آماده برای معلمان و دانش آموزان کلاس پنجم ابتدایی نمونه برای طرح کرامت پنجم ابتدایی مهارت انضباط اجتماعی واحد کار انصاف به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت انضباط…
دانلود طرح کرامت پایه پنجم ابتدایی

دانلود طرح کرامت پایه پنجم ابتدایی مهارت عزت نفس واحد کار آزادگی به صورت کامل

دانلود طرح کرامت پایه پنجم ابتدایی مهارت عزت نفس واحد کار آزادگی به صورت کامل و آماده برای معلمان و دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی دانلود طرح کرامت پایه پنجم ابتدایی مهارت عزت نفس واحد کار آزادگی به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت عزت نفس و…
نمونه طرح کرامت پایه پنجم ابتدایی

نمونه طرح کرامت پایه پنجم ابتدایی مهارت انضباط اجتماعی واحد کار امر به معروف و نهی از منکر به صورت کامل

نمونه طرح کرامت پایه پنجم ابتدایی مهارت انضباط اجتماعی واحد کار امر به معروف و نهی از منکر برای معلمان و دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی نمونه طرح کرامت پایه پنجم ابتدایی مهارت انضباط اجتماعی واحد کار امر به معروف و نهی از منکر به همراه نمونه دفتر طرح کرام…

نمونه طرح کرامت برای چهارم دبستان

نمونه طرح کرامت چهارم دبستان

نمونه طرح کرامت برای چهارم دبستان مهارت خویشتنداری واحد کار تقوی به صورت کامل و آماده برای معلمان و دانش آموزان کلاس چهارم ابتدایی نمونه طرح کرامت برای چهارم دبستان مهارت خویشتنداری واحد کار تقوی به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت خویشتندار…

دانلود طرح کرامت برای پایه چهارم ابتدایی

دانلود طرح کرامت برای پایه چهارم ابتدایی مهارت مدیریت هیجانات واحد کار تغافل به صورت کامل

دانلود طرح کرامت برای پایه چهارم ابتدایی مهارت مدیریت هیجانات واحد کار تغافل برای معلمان و دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی دانلود طرح کرامت برای پایه چهارم ابتدایی مهارت مدیریت هیجانات واحد کار تغافل به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت …

دانلود نمونه طرح کرامت چهارم ابتدایی

دانلود نمونه طرح کرامت چهارم ابتدایی مهارت تفکر واحد کار فکر خلاق به صورت کامل

دانلود نمونه طرح کرامت چهارم ابتدایی مهارت تفکر واحد کار فکر خلاق به صورت کامل و آماده برای معلمان و دانش آموزان پایه چهارم دانلود نمونه طرح کرامت چهارم ابتدایی مهارت تفکر واحد کار تفکر خلاق به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت تفکر واحد کار…

طرح کرامت برای کلاس چهارم ابتدایی

طرح کرامت برای کلاس چهارم ابتدایی مهارت مدیریت هیجانات واحد کار صبر به صورت کامل

طرح کرامت برای کلاس چهارم ابتدایی مهارت مدیریت هیجانات واحد کار صبر به صورت کامل و آماده برای معلمان و دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی طرح کرامت برای کلاس چهارم ابتدایی مهارت مدیریت هیجانات واحد کار صبر به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت مدیر…

طرح کرامت برای کلاس چهارم ابتدایی

طرح کرامت برای کلاس چهارم ابتدایی مهارت مدیریت هیجانات واحد کار صبر به صورت کامل

طرح کرامت برای کلاس چهارم ابتدایی مهارت مدیریت هیجانات واحد کار صبر به صورت کامل و آماده برای معلمان و دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی طرح کرامت برای کلاس چهارم ابتدایی مهارت مدیریت هیجانات واحد کار صبر به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت مدیر

دانلود بهترین مقاله در رابطه با پرسش مهر 97 ریاست جمهوری

28 aug 2018

پرسش مهر 97 در طول سالهای بعد از انقلاب همواره در ابتدای مهر ماه و با آغاز به صدا در آمدن زنگ مدارس رئیس جمهور محترم در یکی از مدارس تهران حاضر می شود و پرسش مهر مربوط به آن سال را مطرح می نماید .

پرسش مهر 97

پرسش مهر 97 هم به خاطر آنکه امسال سال 1397 است و قطعا رئیس جمهور محترم پرسش شماره 19 سال 97 را در مدارس نسبت به شرایط کنونی جامعه طراحی و مطرح خواهند نمود.

پرسش مهر 97

جهت شرکت درمسابقه پرسش مهر رئیس جمهور

جهت شرکت درمسابقه پرسش مهر رئیس جمهوردر سال97-98 با هدف بررسی و دستیابی به راهکارهای کاربردی در خصوص موضوع طراحی شده است.در این وب سایت بعد از مقدمات،روش ها و راهکارهای مقابله با مشکل کمبود آب ارائه شده و همچنین مطالبی در قالب  خبر، مقاله، فیلم، نقاشی، عکس، پوستر، کاریکاتور و شعر جمع آوری شده است که به صورت طبقه بندی شده قابل دسترسی می باشد.بنابراین می توان گفت مطرح شدن پرسش مهر نوزدهم از سوی رئیس جمهور محترم، خود راهکاری  برای مقابله با بحران کمبود آب است.

پرسش مهر 97-98

پیام رئیس جمهور که توسط وزیر آمرزش و پرورش قرائت شد، بدین شرح است:

آغاز ماه مهر و فصل مدرسه را به همه معلمان ارجمند، مربیان و دانش آموزان عزیز صمیمانه تبریک عرض می نمایم. مدرسه خانه امید دولت، مردم و آموزش و پرورش بنیادی ترین بخش توسعه کشورمان است.

ما نیاز به مدرسه پویا و نوآور در شرایط کنونی کشور داریم و سازندگان اصلی این مدرسه معلمان و مربیان و دانش آموزان این سرزمین اند.

پرسش مهر 97 ریاست جمهوری روحانی

رئیس جمهور دکتر روحانی نیز امسال پرسش مهر مناسبی را برای سالتحصیلی 97-98 قطعا انتخاب نموده اند . و در انتخاب و طرح چنین پرسش هایی از سوی رئیس دولت دوازدهم  قطعا برنامه های بوده است که با طرح این سوال آینده کشور ساخته خواهد شد . همه دانش آموزان و دانشجویان محترم نیز با ارائه مقاله خوب و موثر یقنن می توانند در توسعه و آبادانی این مرز و بوم نقشی مهم و حیاتی داشته باشند .

پرسش مهر رئیس جمهور

پرسش مهر رئیس جمهور در شهرستان خلخال و فرهنگي هنري مديريت آموزش وپرورش شهرستان خلخال

وايم الله لانصفن المظلوم من ظالم ولاقودن الظالم بخزامته حتي اورده منهل الحق و ان كان كارها

سوگند به خدا , داد مظلوم را از ظالمش مي ستانم و افسار ستمكارش را مي گيرم و او را تا چشمه سار حق مي كشانم اگر چه او نخواهد. امام علی (ع)

بسم الله الرخمن الرحيم

همزمان با شروع سال تحصيلي 97-98 روساي جمهور اسلامی ایران سئوالاتي را از دانش آموزان و فرهنگيان مي پرسند و زمينه تحقيق و پژوهش و تفحص آنان را فراهم مي كنند
امسال هم در مراسم ويژه آغاز سال تحصيلي 97-98 كه با حضور رياست محترم جمهوري دکتر حسن روحانی در پایتخت ایران تهران برگزار شد دكتر روحانی 4 سئوال را مطرح كردند كه اميدواريم همه دانش آموزان و فرهنگيان در اين رقابت فرهنگي و علمي مشاركت گسترده داشته باشد

اما چهار سوال رئيس جمهور محترم :

 _ چرا عدالت زيباست و رابطه عدالت با پيشرفت كشور چيست؟


2 _ رابطه عدالت با همدلي و همبستگي مردم چگونه است؟ موانع گسترش عدالت در كشور


3 _ چه كساني از برقراري عدالت نگرانند؟


4 - مصاديق و زمينه‌هاي عدالت در حوزه آموزش و پرورش كدام است و در تعليم و تربيت چه راهكارهايي پيشنهاد مي‌دهيد؟

در زیر چمد نمونه برای کمک به شما آورده شده است که می توانید برای تهیه و تنظیم مقاله پرسش مهر رئیس جمهور استفاده نمائید .

اهداف عملياتي فراخوان پرسش مهر 19

1- پرورش روحيه پرسش‌گري و توانايي نقد و تحليل پديده‌ها
2- آشنايي با دستاوردهاي انقلاب اسلامي
3- ايجاد تعامل بيش‌تر بين معلمان و دانش‌آموزان
4- ايجاد نشاط، شادابي و تحرك بيش‌تر در مدارس
5- كاهش فاصله بين حوزه‌هاي ستاد و اجرايي
6- ترويج و تقويت امر تحقيق و پژوهش در آموزش و پرورش
7- گسترش و تقويت فعاليت‌هاي گروهي
8- شناسايي تنگناها، موانع و مشكلات جامعه و ارائه راه‌كارهاي مناسب
9- كشف، رشد و پرورش استعدادهاي بالقوه مخاطبان
10- ايجاد زمينه مناسب براي بازنگري و اصلاح فعاليت‌هاي جاري

معرفي به دوستان

اصول و سياست هاي اجرايي فراخوان پرسش مهر 97

اثر بخشی

1 ـ اثربخشي: انجام‌دادن درست و مطابق با هدف كارها و توالي گام‌هاي اساسي با عنايت ويژه بر محتوا،      تأثيرگذاري، اثر بخشي و ماندگاري آن‌ها

تمرکز زدایی


2ـ  تمركز زدايي‌: اجتناب از تمركزگرايي‌، و و اگذاري مسئوليت‌هاي اجرايي به دانش‌آموزان و معلمان

جذابیت


3ـ‌ جذابيت‌: خلاقيت، سهل‌گيري در انجام امور و پرهيز از ايجاد تكلف و مشقت براي مخاطبان

مخاطب شناسی


4ـ  مخاطب‌شناسي: توجه به نيازها، علائق، خواسته‌ها و ويژگي‌هاي روحي، سني و جنسي مخاطبان

کارآیایی


5ـ  كارآيي: تأكيد بر فرهنگ خودي و جنبه‌هاي علمي، كاربردي و قابليت اجرايي آن، با ارائه‌ي شيوه‌هاي متناسب، جديد و انجام‌دادن كارها به شيوه‌ي منظم با كمترين اتلاف

مخاطب محوری


6ـ  مخاطب‌محوري: جلب اعتماد و اطمينان، ايجاد تفاهم، همدلي و صميميت در بين مخاطبان


ـ  به‌روزكردن ابزارها و شيوه‌ها:

استفاده از فناوري، علوم و فنون جديد و حداكثر بهره‌برداري از امكانات موجود


ـ - ضابطه‌محوري و قانون‌مداري: 

پرهيز از اعمال سليقه‌هاي شخصي، جناحي و سياسي‌كاري در برخورد با مخاطبان


ـ  نتيجه‌مداري: 

عملياتي‌كردن و كاربست نتايج يافته‌هاي پژوهشي و انعكاس مطلوب آن به ساير علاقه‌مندان


ـ   مشاركت‌جويي: 

جلب مشاركت فعال ساير سازمان‌ها و نهادهاي مرتبط، به‌ويژه حوزه‌هاي داخلي آموزش و پرورش و دانش‌آموزان و فرهنگيان
11ـ   مستندسازي: جمع‌آوري و نگهداري سوابق فعاليت‌ها و آثار مخاطبان و بهره‌گيري مطلوب از آن‌ها پرسش مهر 97

منابع و مستندات برای ارائه مقاله پرسش مهر 19

نام كتاب نويسنده محل نشر ناشر
عدالت اجتماعي --------- قم دفترنشربرگزيده
عدالت اجتماعي (بخش اقتصاد) اكبر هاشمي رفسنجاني قم امام المنتظر(عج)
عدالت اجتماعي دراسلام جمال الدين موسوي اصفهاني تهران دانش وانديشه معاصر
عدالت اجتماعي دراسلام قطب تهران كلبه شروق
عدالت علي محمد علي دخيل تهران تهذيب
عدالت درانديشه هاي سياسي اسلام بهرام اخوان كاظمي قم بوستان كتاب قم
عدالت در نظام سياسي بهرام اخوان كاظمي تهران دانش وانديشه معاصر
عدالت علي (ع) عباس قدياني تهران آرون
عدالت وستم محمد تقي جعفري تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامي
عدالت و قضا دراسلام صدرالين بلاغي يزد امير كبير
عدل عبدالحسين دستغيب شيرازي قم دارالكتاب
عدل از منظر نهج البلاغه اصغر ثنائي قم كليدر
عدل الهي مرتضي مطهري تهران صدرا
عدل الهي از ديدگاه امام خميني (س) - تهران موسسه نشر آثار امام خميني
عدل الهي وعدالت بشري در نهج البلاغه ابراهيم سيد علوي تهران بنياد نهج البلاغه
عدل در جهان بيني توحيدي محمد محمدي ري شهري قم دفتر تبليغات اسلامي
عدل در جهان بيني توحيدي محمد محمدي ري شهري قم دارالحديث
عدل گستر جهان ، حضرت مهدي (عج) سيد محمد علي كاظميني بروجردي تهران حروفيه

 

ردیف نام کتاب مؤلف/نویسنده انتشارات
1 مباني نظري عدالت اجتماعي مديريت بهره وري بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي

 

بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي

2 امام علي، صداي عدالت انسانيت

خسروشاهي، هادي

 

‌فراهاني
3 ‌ امير سكوت و عدالت حضرت امام علي (ع)

شهبازي، زهرا

مرادحاصل، اميرمهدي

 

موسسه‌ فرهنگي ‌منادي‌ تربيت
4 توحيد عدل عدالت اجتماعي قرائتي، محسن صبا
5 جامعه توحيدي اسلام و عدالت اجتماعي

حيدري‌نراقي، علي‌محمد

سباعي، مصطفي

 

حكمت
6 حقوق بشر و مفاهيم مساوات، انصاف و عدالت

آشوري، محمد

يزدي، عبدالمجيد

هاشمي، سيدمحمد

بشريه، حسين

 

نشرگرايش
7 زمينه‌ها و موانع تحقق عدالت اقتصادي حكيمي، سيدمحمد موسسه ‌فرهنگي ‌دانش ‌و انديشه ‌معاصر
8 زنگ عدالت توفيقي، فاطمه بوستان كتاب قم
9 سيماي عدالت در قرآن و حديث فواديان‌دامغاني ، رمضان لوح محفوظ
10 صلح، عدالت و عوامل بازدارنده آن در دنياي معاصر

بشته، آندرياس

ميردامادي، سيدعبدالمجيد

 

بين‌المللي ‌الهدي
11 طلوع عدالت حكيمي، سيدمحمد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
12 عدالت اجتماعي "بخش اقتصاد" هاشمي‌رفسنجاني، اكبر الامام‌ المنتظر (عج)
13 عدالت در انديشه‌هاي سياسي اسلام اخوان‌كاظمي، بهرام بوستان كتاب قم
14 تحقق عدالت اجتماعي (چالشها - چاله‌ها - چاره‌ها) علوي، سيدمحمدرضا آينه آثار
15 دولت عدالت

عارفيان، حمدتقي

نيكنام، احمد

 

تسنيم انديشه

 

معرفي به دوستان

قابل توجه اعضای شورای دانش آموزی مدارس متوسطه

اطلاعيه

با توجه به اهداف شوراهای دانش آموزی در زمینه آموزش و تلاش برای ارتقای سطح فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی دانش اموزان و حضور بهتر و موثر آنان در همه عرصه های اجتماعی ، ایجاد بستر مناسب به منظور تعامل بیش تر با مسئولین در فرایند آموزش و پرورش ، توسعه و تقویت فعالیت های گروهی اعم از آموزشی و پرورشی ، اعضای شوراهای دانش آموزی مدارس متوسطه سراسر کشور با استقبال از پرسش های مطرح شده توسط ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در مراسم بازگشایی مدارس در شهرستان بم (پرسش مهر 19) در نظر دارد در اقدامی ابتکاری به این پرسش ها در قالب نشریه دیواری و نشریه غیر حرفه ای با توجه به موارد ذیل پاسخ دهند .

1- تهیه نشریه دیواری مطابق شرایط و ضوابط شیوه نامه شماره 54/6324/430 – 13/06/97 خواهد بود.

2- اعضای اصلی شورای دانش آموزی هر مدرسه یک گروه محسوب خواهد شد .

3- هر استان می تواند از هر رشته دو گروه خواهر و دو گروه برادر معرفی نماید (جمعاً هشت گروه )

4- در شناسنامه آثار مشخصات به اعضای شورای دانش آموزی اشاره شود .

5- حسن اجرای این اطلاعیه و فراخوان در استان ها و مناطق با مسئولان پیگیر شوراهای دانش آموزی با همکاری دبیرخانه پرسش مهر19 می باشد.

6- گروه های برگزیده این فراخوان در مراسم جداگانه ای به صورت ویژه مورد تقدیر قرار خواهند گرفت

نوشته شده توسط كارشناس مسول به مقاله پرسش مهر 97-98 رهنگي و اجتماعي پرسش مهر 19   ـ علي اصغر رضائي

قالب های ارائه آثار

۱-مقاله پژوهشی(برای کلیه مخاطبان)به صورت گروهی و انفرادی (اعضای گروه 4-3 نفر)

2-نشریات غیرحرفه ای (ویژه دانش آموزان)

3-نشریه دیواری(ویژه دانش آموزان)قطع نشریه حداکثر در ابعاد ۷۰*۹۰سانتی متر می باشد .

4-شعر یا نثر ادبی (برای کلیه مخاطبان)

5-داستان نویسی (ویژه دانش آموزان)

6-نمایشنامه و فیلم نامه نویسی(ویژه فرهنگیان و دانشجویان)

7-ساخت فیلم کوتاه(برای کلیه مخاطبان)به استثنای دوره راهنمایی

8-هنرهای تجسمی(برای کلیه مخاطبان)فقط در رشته های طراحی ، نقاشی و کاریکاتور ، در اندازه های استاندارد و حداکثر در ابعاد ۷۰*۱۰۰ سانتی متر پرسش مهر 19

9-ساخت وبلاگ(به استثنای دوره راهنمایی)

10-سرود استانی(هر استان میتواند یک گروه سرود مرتبط با موضوع فراخوان تشکیل و بدون توجه به جنسیت شرکت کنندگان ، به دبیرخانه مرکزی اعلام کند که از بین آن ها پس از داوری سه گروه برتر انتخاب وبه کنگره کشوری دعوت خواهند شد .

تبصره ۱ :اعضای گروه سرود حداکثر ۱۸ نفر خواهد بود .

تبصره 2 : تشکیل گروه سرود به صورت ترکیبی(دختران وپسران) با رعایت شئونات اسلامی بلامانع است تماس

سرفصل ها و عناوین پژوهشی ویژه دانش آموزان  دوره راهنمایی

1-من به عنوان یک دانش آموز ایرانی برای استقرار و نهادینه شدن عدالت در جامعه چه نقشی می توانم داشته باشم ؟

2-فکر می کنید دولتمردان و مسئولان در تحقق و اجرای عدالت پرسش مهر 97 چه نقشی می توانند داشته باشند؟

3-عدالت چه رابطه ای با وحدت و همبستگی مردم دارد ؟

4-عدالت چه جایگاهی در اسلام دارد ؟

5-انتظار فرج امام زمان(عج) چه نقشی می تواند در گسترش و اجرای عدالت داشته باشد .

6-انقلاب اسلامی چه نقشی در گسترش عدالت کشور و جهان داشته است ؟

معرفي به دوستان

سرفصل ها و عناوین پژوهشی متوسطه و همكاران

1-نقش و تأثیر عوامل فرهنگی در نهادینه شدن عدالت در جامعه

2-نقش حکومت و دولتمردان در برقراری و گسترش عدالت

3-هویت ملی و دینی و نقش آن در توسعه عدالت

4-تأثیر جنگ ها و خشونت ها بر توسعه و اجرای عدالت

5-عدالت و رابطه آن با وحدت و همبستگی ملی

6-خانواده و نقش و تأثیر آن در برقراری عدالت

7-نقش نظام تعلیم و تربیت بر عدالت گستری در جامعه

8-مبانی فکری ، باورها و اعتقادات مردم و تأثیر آن در گسترش و اجرای عدالت

9-نقش دانش آموزان در رشد و نعالی و نهادینه شدن عدالت در جامعه

10-تعمیق باورهای مذهبی و دینی و نقش آن در نهادینه کردن عدالت اجتماعی

11-خدمت رسانی به مردم و نقش آن در توسعه عدالت اجتماعی

12-نقش اجرای عدالت در توسعه و پیشرفت و آینده درخشان کشور

13-مهرورزی ، محبت و رابطه آن با عدالت پرسش مهر 19

14-پیش نیازها و راه کارهای عملی استقرار عدالت در بخش های گوناگون جامعه

15-پدیده جهانی شدن ، جهانی سازی و تأثیر آن در عدالت اجتماعی

16-عدالت آموزشی و راه حل ها دستیابی به آن

17-تعاملات جهانی و ارتباط آن با عدالت اجتماعی

18-روابط پرسش مهر و مناسبات اقتصادی داخلی و خارجی و تأثیر آن بر استقرار عدالت اجتماعی

19-راه حل ها و راه کارهای عملی در برخورد اولی با عدالت ستیزان

20-اعتقاد به منجی عدالت گستر و تأثیر آن بر عدالت گستری جهان

نوشته شده توسط كارشناس مسول رهنگي و اجتماعي    ـ علي اصغر رضائي

مفهوم عدالت در پرسش مهر:

استاد شهيد مطهرى(رحمه الله) مى فرمايد: كلمه «عدل» در مجموع چهار معنا و يا چهار مورد استعمال دارد:

الف) موزون بودن; كه نقطه مقابل ظلم نيست بلكه بى تناسبى است.

ب) تساوى و نفى هر گونه تبعيض در رابطه با مقاله پرسش مهر 97

ج) رعايت حقوق افراد و عطا كردن به هر ذى حق، حق خودش را

د) رعايت استحقاق ها در افاضه وجود و امتناع نكردن از افاضه و رحمت به آن چه امكان يا كمال وجود دارد.بنابراين، «عدل» معنا و مفهوم وسيعى دارد.

«عدل» همان قانونى است كه تمام نظام هستى بر محور آن مى گردد، آسمان و زمين و همه موجودات با عدالت بر پا هستند;

پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)مى فرمايد: «بالعدل قامت السماوات و الارض; آسمان ها و زمين به واسطه «عدل» بر پا است.»

به تعبير ديگر، «عدل» به معناى واقعى كلمه آن است كه هر چيزى در جاى خود باشد، پس هر گونه انحراف، افراط، تفريط، تجاوز از حد، تجاوز به حقوق ديگران و... بر خلاف اصل عدل است.

خداوند متعال در رابطه با پرسش مهر 19 در آيات متعددى بر رعايت اين اصل تأكيد دارد:

«إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الاِْحْسَـنِ وَ إِيتَآىِ ذِى الْقُرْبَى وَ يَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنكَرِ وَ الْبَغْىِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُون ; (نحل، 90) خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزديكان مى دهد و از فحشاء و منكر و ظلم و ستم نهى مى كند، خداوند به شما اندرز مى دهد شايد متذكر شويد.

نمونه سوالات آیین نامه اصلی راهنمایی و ر

10000 تومان
خرید محصول

تحلیل محتوای کمی کتب مطالعات اجتماعی دور

3000 تومان
خرید محصول

دانلود-طرح-تعالی-۹۷-۹۸

0 تومان 15000 تومان

کاملترین-پروژه-مهرسال۹۷-۹۸

10000 تومان
خرید محصول

دانلود-پروژه-مهر-متوسطه

7000 تومان
خرید محصول

دانلود-پروژه-مهر-ابتدایی

7000 تومان
خرید محصول

سوالات ضمن خدمت دوره مدیریت ابزار و اطلا

0 تومان
خرید محصول

گزارش کارآموزی عمران – صفر تا ۱۰۰

0 تومان
خرید محصول

سوالات و منابع دوره آینده پژوهی

0 تومان
خرید محصول

 

دانلود نمونه سوالات آشنایی با اندیشه های

5000 تومان
خرید محصول

نمونه سوالات ضمن خدمت بهداشت و روان

5000 تومان
خرید محصول

اقدام پژوهی بهبود خط نوشتاری دانش آموزان

3000 تومان
خرید محصول

گزارش تخصصی پنجم دبستان : شیوه های نوین

2500 تومان
خرید محصول

نمونه سوالات و منابع دوره ضمن خدمت آینده

4000 تومان
خرید محصول

پکیج نمونه سوالات ضمن خدمت پرتو عبادت +

4000 تومان
خرید محصول

گزارش تخصصی معلمان : ۳۱ صفحه با موضوع نح

2400 تومان
خرید محصول
گزارش کارآموزی عمران : ۳۳ صفحه در مورد ساختمان سازی

گزارش کارآموزی عمران : ۳۳ صفحه در مورد س

4000 تومان
خرید محصول
گزارش کارآموزی مکانیک : در مورد ساختار انواع موتورهای بنزینی و دیزلی- ۷۸ صفحه

گزارش کارآموزی مکانیک : در مورد ساختار ا

5000 تومان
خرید محصول

اقدام پژوهی با موضوع حل مشکل جویدن ناخن

3000 تومان
خرید محصول
نمونه سوالات ضمن خدمت انتصاب مدیران مدارس

نمونه سوالات ضمن خدمت انتصاب مدیران مدار

5000 تومان
خرید محصول
سوالات آزمون ضمن خدمت هوشمند سازی مدارس

سوالات آزمون ضمن خدمت هوشمند سازی مدارس

5000 تومان
خرید محصول

دانلود نمونه سوالات و منابع ضمن خدمت هدا

5000 تومان
خرید محصول
نمونه سوالات دولت الکترونیک : ۷۵ سوال دوره ضمن خدمت فرهنگیان سال ۹۶

نمونه سوالات دولت الکترونیک : ۷۵ سوال دو

3500 تومان
خرید محصول
سوالات دوره ضمن خدمت فرهنگیان دولت الکترونیک

سوالات دوره ضمن خدمت فرهنگیان دولت الکتر

5000 تومان
خرید محصول

نمونه سوال دوره ضمن خدمت راهیان نور

2000 تومان
خرید محصول

نمونه سوالات ضمن خدمت پدافند غیر عامل

4000 تومان
خرید محصول

کار پوشه راهبر آموزشی

15000 تومان 10000 تومان
خرید محصول

آزمون های توصیفی پایه چهارم : برای کار پ

5000 تومان
خرید محصول

کار پوشه معلمان پایه ششم

2000 تومان
خرید محصول

کارپوشه مدیران مدارس : همه مقاطع

10000 تومان 7000 تومان
خرید محصول

دانلود تمام فرم ها و چک لیست های کار پوش

10000 تومان
خرید محصول

مقاله نقش آموزش و پرورش در فرهنگ سازی حم

بک لینک

2 aug 2018

نقاشی ساختمان

پرسش مهر

 

re

12 jun 2018

sdsew

12 jun 2018

← Äldre inlägg