تقویم اجرایی 99-1400 برنامه تدبیر مدارس ابتدایی

دانلود طرح تدبیر 1400-1399

سایت پروژه 20 مجموعه کامل برنامه سالانه بر اساس طرح تدبیر دانلود طرح تدبیر 1400-1399 منطبق با آخرین تغییرات با فرمت فایل ورد و قابل ویرایش word را آماده دانلود کرده است.

دانلود برنامه ی سالانه و تقویم اجرایی طرح تدبیر سال تحصیلی 1400-1399براساس نگارش جدید در دو نمونه ی متفاوت.دانلود طرح تدبیر 1400-1399 دانلود کاملترین برنامه سالانه طرح تدبیر سال تحصیلی 1400-1399.

 

برای دانلود برروی لینک زیر کلیک فرمایید

https://b2n.ir/777491

دانلود طرح تدبیر 1400-1399

تقویم اجرایی 99-1400

فرم های اماده طرح تدبیر برای سال تحصیلی 1400-1399 بهترین و جدیدترین نمونه برنامه سالانه بر اساس طرح تدبیر که کلیه فرم ها بصورت تکمیل شده می باشند این فرم ها شامل جدول دو طرح تدبیر جدول سه طرح تدبیر جدول شش و جدول پنج طرح تدبیر

توضیحات و فهرست آنچه که در این فایل موجود است

 

برای دانلود برروی لینک زیر کلیک فرمایید

https://b2n.ir/777491

 

دانلود جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال 99

دانلود طرح تدبیر 1400-1399 چیست؟؟ براساس نگارش جدید ویرایش در 1399 براساس ساحت های سند تحول

 

دانلود جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال 1399

 

 

طرح تدبیر رایگان 1400-1399 :: دانلود برنامه سالانه طرح تدبیر
طرح تدبیر رایگان 1400-1399 :: دانلود برنامه سالانه طرح تدبیر

برنامه تدبیر یک سیستم هدفمند با رویکرد مشارکت همه ی اعضای مدرسه

از مدیر تا دانش آموزان برای پیشرفت مدرسه از وضعیت و امکاناتی که در ابتدای سال موجود می باشد به یک وضعیت مطلوب تر در همه ی زمینه ها می باشد.

 

برنامه صرفا باهدف تسهیل و ساده تر شدن اجرای برنامه پس از دریافتنظرات و پیشنهادات همکاران توسط دفتر محترم دبستانی وزارت صورت گرفته است.

 

دانلود جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال 99

جدول تکمیل شده فرم ۶ جدید ویرایش سال 1399

ساحت ها و امتیازات

ساحت تعلیم و تربیت اعتقادی ،عبادی و اخلاقی حداکثرامتیاز۴۹

ساحت اجتماعی سیاسی حداکثر۴۹ امتیاز

ساحت علمی فناورانه حداکثر۴۲ امتیاز

ساحت تربیت زیستی بدنی حداکثر۴۲ امتیاز

ساحت زیبا شناختی وهنری حداکثر ۲۸ امتیاز

ساحت اقتصادی و حرفه ای حداکثر۳۵ امتیاز

فرا ساحتی

حداکثر۵۶ امتیاز

امتیاز کل فرم ۳۰۱

 

 

,طرح تدبیر 400-99,دانلود رایگان طرح تدبیر 400-99,طرح تدبیر مدارس ابتدایی 400-99,دانلود طرح تدبیر 99-400,طرح تدبیر سال 99-400,برنامه سالانه طرح تدبیر 1400-99,دانلود رایگان طرح تدبیر 99-400
,طرح تدبیر 400-99,دانلود رایگان طرح تدبیر 400-99,طرح تدبیر مدارس ابتدایی 400-99,دانلود طرح تدبیر 99-400,طرح تدبیر سال 99-400,برنامه سالانه طرح تدبیر 400-99,دانلود رایگان طرح تدبیر 99-400

جدول عملیاتی شماره ۲ فرم برنامه سالانه ویرایش سال 1399

برای دانلود برروی لینک زیر کلیک فرمایید

 

https://b2n.ir/777491

13 May 2020