دانلود رایگان مقاله بیس رشته حسابداری – 2019

دانلود رایگان مقاله بیس رشته حسابداری – 2019
دانلود رایگان مقالات الزویر - ساینس دایرکت سال 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پولشویی از طریق مدیریت استراتژیک معاملات حسابداری – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پولشویی از طریق مدیریت استراتژیک معاملات حسابداری عنوان انگلیسی مقاله Money laundering through the strategic management of accounting transactions انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 21 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) scopus - master journals - JCR نوع مقاله ISI فرمت مقاله انگلیسی  PDF ایمپکت فاکتور(IF) 3.182 در سال 2017 شاخص H_index ...
مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت حسابرسی و حق تصدی شرکت حسابرسی – الزویر ۲۰۱۸
دانلود رایگان مقالات الزویر - ساینس دایرکت سال 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت حسابرسی و حق تصدی شرکت حسابرسی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کیفیت حسابرسی و حق تصدی شرکت حسابرسی در یک بازار محدود عنوان انگلیسی مقاله Audit Firm Tenure and Audit Quality in a Constrained Market انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) master journals نوع مقاله ISI فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط حسابداری گرایش های مرتبط ...
مقاله انگلیسی رایگان در مورد برداشت سرمایه گذاران غیرحرفه ای از اصلاحات جزئی نقاط ضعف کنترل IT و غیر IT – الزویر ۲۰۱۸
دانلود رایگان مقالات الزویر - ساینس دایرکت سال 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برداشت سرمایه گذاران غیرحرفه ای از اصلاحات جزئی نقاط ضعف کنترل IT و غیر IT – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله برداشت سرمایه گذاران غیرحرفه ای از اصلاحات جزئی نقاط ضعف کنترل IT و غیر IT: یک تحقیق تجربی عنوان انگلیسی مقاله Nonprofessional investor perceptions of the partial remediation of IT and non-IT control weaknesses: An experimental investigation انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) scopus - master ...
مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزش حسابرسی بخش دولتی – الزویر ۲۰۱۸
دانلود رایگان مقالات الزویر - ساینس دایرکت سال 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزش حسابرسی بخش دولتی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 15 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) Scopus – Master journals ایمپکت فاکتور(IF) 3.250 در سال 2017 شاخص H_index 6 در سال 2019 شاخص SJR 0.986 در سال 2017 شناسه ISSN 0737-4607 شاخص Quartile (چارک) Q1 در سال 2017 نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The value of ...
مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر پیچیدگی اطلاعات در شکست حسابرسی ناشی از تقلب شرکت – الزویر ۲۰۱۸
دانلود رایگان مقالات الزویر - ساینس دایرکت سال 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر پیچیدگی اطلاعات در شکست حسابرسی ناشی از تقلب شرکت – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) Scopus – Master journals ایمپکت فاکتور(IF) 0.860 در سال 2017 شاخص H_index 9 در سال 2019 شاخص SJR 0.231 در سال 2019 شناسه ISSN 1029-3132 شاخص Quartile (چارک) Q3 در سال 2019 نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The impact of ...
مقاله انگلیسی رایگان در مورد اعلان درآمدها، واکنش قیمت سهام و بازده بازار – امرالد ۲۰۱۸
دانلود رایگان مقالات امرالد - Emerald سال 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اعلان درآمدها، واکنش قیمت سهام و بازده بازار – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اعلان درآمدها، واکنش قیمت سهام و بازده بازار - موردی در عربستان سعودی عنوان انگلیسی مقاله Earnings announcements, stock price reaction and market efficiency – the case of Saudi Arabia انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) scopus - master journals نوع مقاله ISI فرمت مقاله انگلیسی ...
مقاله انگلیسی رایگان در مورد کارایی هیئت مدیره شرکت و هزینه های حسابرسی شرکت – امرالد ۲۰۱۸
دانلود رایگان مقالات امرالد - Emerald سال 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کارایی هیئت مدیره شرکت و هزینه های حسابرسی شرکت – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کارایی هیئت مدیره شرکت و هزینه های حسابرسی شرکت: مورد موسسات مالی FTSE عنوان انگلیسی مقاله The efficiency of corporate boards and firms’ audit fees: the case of the FTSE financial institutions انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 22 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) scopus - master journals نوع مقاله ISI فرمت ...
مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسابداری مدیریت استراتژیک و سیستم مدیریت کیفیت – امرالد 2019
دانلود رایگان مقالات امرالد - Emerald سال 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسابداری مدیریت استراتژیک و سیستم مدیریت کیفیت – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 20 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) Scopus – Master Journal List – JCR نوع مقاله ISI ایمپکت فاکتور(IF) 1.642 در سال 2017 شاخص H_index 68 در سال 2019 شاخص SJR 0.465 در سال 2017 شناسه ISSN 1463-7154 شاخص Quratile (چارک) Q2 در سال 2017 عنوان انگلیسی مقاله Linking ...
مقاله انگلیسی رایگان با بیس ترجمه فارسی در مورد اطمینان و شایعات در اداره کردن حسابداران مدیریت – الزویر ۲۰۱۸
دانلود رایگان مقالات الزویر - ساینس دایرکت سال 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اطمینان و شایعات در اداره کردن حسابداران مدیریت – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سیستم های محرمانه: اطمینان و شایعات در مورد اداره کردن حسابداران مدیریت انتظارات دوگانه و محدودیت های MCS عنوان انگلیسی مقاله Systems of secrecy: Confidences and gossip in management accountants’ handling of dual role expectations and MCS limitations انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) Scopus - ...
مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه فکری در حمایت از مدیریت استراتژیک کسب و کار – امرالد ۲۰۱۸
دانلود رایگان مقالات امرالد - Emerald سال 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه فکری در حمایت از مدیریت استراتژیک کسب و کار – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سرمایه فکری در حمایت از مدیریت استراتژیک کسب و کار مزرعه: مطالعه موردی عنوان انگلیسی مقاله Intellectual capital in support of farm businesses’ strategic management: a case study انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 21 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله مطالعه موردی (Case study) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت، حسابداری ...
دانلود رایگان مقالات الزویر - ساینس دایرکت سال 2019
دانلود رایگان مقالات الزویر - ساینس دایرکت سال 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر نتایج حسابرسی مالیاتی بر گزارش و ارزیابی مزایای مالیات سازماندهی نشده – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر نتایج حسابرسی مالیاتی بر گزارش و ارزیابی مزایای مالیات سازماندهی نشده عنوان انگلیسی مقاله The effect of tax audit outcomes on the reporting and valuation of unrecognized tax benefits انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) Scopus نوع مقاله ISI فرمت مقاله انگلیسی  PDF ایمپکت فاکتور(IF) ...
مقاله انگلیسی رایگان در مورد حساسیت جریان نقدی جهانی – الزویر ۲۰۱۸
دانلود رایگان مقالات الزویر - ساینس دایرکت سال 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حساسیت جریان نقدی جهانی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حساسیت جریان نقدی جهانی عنوان انگلیسی مقاله Global cash flow sensitivities انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 20 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) scopus - master journals - JCR نوع مقاله ISI فرمت مقاله انگلیسی  PDF ایمپکت فاکتور(IF) 1.085 در سال 2017 شاخص H_index 21 در سال 2018 شاخص SJR 0.565 در ...
مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر برآورد نرخ بهره سود سهام بر اجتناب مالیات شرکت – الزویر ۲۰۱۸
دانلود رایگان مقالات الزویر - ساینس دایرکت سال 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر برآورد نرخ بهره سود سهام بر اجتناب مالیات شرکت – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر برآورد نرخ بهره سود سهام بر اجتناب مالیات شرکت: مورد ارزش سهامداران عنوان انگلیسی مقاله The impact of dividend imputation on corporate tax avoidance: The case of shareholder value انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 77 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) Scopus - Master Journal List - JCR نوع مقاله ISI ...
مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر خطر دادخواهی بر رابطه میان کیفیت حسابرسی و اندازه حسابرس – وایلی ۲۰۱۸
دانلود رایگان مقالات بیس حسابداری - 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر خطر دادخواهی بر رابطه میان کیفیت حسابرسی و اندازه حسابرس – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر خطر دادخواهی بر رابطه میان کیفیت حسابرسی و اندازه حسابرس: شواهدی از کشور چین عنوان انگلیسی مقاله The impact of litigation risk on the association between audit quality and auditor size: Evidence from China انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 32 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) scopus - master journals - ...
مقاله انگلیسی رایگان در مورد حقوق قانونی سهام دار و دارایی های نقدی شرکت – الزویر ۲۰۱۸
دانلود رایگان مقالات الزویر - ساینس دایرکت سال 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حقوق قانونی سهام دار و دارایی های نقدی شرکت – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حقوق قانونی سهام دار و دارایی های نقدی شرکت: شواهد ارائه شده از قوانین تقاضای جهانی عنوان انگلیسی مقاله Shareholder litigation rights and corporate cash holdings: Evidence from universal demand laws انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 73 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) scopus - master journals - JCR نوع مقاله ISI ...
مقاله انگلیسی رایگان در مورد قابلیت اجرائی تجزیه و تحلیل کسب و کار برای حسابداری مدیریت – امرالد ۲۰۱۸
دانلود رایگان مقالات امرالد - Emerald سال 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قابلیت اجرائی تجزیه و تحلیل کسب و کار برای حسابداری مدیریت – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بازتاب هایی در قابلیت اجرائی تجزیه و تحلیل کسب و کار برای حسابداری مدیریت - و دیدگاه های آینده نگر برای حسابداری عنوان انگلیسی مقاله Reflections on the Applicability of Business Analytics for Management Accounting – and Future Perspectives for the Accountant انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  21 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله نظری (Viewpoint) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه ...
مقاله انگلیسی رایگان در مورد حق بیمه اکتساب و شناخت دارایی های نامشهود – امرالد ۲۰۱۸
دانلود رایگان مقالات امرالد - Emerald سال 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حق بیمه اکتساب و شناخت دارایی های نامشهود – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اکتساب حق بیمه و شناخت دارایی های نامشهود قابل تشخیص در ترکیبات تجاری قبل و بعد از پذیرش IFRS عنوان انگلیسی مقاله Acquisition premiums and the recognition of identifiable intangible assets in business combinations pre and post IFRS adoption انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 43 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) scopus ...
مقاله انگلیسی رایگان در مورد مالیات ها، هزینه شرکت های نوپا و کارآفرینی مبتکرانه – اسپرینگر ۲۰۱۸
دانلود رایگان مقالات اسپرینگر - springer سال 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مالیات ها، هزینه شرکت های نوپا و کارآفرینی مبتکرانه – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مالیات ها، هزینه شرکت های نوپا و کارآفرینی مبتکرانه عنوان انگلیسی مقاله Taxes, start-up costs, and innovative entrepreneurship انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 15 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) scopus - master journals - JCR نوع مقاله ISI فرمت مقاله انگلیسی  PDF ایمپکت فاکتور(IF) 2.852 در سال 2017 شاخص H_index 98 در سال 2018 شاخص SJR 1.937 ...
مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل تجربی محرک های تشویقی حسابرسان داخلی – وایلی ۲۰۱۸
دانلود رایگان مقالات بیس حسابداری - 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل تجربی محرک های تشویقی حسابرسان داخلی – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شکستن سکوت: تجزیه و تحلیل تجربی محرک های تشویقی حسابرسان داخلی عنوان انگلیسی مقاله Breaking the silence: An empirical analysis of the drivers of internal auditors' moral courage انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) scopus - master journals نوع مقاله ISI فرمت مقاله انگلیسی  PDF شاخص ...
elsevier
دانلود رایگان مقالات الزویر - ساینس دایرکت سال 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه ارزش نقدی و محافظه کاری حسابداری – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رابطه ارزش نقدی و محافظه کاری حسابداری: نقش کنترل سهامداران عنوان انگلیسی مقاله The relationship between cash value and accounting conservatism: The role of controlling shareholders انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) scopus - master journals - JCR نوع مقاله ISI فرمت مقاله انگلیسی  PDF ایمپکت ...
مقاله انگلیسی رایگان در مورد محتویات افشاگری های حسابرسی داخلی و اجرت حسابرسی خارجی – وایلی ۲۰۱۸
دانلود رایگان مقالات بیس حسابداری - 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محتویات افشاگری های حسابرسی داخلی و اجرت حسابرسی خارجی – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کاوش رابطه میان محتویات افشاگری های حسابرسی داخلی و اجرت های حسابرسی خارجی: شواهدی از سودان عنوان انگلیسی مقاله Exploring the association between the content of internal audit disclosures and external audit fees: Evidence from Sweden انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) scopus - master journals ...
مقاله انگلیسی رایگان در مورد واکنش های مدیران متقاضیان حسابرسی به بازخورد – الزویر ۲۰۱9
دانلود رایگان مقالات الزویر - ساینس دایرکت سال 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد واکنش های مدیران متقاضیان حسابرسی به بازخورد – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارائه "پیام جدی": واکنش های مدیران متقاضیان حسابرسی به بازخورد عنوان انگلیسی مقاله Delivering the “tough message”: Moderators of subordinate auditors’ reactions to feedback انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) Scopus - Master Journal List - JCR نوع مقاله ISI فرمت مقاله انگلیسی  PDF ایمپکت فاکتور(IF) ...
مقاله انگلیسی رایگان در مورد شرح دلایل شکست در کسب و کار با گزارش حسابرس – الزویر ۲۰۱۸
دانلود رایگان مقالات الزویر - ساینس دایرکت سال 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شرح دلایل شکست در کسب و کار با گزارش حسابرس – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شرح دلایل شکست در کسب و کار با استفاده از افشاگری های گزارش حسابرس عنوان انگلیسی مقاله Explaining the causes of business failure using audit report disclosures انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) scopus - master journals - JCR نوع مقاله ISI فرمت مقاله انگلیسی  PDF ...
مقاله انگلیسی رایگان در مورد اصلاحات حسابداری و محافظه کاری در درآمد – الزویر ۲۰۱۸
دانلود رایگان مقالات الزویر - ساینس دایرکت سال 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اصلاحات حسابداری و محافظه کاری در درآمد – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اصلاحات حسابداری و محافظه کاری در درآمد: شواهد تجربی از شرکت های لیست شده چین عنوان انگلیسی مقاله Accounting reforms and conservatism in earnings: Empirical evidence from listed Chinese companies انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) scopus نوع مقاله ISI فرمت مقاله انگلیسی  PDF شاخص H_index ...
مقاله انگلیسی رایگان در مورد خطر کنترل داخلی و هزینه های حسابرسی – الزویر ۲۰۱۸
دانلود رایگان مقالات الزویر - ساینس دایرکت سال 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خطر کنترل داخلی و هزینه های حسابرسی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله خطر کنترل داخلی و هزینه های حسابرسی: شواهد از چین عنوان انگلیسی مقاله Internal Control Risk and Audit Fees: Evidence from China انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 49 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) scopus - master journals نوع مقاله ISI فرمت مقاله انگلیسی  PDF شاخص H_index 12 در سال 2018 شاخص ...
مقاله انگلیسی رایگان در مورد اصلاحات حسابداری و محافظه کاری در درآمد – الزویر ۲۰۱۸
دانلود رایگان مقالات الزویر - ساینس دایرکت سال 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اصلاحات حسابداری و محافظه کاری در درآمد – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اصلاحات حسابداری و محافظه کاری در درآمد: شواهد تجربی از شرکت های لیست شده چین عنوان انگلیسی مقاله Accounting reforms and conservatism in earnings: Empirical evidence from listed Chinese companies انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) scopus نوع مقاله ISI فرمت مقاله انگلیسی  PDF شاخص H_index ...
مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه گذاری در مسئولیت اجتماعی شرکت – الزویر ۲۰۱۸
دانلود رایگان مقالات الزویر - ساینس دایرکت سال 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه گذاری در مسئولیت اجتماعی شرکت – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سرمایه گذاری در مسئولیت اجتماعی شرکت، عملیات افشاگری، و عملکرد مالی بانک های نیجریایی عنوان انگلیسی مقاله Investment in corporate social responsibility, disclosure practices, and financial performance of banks in Nigeria انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) master journals - DOAJ فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته ...
مقاله انگلیسی رایگان در مورد محافظه کاری حسابداری – الزویر ۲۰۱۸
دانلود رایگان مقالات الزویر - ساینس دایرکت سال 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محافظه کاری حسابداری – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله محافظه کاری حسابداری: چشم انداز چرخه عمر عنوان انگلیسی مقاله Accounting conservatism: A life cycle perspective انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) scopus نوع مقاله ISI فرمت مقاله انگلیسی  PDF شاخص H_index 20 در سال 2018 شاخص SJR 0.277 در سال 2018 رشته های مرتبط حسابداری ...
مقاله انگلیسی رایگان در مورد بحث مشتری و حسابرس درباره مسائل حسابداری – وایلی ۲۰۱۸
دانلود رایگان مقالات بیس حسابداری - 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بحث مشتری و حسابرس درباره مسائل حسابداری – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بحث مشتری و حسابرس درباره مسائل بحث برانگیز حسابداری: شواهدی از یکی از 4 شرکت بزرگ نروژ عنوان انگلیسی مقاله Auditor–client negotiations over disputed accounting issues: Evidence from one of the Norwegian Big 4 firms انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) scopus - master journals نوع ...
مقاله انگلیسی رایگان در مورد فریب مدیریت، حسابداری بزرگ بانکی و عدم تقارن اطلاعات – الزویر ۲۰۱۸
دانلود رایگان مقالات الزویر - ساینس دایرکت سال 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فریب مدیریت، حسابداری بزرگ بانکی و عدم تقارن اطلاعات – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فریب مدیریت، حسابداری بزرگ بانکی و عدم تقارن اطلاعات: شواهدی از تجزیه و تحلیل زبانی عنوان انگلیسی مقاله Management deception, big-bath accounting, and information asymmetry: Evidence from linguistic analysis انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 19 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) Scopus - Master Journal List - JCR نوع مقاله ISI فرمت ...
مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشاغل کنارجویانه در شرکت های حسابداری – الزویر ۲۰۱۸
دانلود رایگان مقالات الزویر - ساینس دایرکت سال 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشاغل کنارجویانه در شرکت های حسابداری – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مشاغل کنارجویانه در شرکت های حسابداری دولتی: مورد اندونزی عنوان انگلیسی مقاله Shunning careers in public accounting firms: The case of Indonesia انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 47 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) Scopus - Master Journal List - JCR نوع مقاله ISI فرمت مقاله انگلیسی  PDF ایمپکت فاکتور(IF) 2.232 در ...
مقاله انگلیسی رایگان در مورد پذیرش نوآوری های حسابداری مدیریت – الزویر ۲۰۱۸
دانلود رایگان مقالات الزویر - ساینس دایرکت سال 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پذیرش نوآوری های حسابداری مدیریت – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پذیرش نوآوری های حسابداری مدیریت: سازگاری فرهنگ سازمانی و نتایج درک شده عنوان انگلیسی مقاله Adoption of management accounting innovations: Organizational culture compatibility and perceived outcomes انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) scopus - master journals - JCR نوع مقاله ISI فرمت مقاله انگلیسی  PDF ایمپکت ...
مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوع حسابرس خارجی، تعهدات اختیاری و واکنش سرمایه گذاران – امرالد ۲۰۱۸
دانلود رایگان مقالات امرالد - Emerald سال 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوع حسابرس خارجی، تعهدات اختیاری و واکنش سرمایه گذاران – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نوع حسابرس خارجی، تعهدات اختیاری و واکنش سرمایه گذاران عنوان انگلیسی مقاله External auditor type, discretionary accruals and investors’ reactions انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 18 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) master journals فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط حسابداری گرایش های مرتبط حسابرسی نوع ارائه مقاله ژورنال مجله / ...

دانلود مقاله بیس حسابداری سال 2019

elsevier
دانلود رایگان مقالات الزویر - ساینس دایرکت سال 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر فرهنگ و حاکمیت شرکتی بر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر فرهنگ و حاکمیت شرکتی بر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت: یک تحلیل متقابل کشور عنوان انگلیسی مقاله The influence of culture and corporate governance on corporate social responsibility disclosure: A cross country analysis انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 33 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) scopus - master journals - JCR نوع ...
elsevier
دانلود رایگان مقالات الزویر - ساینس دایرکت سال 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گزارش سالیانه قابل خواندن و هزینه های آژانس شرکت – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله گزارش سالیانه قابل خواندن و هزینه های آژانس شرکت عنوان انگلیسی مقاله Annual report readability and corporate agency costs انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 26 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) DOAJ - Scopus - Master Journal List نوع مقاله ISI فرمت مقاله انگلیسی  PDF ایمپکت فاکتور(IF) 0.531 در سال 2017 شاخص ...
elsevier
دانلود رایگان مقالات الزویر - ساینس دایرکت سال 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تصمیم گیری های تداوم فعالیت در مورد مشتریان ورشکسته – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تصمیم گیری های تداوم فعالیت در مورد مشتریان ورشکسته: شواهد محافظه کاری حسابرس طولانی مدت؟ عنوان انگلیسی مقاله Going-concern opinion decisions on bankrupt clients: Evidence of long-lasting auditor conservatism? انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) Scopus نوع مقاله ISI فرمت مقاله انگلیسی  PDF ایمپکت فاکتور(IF) 0.672 ...
elsevier
دانلود رایگان مقالات الزویر - ساینس دایرکت سال 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چگونگی تأثیر استاندارد جدید حسابداری اجاره بر ارتباط حسابداری دارایی اجاره – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استاندارد جدید حسابداری اجاره چگونه بر ارتباط حسابداری دارایی اجاره تأثیر می گذارد؟ عنوان انگلیسی مقاله How will the new lease accounting standard affect the relevance of lease asset accounting? انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) Scopus نوع مقاله ISI فرمت مقاله انگلیسی  PDF ایمپکت فاکتور(IF) ...
elsevier
دانلود رایگان مقالات الزویر - ساینس دایرکت سال 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فشار بدهی و استفاده تعاملی از سیستم های کنترل – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فشار بدهی و استفاده تعاملی از سیستم های کنترل: تاثیرات بر هزینه بدهی عنوان انگلیسی مقاله Debt pressure and interactive use of control systems: Effects on cost of debt انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 20 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) Scopus - Master Journal List - JCR نوع مقاله ISI فرمت ...
emerald
دانلود رایگان مقالات امرالد - Emerald سال 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شیوه های افشای مالی در میان مقامات محلی مالزی – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شیوه های افشای مالی در میان مقامات محلی مالزی: مطالعه موردی عنوان انگلیسی مقاله Financial disclosure practices among Malaysian local authorities: a case study انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 24 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) scopus - master journals نوع مقاله ISI فرمت مقاله انگلیسی  PDF شاخص H_index 44 در سال ...

 

16 Apr 2019