دانلود مقالات انگلیسی مدیریت سال ۲۰۱۸- ۲۰۱۹ با ترجمه تخصصی| مقاله بیس مدیریت|مقاله آی اس آیمدیریت

دانلود رایگان مقالات انگلیسی ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ مقاله بیس مدیریت در تمامی گرایش ها- مقاله ISI  مدیریت مقاله ۲۰۱۹ مدیریت 

امکان دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت  قبل از خرید ترجمه

بر روی عنوان موردنظر کلیک نمایید 

مقالات ۲۰۱۹    مقالات ۲۰۱۸    مقالات ۲۰۱۷    مقالات ۲۰۱۶    مقالات ۲۰۱۵    مقالات ۲۰۱۴    مقالات ۲۰۱۳    مقالات ۲۰۱۲    مقالات ۲۰۱۱    مقالات ۲۰۱۰    سایر مقالات

مقالات انگلیسی مدیریت ۲۰۱۹ با ترجمه ( مقاله بیس مدیریت ۲۰۱۹)

مقالات انگلیسی مدیریت ۲۰۱۹ با ترجمه ( مقاله بیس مدیریت ۲۰۱۹)

M795- مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ اثر متقابل رفتارهای رهبری استراتژیک و فرهنگ سازمانی در هماهنگی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی و کسب و کار  و ادغام سیستم های سازمانی

M809- مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ چگونه تبلیغات گوشی هوشمند بر روی قصد خرید مصرف کنندگان تأثیر می گذارد؟

H387- مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۹ تشریح علل شکست کسب و کار با استفاده از افشای گزارش حسابرسی

M823- مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ زنجیره تامین ۴.۰ : مفاهیم، بالندگی و برنامه تحقیقاتی

M802-مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹  سبک های رهبری و مهارت های توسعه یافته از طریق یادگیری مبتنی بر بازی

H385-مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت در بازارهای نوظهور

M790- مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۹ نوآوری، مدیریت منابع انسانی پایدار و رضایت مشتری

M783- مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۹ : ایجاد وفاداری از طریق برنامه های پاداش: تاثیر ادراک عدالت و وابستگی به برند

H416- مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ اعتماد به نفس بیش از حد مدیران، تامین مالی داخلی و بازده سرمایه گذاری

M793- مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۹ مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد هتل 

M819- مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ چارچوبی برای ارزیابی ریسک،مدیریت و سنجش: ابزار اقتصادی برای اندازه گیری ریسک در زنجیره تامین

h377- مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۹ : ساختار سرمایه در صنعت گردشگری : نقش استراتژی دارایی سبک و استراتژی هزینه گرا

M784- مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۹ : تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار سازگار با محیط زیست کارکنان هتل و عملکرد محیطی

M785- مقاله انگلیسی با ترجمه  ۲۰۱۹ : تأثیر عملکرد ویژگی های هتل بر رفتارهای بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی

H391- مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۹ تجزیه و تحلیل نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی (GDP) توسط سیستم استنتاج فازی عصبی تطبیقی (ANFIS)

H405- مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ چارچوب حسابداری کربن برای کاهش تولید کربن در حومه ی  شهرهای اروپایی

مقالات ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۸ (مقاله بیس مدیریت ۲۰۱۸)

M832- مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۸ جهت گیری بازاریابی الکترونیکی در زمینه شرکت های کوچک و متوسط

M814- مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۸ درک سیاست های سازمانی، پنهان سازی دانش و خلاقیت کارکنان: نقش تعدیلگر تعهد حرفه ای  

M801- مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۸ رسانه اجتماعی – استفاده از اینستاگرام و مزایای عملکرد آن

R111-مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۸ چگونه معلمان عواملی را که بر روی توسعه خلاقیت تأثیر می گذارد، درک می کنند: کاربرد دیدگاه تئوری شناختی اجتماعی

M800- مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۸  اثر شلاق چرمی در زنجیره تامین حلقه بسته: یک بررسی ادبی سیستماتیک

M772- مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۸ : تجزیه و تحلیل عوامل ایجاد توانمندی در تولید چابک

H419- مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۸ ارتباطات دولتی و پایداری سودآوری 

H397- مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۸ اهداف خانواده محور، نماینده خانواده در هیئت مدیره و تامین مالی بدهی 

M674- مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۸ : تأثیر کارآفرینی، بازار، رویکردهای مدیریت دانش در تولیدکنندگان شوینده و مزیت رقابتی پایدار

M720- مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۸ : مجوز فناوری استراتژیک در یک زنجیره تامین

M796- مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۸ درک جامع از چشم انداز زیان مالی برای افزایش اعتماد خریداران نسبت به جستجو، پیشنهاد، صحبت مثبت و بازدیدهای مکرر از فروشگاه آنلاین

h376- مقاله انگلیسی ترجمه شده  ۲۰۱۸ : خلق نقدینگی بانک و رکود اقتصادی

M791- مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۸  اثرات متقابل جهت گیری بازاریابی سبز استراتژیک و بازاریابی سبز داخلی بر مزیت رقابتی

M792- مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۸ ارتباط بین شناسایی برند مصرف کننده، گروه های هوادار  برند و وفاداری برند

M788- مقاله انگلیسی با ترجمه  ۲۰۱۸ قدرت همبستگی بین تحولات(نوآوری) تحقیق و توسعه و رشد شرکت: نقش حاکمیت شرکتی و تغییرات در دارایی ملموس

M806-مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۸ نوآوری، تحقیق و توسعه، و سودآوری شرکت در تایوان 

M803- مقاله انگلیسی ۲۰۱۸ بررسی جامع عملکرد توسعه نفت و گاز در نیجریه: تجزیه و تحلیل فنی و غیر فنی

M786- مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۸ : مدیریت ریسک فاکتورهای انسانی در صنایع فرآیند محور

M780- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : مدیریت استراتژیک بحران در گردشگری: استفاده از اصول مدیریت ریسک یکپارچه برای صنعت گردشگری

M671- مقاله ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۸ : سازگاری سیستم های دانش سازمانی و مدیریت دانش برای بهبود کارایی و اثربخشی عملکرد

M760- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : تأثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد کارکنان

M739- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : تاثیر مدیریت دانش بر رضایت شغلی

M778- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : رابطه ی بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و رضایت شغلی

M758- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : ادغام ساخت پذیری و مدیریت ریسک پروژه

H340- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : مسئولیت اجتماعی شرکت و ساختار مشوق های مدیرعامل

M777- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : انگیزش سازمانی، رضایت شغلی کارکنان و عملکرد سازمانی

M721- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : یک دیدگاه استراتژیک از جدول زمانبندی دانشگاه

M769- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد مالی

M741- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : نامتقارنی شرکت و برون سپاری استراتژیک

H367- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : انتظارات بازده سهام در بازار اعتباری

H326- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : برآورد استراتژیک ارزش منصفانه دارایی ها

M745- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : یک سیستم مدیریت یکپارچه برای سلامت و ایمنی شغلی و محیط کاری و سیستم اطلاعات مدیریت

M776- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : پیاده سازی استراتژی و تحول سازمانی

M736-مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : بررسی نگرش های رفتاری مصرف کننده در مورد برند لوکس در رسانه های اجتماعی

M779- مقاله انگلیسی با ترجمه  ۲۰۱۸ : نقش تعدیل گر فرهنگ سازمانی در رابطه ی بین تعهد عاطفی و رضایت شغلی

M762- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ :کمی سازی اثرات عدم اطمینان از بازگشت محصول بر عملکرد اقتصادی و محیطی طراحی پیکربندی و شکل محصول

H329- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ :حسابداری مدیریت محیط زیست و تأثیر آن در کنترل کربن و کیفیت افشاء

M748- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : چگونه بازاریابی داخلی موجب رضایت مشتری در بازارهای رشد یافته و در حال رشد اروپایی می شود؟

M746- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : یک رویکرد برای ادغام استراتژی های نگهداری و تعمیرات آینده نگر (پیشگیرانه) در یک مدل کنترل و برنامه ریزی تولید

M743- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : رشد وفاداری مشتری و تاثیر آن بر سودآوری در خدمات مالی

H374- مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۸ : تخصص مالی هیئت مدیره و رفتار تقسیم سود سهام شرکت ها

M734- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : تأثیر عناصر برنامه ی اخلاقی رسمی بر رفتار اخلاقی مدیریتی

M735- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : مدیریت کیفیت فراگیر در تولیدی های کوچک و متوسط هند

M759- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : ارزیابی محیطی استراتژیک، مسائل کلیدی از اثربخشی آن

M731- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : مدیریت خرید و تامین در دیدگاه بازاریابی صنعتی

M756- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : روابط مشتری و وابستگی متقابل در فرایند بین المللی شدن شرکت

H358- مقاله انگلیسی با ترجمه  ۲۰۱۸ : عدم تقارن نرخ واقعی ارز و فقر : نقش کمک های مالی

H347- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : حسابداری، اندازه گیری عملکرد و عداالت (انصاف) در شبکه های عرضه تولیدی

H345- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : اثرات استراتژی زیست محیطی، عدم اطمینان زیست محیطی و تعهد مدیریت ارشد بر عملکرد زیست محیطی شرکت: نقش حسابداری مدیریت زیست محیطی

M771- مقاله انگلیسی ۲۰۱۸ : بررسی روابط بین مهارت IT، ظرفیت نوآوری و چابکی سازمانی (بدون ترجمه)

M764- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : مدل مزایای زیست محیطی و ارزیابی هزینه ها برای فرآیند بازتولید تحت شرایط عدم اطمینان از کیفیت

H373- مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۸ : چارچوب حاکمیت دولتی در مالزی: تجدیدنظرهای بدیهی از طریق حسابداری تعهدی

H369- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : ارزیابی چرخه عمر و حسابداری هزینه های زیست محیطی در نیروگاه برق

M757- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : تأثیر اثر تشویقی وب سایت در عملکرد مالی هتل لوکس

M749- مقاله انگلیسی ۲۰۱۸ : تاثیر ویژگی های محصول بر رضایت مشتری (بدون ترجمه)

H342- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : تاثیر سیستم های هوشمند کسب و کار در سیستم های حسابداری مدیریت از دیدگاه خبرگان

M725- مقاله انگلیسی ۲۰۱۸ : مدلی برای نقش اعتماد در سطح عملکرد شرکت (بدون ترجمه)

M742- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : تاثیر مدیریت دانش بر حس کارکنان از رفاه

M754- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : طراحی چرخه عمر محصول برای ایجاد ارزش پایدار: روش های توسعه محصول پایدار در زمینه مهندسی ارزش بالا

M729- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : جهت گیری استراتژیک مدیریت دانش و ایجاد ارزش

M723- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : آیا سازمان ها از فرایند رسمی مدیریت ریسک برای رفع خطرات رسانه های اجتماعی استفاده می کنند؟

M730- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : مدل طرح ریزی فازی نامطمئن متغیرهای کلامی برای تصمیم گیری چند معیاره برای سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری بیمارستان

H336- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : حساسیت های بازار کار، سرمایه گذاری و جریان سرمایه

M719- مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۱۸ : برنامه ریزی استراتژیک نیروی کار در مراقبت های بهداشتی(بدون ترجمه)

H310- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : مدل سازی فازی از تجارت سهام با شمعدان فازی

M722- مقاله ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۸ : استراتژی های بازاریابی دیجیتال، بررسی های آنلاین و عملکرد هتل

M755- مقاله انگلیسی ۲۰۱۸ : نوآوری مشارکتی از طریق مدیریت استعداد (بدون ترجمه)

M727- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : یادگیری سازمانی در دانشکده پرستاری

M726- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : مدیریت بحران جهانی – پژوهش های جاری و جهت گیری های آینده

M747- مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۸ : چگونه هوش هیجانی رهبر بر عملکرد کاری زیردستان و رفتار شهروندی سازمانی تاثیر می گذارد

M702- مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۸ : سازگاری در تغییر سازمانی: آیا هر کارمند ارزش رهبری مشارکتی دارد؟

H360- مقاله انگلیسی با ترجمه  ۲۰۱۸ : اختیارات حسابداری و پاداش نقدی مدیر اجرایی: بررسی تجربی از حاکمیت شرکتی، رتبه بندی اعتباری و ارزش شرکت 

H346- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : رسانه های اجتماعی سازمانی : چگونه کانال های افشای دو طرفه سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار می دهند

M700-مقاله ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۸ : بررسی تأثیر ویژگی های شرکت بر ساختار سرمایه ی شرکت های کوچک و متوسط

M703- مقاله ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۸ : هویت مشترک در استرس و تغییر سازمانی

H338- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : حسابداری مدیریت و پارادوکس در آژانس های نهادینه شده: چارچوبی برای تجزیه و تحلیل منابع تغییرساختاری

M675- مقاله ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۸ : تحقیق در بازار سهام مربوط به بازار انرژی ساختار شبکه بر اساس شاخص های مالی

M732- مقاله انگلیسی ۲۰۱۸ : عوامل تعیین کننده رضایت شغلی و عملکرد دریانوردان (بدون ترجمه)

M705- مقاله ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۸ : چگونه مشتریان شما در فرایند خلق مشترک ارزش برند ارزشمند هستند

M704- مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۱۸ : نفوذ بازار بیمه و رشد اقتصادی در کشورهای منطقه یورو (بدون ترجمه)

M670- مقاله ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۸ : اختصاص منابع انسانی در سازمان های تحت شرایط بحران

M672- مقاله ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۸ : درک انگیزه خرید مصرف کننده در بازار خرده فروشی مد

M676- مقاله ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۸ : مدل سازی و تجزیه و تحلیل بازاریابی دهان به دهان

H344- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : هوش تجاری و تجزیه و تحلیل کسب و کار در تحقیقات حسابداری مدیریت

M673- مقاله ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۸ : مطالعه تاثیر فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی بر ارزش ویژه برند و پاسخ مشتری در صنعت خطوط هوایی

M718- مقاله ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۸: استراتژی های بازاریابی آنلاین

M773- مقاله انگلیسی ۲۰۱۸ : توسعه یک چارچوب برای اجرای سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی پایدار (بدون ترجمه)

H315- مقاله انگلیسی ۲۰۱۸ : حساب های سرمایه طبیعی و تصمیمات عمومی سیاست (بدون ترجمه)

 

مقالات انگلیسی ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۷ (مقاله بیس مدیریت ۲۰۱۷)

M775- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : تشریح تأثیر سیستم های تولید با قابلیت پیکربندی مجدد بر عملکرد محیطی: نقش مدیریت ارشد و فرهنگ سازمانی

M765- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : تأثیر قابلیت های محیطی بر استراتژی های محیطی و عملکرد محیطی صادرکنندگان کره ای برای مدیریت زنجیره تامین سبز

M766- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : دستیابی به پایداری زیست محیطی

M767- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : اندازه گیری کار تیمی و عملکرد تیم در محیط کاری مبتنی برهمکاری

M763- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : روابط تجربی عدم اطمینان محیطی درک شده، مشارکت زنجیره تامین و عملکرد عملیاتی

H363- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : رابطه ی بین هزینه یابی بر مبنای هدف و مهندسی ارزش و کایزن و سود مورد انتظار

H362- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : تاثیر اطلاعات حسابداری سرمایه انسانی بر ارزش بازار شرکت های تولیدی عرضه شده در بورس

M744- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : فرهنگ سازمانی و یک محیط کار ایمن و آگاهانه : نقش میانجی رضایت ارتباطی کارکنان

M740- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : نقش جهت گیری سازمانی و ویژگی های محصول در عملکرد برای پایداری

M737- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : بازاریابی سبز به عنوان یک مزیت رقابتی برای کسب و کارها

M738- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : گرایش به بازاریابی سبز، ادراک، توسعه مقیاس و اعتبار سنجی

M733- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : بازاریابی سبز امروزی- ترکیبی از اعتماد، مشارکت مصرف کننده و تفکر چرخه عمر

M699- مقاله ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۷ : استفاده از ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف کننده در نام تجاری هتل لوکس

M728- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : استفاده از رویکرد مدیریت دانش در کسب شبکه های یادگیری سازمانی

M724- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : تفاوت در ارزش برنامه ریزی منابع سازمانی بین شرکت های کوچک و متوسط تولیدی و خدماتی

M717- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : یک مدل ترکیبی بازاریابی جدید برای نجات صنعت گردشگری (مهمان نوازی)

H383- مقاله انگلیسی ۲۰۱۷ یکپارچگی دولت و بهره وری سرمایه گذاری شرکت (بدون ترجمه)

M716- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : درک ارتباط بین رضایتمندی از ارتباطات، عدالت درک شده و رفتار شهروندی سازمانی

M714- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : عدم انطباق جنسیتی و محل کار مدرن: مرزهای جدید در فهم و بیان هویت جنسیتی در کار

M715- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی

H232- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : ریسک و سودآوری بانک های اسلامی: یک فریب مذهبی (کلاه شرعی) یا یک راه حل جایگزین؟

H319- مقاله ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۷ : ارتباط حسابداری مدیریت استراتژیک با فرهنگ عمومی: پایان دنیای موزیکال غرب

H321- مقاله ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۷ : چگونه فرصت طلبی مدیریتی بر هزینه های تامین مالی بدهی تاثیر می گذارد؟

M713- مقاله ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۷ : مدیریت زنجیره تامین سبز مرتبط با شاخص های عملکرد در صنایع کشاورزی

M712- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷: سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت بین المللی در BIMSTEC

M711- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : اثرات انعطاف پذیری استراتژیک و تولیدی و چابکی زنجیره تامین بر عملکرد شرکت در صنعت مد

M710- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷: نقش عوامل سازمانی بر رفتار ایمنی کارگر: یک رویکرد شبکه بیزین

M633- دانلود مقاله ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۷ : جستجوی رهبران: متعادل سازی نوآوری، ریسک و سیستم های کنترل مدیریت

M706- مقاله ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۷ : چگونه توانایی های بازاریابی و عملکرد فعلی در جهت دستیابی به اهداف استراتژیک در بازارهای بین المللی است

M701- مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۱۷ : اعمال تکنیک های تصمیم گیری در پروژه های مهندسی عمران

M698-مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : فاکتورهای احتمالی، مدیریت ریسک، و عملکرد بانک های اندونزی

M697-مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : نقش رهبری عاقلانه در افزایش عملکرد شغلی: شواهد از بخش گردشگری مصر

M684-مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : ایجاد وفاداری در مشتری نهایی از طریق اعتقاد به وفاداری و شناسایی مشتری_شرکت

M687- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : چگونگی ارتباط هوش هیجانی با رضایت شغلی و فرسودگی شغلی در مشاغل خدماتی عمومی

M694- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ :نقش تعدیل کننده شناسایی نام تجاری-مصرف کننده در پاسخ مصرف کننده به پشیمانی از خرید

M685- مقاله ترجمه شده۲۰۱۷ : تلاش برای ایجاد وفاداری به مقصد با شناسایی ویژگی های مسافران وفادار

M686- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : فرا تحلیلی از روابط بین توانایی ذهنی عمومی و رضایت شغلی و رضایت از زندگی

M695- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : مدل شایستگی های مدیران پروژه برای صنعت ساخت و ساز

M696- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : انگیزه، برنامه ریزی کسب و کار و مدیریت ریسک: کارآفرینی در میان دانشجویان

M679- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : تأثیر ارتباطات بازاریابی بر وضعیت مالی شرکت

M643- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : تجزیه و تحلیل مدیریت فناوری با استفاده از نمونه ای از شرکت های تولیدی از بخش SME

M677- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : اهمیت بازاریابی ایمیلی در تجارت آنلاین

M678- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : عوامل موثر بر وفاداری برند تجاری در بازارهای B2B: چشم اندازی از بازار در حال ظهور

M644- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : چگونه کارآفرینان می توانند از مدیریت شکست بهره مند شوند

M639- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : ظرفیت جذب و برون سپاری تحقیق و توسعه

M638-مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : هوش تجاری و یادگیری سازمانی

M634-مقاله انگلیسی ترجمه شده بازاریابی صنعتی ۲۰۱۷ : نظریه پردازی خوشه های فضایی موقت و مرز-کار نهادی در بازاریابی صنعتی

M636-مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷: فرآیندهای بحرانی در مدیریت دانش: رویکردی به سوی ایجاد ارزش مشتری

M637- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : بررسی قابلیت اطمینان استراتژی های مدیریت سهام در تقاضای وابسته

M632- دانلود مقاله لاتین ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۷ : مدیریت ریسک شرکت ها و عملکرد شرکت

M642- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : انتخاب تامین کننده تحت ریسک شکست، تخفیف کمی و حجمی معاملات

M641- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : سیستم های اطلاعاتی و مدیریت زنجیره تامین پایدار به سوی یک جامعه پایدارتر

M640- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : پیامد های تکاملی رسانه های اجتماعی برای مدیریت دانش سازمانی

M635-مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : جهت گیری نظارتی، جهت گیری هدف کارمند و مدیریت دانش در میان کارمندان

H268- مقاله انگلیسی ۲۰۱۷ : پیاده سازی مهندسی ارزش بر اساس محاسبات کنترل کیفیت چند بعدی در یک هزینه یابی بر مبنای هدف و رویکرد قیمت گذاری هدف(بدون ترجمه)

M631- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۱۷ : چگونه عملکرد مدیریت ریسک شرکت، تصمیم گیری سازمانی را تحت تاثیر قرارمی دهد مطالعه میدانی بزرگ شرکت نفت و گاز جهانی(بدون ترجمه)

مقالات ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۶

M761- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۶ : تاثیر چشم انداز، استراتژی و منابع انسانی برروی عملکرد خدماتی سازمان های غیر انتفاعی

M692- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۶ : جغرافیای اقتصادی و دیدگاهای بازاریابی صنعتی در برنامه های تجاری: بازاریابی جمعی و گسترش دانش

M690- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۶: تأثیر کیفیت هیئت مدیره و کمیته ارتقاء در ورشکستگی شرکتی

M689- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۶ : الگوهای رفتاری برنامه های ارزیابی عملکرد زیست محیطی

M622- مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۶ : مهارت هایی که باعث بهبود سودآوری می شوند: رابطه بین مدیریت پروژه، مهارت های فناوری اطلاعات و سودآوری شرکت های کوچک تا متوسط

M617- مقاله لاتین ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۶ : تاثیر متقابل بین کنترل ایدئولوژیک و سیستم های کنترل مدیریت رسمی

M616- مقاله لاتین ترجمه شده رشته مدیریت ۲۰۱۶ : نقش زمینه سازمانی در پرورش رفتارخلاق کارکنان: فعل و انفعالات بین تنظیمات سیستم منابع انسانی و حال و هوای رابطه ای

M608- دانلود مقاله لاتین مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۶ : هنوز کیفیت آموزش و گسترش آن مهم است؟ مدارک و شواهد در سرمایه انسانی و بهره وری در یونان

M607- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده ۲۰۱۶ : مطالعه طولی مدیریت درآمد: تجزیه توانایی های مالی شرکت ها

M606- مقاله انگلیسی بازاریابی با ترجمه فارسی ۲۰۱۶ : از آن چه فکر می کنید مطالب بیش تری در مورد بازاریابی وجود دارد!

M559- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۶ : تاثیر سیاست دولت و کیفیت زیست محیطی بر وفاداری بازدیدکننده از جشنواره های موسیقی تایوان: تاثیرات تعدیلی دلیل بازدیددوباره و نوع حرفه و شغل

M557- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۶: حفظ برندگان: آیا می‌توان با سیاست‌گذاری موجب افزایش رشد کارآفرینی شد؟

M553- مقاله ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۶ : مدیریت امنیت اطلاعات رویکرد جامع تری را نیاز دارد: بررسی ادبیات

مقالات ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۵

M693- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : افزودن ارزش و تکنیک مدیریت منابع انسانی

M688- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵: تاثیر عوامل کلیدی موفقیت برنامه ریزی منابع انسانی در عملکرد کسب و کار

M669- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : تاثیر شیوه های مدیریت دانش برعملکرد سازمانی شیوه کارت امتیازی متوازن

M630- مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۵ : مطالعه ارزیابی عملکرد سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن کمی

M624- مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۵ : اثر شیوه های مدیریت منابع انسانی بر روی انگیزه و یادگیری کارکنان

M623- مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت گردشگری ۲۰۱۵ : مدیریت مسیر گردشگری آبشار Cibereum به عنوان ارائه دهنده خدمات زیباسازی مناظر در پارک ملی

M613- مقاله لاتین ISI با ترجمه فارسی مدیریت ۲۰۱۵: مدیریت فناوری به عنوان یک ابزار استراتژی خلاقانه ی آموزشی و مدیریت شناختی

M611-دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۵ : ارزیابی عوامل زنجیره تامین و طبقه بندی مدیریت موجودی در سطح تامین کنندگان سبزیجات تازه

M610- دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۵ : مدیریت عملکرد بعنوان فرایندی از توسعه نوآوری در صنعت نرم افزار

M609- مقاله لاتین با ترجمه فارسی رشته مدیریت ۲۰۱۵: راهی به سمت رفتار غیر اخلاقی حامی سازمانی: تعیین هویت سازمانی به عنوان یک تابع مشترک از اشتیاق کاری و خصیصه تمرکز حواس

M605- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۵: رضایت کارکنان از عوامل ابقاء: بررسی نقش سازگاری شغلی

M604- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۵ : کارگزاران سیاسی حکومت های محلی چگونه از اطلاعات استفاده می کنند؟

M603-دانلود رایگان مقاله لاتین مدیریت ترجمه شده ۲۰۱۵ : به کار گیری برنامه ریزی تعاملی با تکیه بر رهبری بخش دولتی در هیئت مدیره شورای مهاجرت اندونزی

M602-مقاله انگلیسی ترجمه شده رشته مدیریت ۲۰۱۵ : بررسی اثرات هوش عاطفی بر عوامل اجتماعی – ذهنی سازندگی منابع انسانی

M601- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت بازاریابی با ترجمه فارسی ۲۰۱۵ : اثر تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی بر نگرش کاری کارکنان

M596- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : بررسی رابطه ی بین اجرای سیستم های اطلاعات مدیریت با کارآفرینی سازمانی

M595- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : عوامل موثر بر چابکی سازمانی در بین کارکنان شرکت نفت جنوب

M594- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : بازاریابی مواد غذایی حلال: یک مطالعه موردی بر روی رفتار مصرف کننده در حوزه مصرف مواد غذایی فراوری شده

M593- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : تصمیم گیری چند عاملی برای مدیریت شیلات

M592- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : ارزیابی بلوغ مدیریت ریسک شرکت‌های ساختمانی در بحث تحویل پروژ‌ه زیربنایی در کشور نیجریه

M591- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : رابطه بین ویژگی های انسانی و اتخاذ سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه در پروژه های سازمان های غیر دولتی

M590- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : پروژه ای برای بهبود مدیریت دانش و نتایج کلیدی شغلی از طریق مدل برتر EFQM

M589- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : رابط بازاریابی-حسابداری – مشکلات و فرصت ها

M587- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : نقش هتل بیمارستان ها و درمانی در صنعت رو به رشد تجارب بهداشت و درمان

M585- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : مجاورت چگونه بر همکاری بازاریابی بین شرکتی تأثیر می گذارد؟

M584- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : رفتارهای شهروندی سازمانی و هویت سازمانی معلمان شاغل

M582- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : انگیزه رفتار خدمات به مشتریان کارکنان آژانس های مسافرتی و رفتار شهروندی سازمانی

M581- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : طراحی جدید برای محاسبات بلوغ مدیریت پروژه (PMM)

M579- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : افزایش عملکرد عاطفی و خدمات به مشتریان از طریق شیوه های منابع انسانی

M576- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : پیشرفت در مدیریت ریسک مالی و عدم قطعیت سیاست اقتصادی

M575- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : طراحی کیفیت جامع سیستم اطلاعات مدیریت (TQMIS) برای مدل مدرسه به بهترین روش

M573- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : چگونه تغییرات برنامه ریزی نشده در هنگام اجرای یک سیستم اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS) در یک محیط چند پروژه ای پیچیده ظهور می یابند

M571- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : متخصصین کامپیوتر مالزی : ارزیابی هوش هیجانی و تعهد سازمانی

M570- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : کیفیت خدمات از منظر شفافیت نقش و رفتار شهروندی سازمانی

M569- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : تنزل و ظهور مجدد عوام: تاثیر سیاست های دولت بر نهادهای مدیریت منابع در چین

M568- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : فرآیندها و مزایای استفاده از فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین

M567- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵: فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی موسسات بانکی یونانی

M566- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : ملاحظات نظری وعملی در مورد عوامل خطر در ارتباطات سازمانی

M565- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵: ادراک از ریسک خدمات و استراتژی های مدیریت ریسک در گردشگری مشارکتی معاملات بین تجار

M564- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : مسئولیت سازمانی و درک شرایط امن: نقش میانجی رضایتمندی از شغل

M563- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵: فعال کردن مدیریت پروژه ساخت و ساز همراه با همکاری تولید و بهبود مستمر

M562- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : توسعه و خصوصیات اولیه روانسنجی مقیاس رفتار شهروندی سازمانی معلمان

M561- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵: رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و رفتار تعلق به سازمان:نقش اثر گذار تناسب فرد-محیط

M560- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و سکوت سازمانی

M558- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : نقش گردش شغلی بین فرسودگی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی بین کارکنان هتل مالزی

M556- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۵: ساختار سازمانی، شکل سازمانی، و رفتار کاری غیر سازنده: آزمون رقابتی از دیدگاه های بوروکراتیک و پسا بوروکراتیک

M555- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۵: مدیریت بهره وری در بانکهای منطقه ای ژاپنی: یک شبکه DEA

M554- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۵: سابقه رفتار صدای مدیران پروژه: تاثیر متعادل عزت نفس مبتنی بر سازمان و تعهد سازمانی موثر

M550- دانلود مقاله لاتین مدیریت با ترجمه ۲۰۱۵: ساختار تامین مالی بانک و اعطای وام تحت شوک های نقدینگی: شواهدی از کره

M549- دانلود مقاله لاتین مدیریت با ترجمه ۲۰۱۵: قیمت گذاری کمتر از واقع، عملکرد ضعیف و واکنش بیش از حد در عرضه عمومی اولیه

M548- دانلود مقاله لاتین مدیریت با ترجمه ۲۰۱۵: کشف و بهره‌برداری از فرصت‌ها در صنعت لبنیات

M547- دانلود مقاله لاتین مدیریت با ترجمه ۲۰۱۵: رابطه بین سیستم های اطلاعاتی مدیریت و عملکرد شرکت

M546- دانلود مقاله لاتین مدیریت با ترجمه ۲۰۱۵: ارزیابی تکنولوژی های طرز رفتار با ضایعات بهداشتی با استفاده از یک مدل مرکب تصمیم گیری چند معیاره

M545- دانلود مقاله لاتین مدیریت با ترجمه ۲۰۱۵: مباحث دانشمندان برجسته و منتقد اسلامی و مساله ی ربا: مفاهیمی برای حسابداری و بانکداری اسلامی

M544- دانلود مقاله لاتین مدیریت با ترجمه ۲۰۱۵: نوآوری های مدیریتی و تکنولوژیکی، هر رابطه ای؟

M543- دانلود مقاله لاتین مدیریت با ترجمه ۲۰۱۵: توضیح رفتار مصرف کنندگان برق خانگی رومانیایی در بازار متغیر

M542- دانلود مقاله لاتین مدیریت با ترجمه ۲۰۱۵: اثر بحران اقتصادی بر رفتار قیمت بلیط های هواپیمایی. تجزیه و تحلیل مورد مطالعه ی مسیر نیویورک مادرید

M541- دانلود مقاله لاتین مدیریت با ترجمه ۲۰۱۵: مطالعه ای تطبیقی در مورد سیستم های هزینه یابی مبتنی بر فعالیت: رهیافت های سنتی، فازی و مونت کارلو

M538- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۵: بهترین شیوه های مدیریت پروژه در پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱

M537- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۵: مدل چند ضابطه ای در ارزیابی آموزشی

M536- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۵: عوامل موثر بر قابلیت مدیریت ارشد برای شناسایی کارمندان کلیدی

M535- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۵: تکنیک های پیشرفته ی مدیریت دانش و دسترسی به اطلاعات استراتژیک

M534- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۵: رویکردی بر: بازیابی اطلاعات XBRL بر روی نسل جدید سیستمEDGAR (سیستم جمع آوری، تحلیل و بازیابی اطلاعات )

M531- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۵: پشتیبانی از تصمیم بازاریابی، با استفاده از هوش مصنوعی و مدل‌سازی دانش: کاربرد آن در مدیریت مقصد توریستی

M530- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۵: گزارش گری مالی اینترنتی در مالزی: برداشت تهیه کنندگان و استفاده کنندگان

M529- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۵: ابر خبره: یک چارچوب مبتنی بر مفاهیم ابری برای تسهیم دانش و مهارت های منابع انسانی

M527- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۵: نقطه اشتراک کارآفرینی و مدیریت استراتژیک: کارآفرینی استراتژیک

M523- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۵: یک پلتفرم رایانش ابری برای برنامه‌های کاربردی در زمینه برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)

مقالات ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۴

M708- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴: بررسی اثر تعدیل انتقادات متناقض و تفاوتهای جنسیتی آن در تصمیم گیری خرید آنلاین مصرف کنندگان

M683- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴ : اندازه گیری رضایت مشتری برای زنجیر F & B با مدل ASCI

M681- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴ : مسیرهایی به سمت تغییر کل جامعه : مطالعه موردی راجع به نقش تعهد مدرسه و تحصیلات محیطی

M682- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴ : مدیریت ریسک، کارآمدی هیئت مدیره و ارزش شرکت

M666- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴ : مدل ارزیابی آمادگی یادگیری الکترونیکی در مؤسسات آموزش عالی

M663- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴ : رابطه بین ابعاد مدیریت کیفیت جامع TQM‏ و عملکرد سازمانی

M656- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴ : معرفی چارچوبی برای انتخاب پیمان کار مناسب با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی AHP

H271- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴: تئوری حسابداری مدیریت و عملکرد آن : اندازه گیری شکاف در کسب و کار

M654- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴ : ابهام زدایی از مدیریت دانش در بنگاههای کوچک و متوسط

M650- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴ : ملاحظات و اثرات تأمین‌کننده و مشتری در تصمیمات مالی شرکت

M649- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴ : مدل تعمیم یافته برای مهندسی ارزش یکپارچه

M648- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴ : الزامات مبتنی بر برآورد هزینه تولیدات آتی با استفاده از اطلاعات ارزیابی چرخه عمر

M645- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴ : یک روش مدل سازی چند رشته ای برای مدیریت پیش نیازها در مهندسی سیستمهای مکاترونیک

M629- مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۴ : رویدادهای ورزشی به عنوان یکی از استراتژی‌های مسئولیت‌های اجتماعی شرکت

M627- مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۴ : دست‌یابی به توسعه محصول جدید پایدار با یکپارچه‌سازی قابلیت‌های مدیریت چرخه‌عمر محصول

M626- مقاله لاتین ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۴ : روش یکپارچه‌سازی حمل‌ونقل و کاربری‌زمین برای استراتژی حمل‌ونقل و تخصیص کاربری‌زمین در چین

M621- مقاله لاتین ISI ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۴ : پنج اصل شیوۀ تبادل دانش در مدیریت زیست محیطی

M620- مقاله انگلیسی ISI ترجمه شده رشته مدیریت ۲۰۱۴ : مدیریت دانش در شبکه های خلق ارزش : ایجاد یک مدل کسب و کاری جدید از طریق نقش واسطۀ دانش

M619- مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۴ : یک رویکرد مبتنی بر بازی جهت درک فاکتورهای انسانی در زنجیره ای تقاضا و مدیریت کیفیت

M615- مقاله لاتین ترجمه شده رشته مدیریت ۲۰۱۴ : مدیریت کیفیت: شرکت های برزیلی چگونه از مدیریت کیفیت استفاده می کنند؟

M614- مقاله انگلیسی ترجمه شده رشته مدیریت ۲۰۱۴ : مدیریت کیفیت مقصد توریستی در جهت رضایت بازدیدکنندگان

M600- مقاله لاتین مدیریت ورزشی ترجمه شده ۲۰۱۴ : تجزیه وتحلیل انتظارات دانشجویان مدیریت ورزشی از نظر کیفیت

M599-مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴ : مدیریت توانایی مبنا در زمینه ی سازمانی : یک مرور نظری

M598-مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴ : چگونه ارتباطات یکپارچه بازاریابی و تکنولوژی پیشرفته بر خلق ارزش ویژه برند مشتری گرا تاثیر می گذارند؟

M586- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴ : عوامل شکست کسب و کار در شرکتهای کوچک و متوسط ایران

M583- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴ : اثر ابعاد برند خدمات بر وفاداری به برند

M578- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴ : شیوه های مدیریت منابع انسانی در مدارس بین المللی Sebat

M577- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴ : توجهات کنونی از توسعه خدمات منابع انسانی

M572- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴ : آنالیزهای انتقادی از سیستم اطلاعاتی مدیریت موسسات مالی کوچک منتخب هند

M540- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۴: تاثیرات دو شیوه ارتباطات بین نسلی بر ارزش برند

M533- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۴: نقش رهبری دانش‌محور (دانش‌بنیان) در نوآوری و شیوه‌های مدیریت دانش

M532- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۴: بررسی پیدایش مدیریت زنجیره ی تامین سبز: برگرفته از راهنمایی های شرکت های برزیلی

M528- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۴: تاثیر تنوع بر مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی

M525- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۴: برنامه ای برای سیستم زنجیره ی تامین سبز از طریق پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی

M524- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۴: درک رابطه ی بین قابلیت فراگیری سازمانی و کاربرد سیستم های برنامه ریزی یکپارچه( ERP)

M479- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه ۲۰۱۴: کاهش مشکل مضاعف آثار منفی خاستگاه نام و نشان تجاری و برند تازه وارد: بررسی کاربرد قومیت گرایی در بازارهای نوظهور

M469- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه ۲۰۱۴: کاربردهای تعاملی و تشخیصی سیستم های کنترل مدیریت در پروژه های سیستم های اطلاعاتی: پیشینه و اثر آنها روی عملکرد

M468- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه ۲۰۱۴: بررسی نقش مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن نقش واسط بازارگرایی و نوآوری

M467- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه ۲۰۱۴: چرا برون سپاری داخلی، ظهور مجدد آمریکا در تولید جهانی را رهبری می کند؟

M466- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه ۲۰۱۴: اقتصادهای متمرکز محلی: چه چیزی بر بقای شرکت ‌های ملی و فرا ملیتی ایتالیایی تأثیر می‌گذارد؟

M465- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه ۲۰۱۴: تاثیر تبلیغات آنلاین بر فروش خودروهای پروتون در میان اتباع خارجی در کشور مالزی

M464- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه ۲۰۱۴: اثرات فناوری اطلاعات ( IT ) طی پنج دهه – به سوی سازمان محیطی

M463- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه ۲۰۱۴: معضل تغییر فنآوری در مدل کسب و کار

M462- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه ۲۰۱۴: شایستگی های مدیریت پروژه برای توسعه منطقه ای در رومانی: تجزیه و تحلیل هایی از مدل “کار کردن با افراد”

M461- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۴: شبکه­های یادگیری سازمانی که می­توانند بهره­وری شرکت­های مشاوره­ای IT را افزایش دهند. مطالعه­ای بر روی مشاوران ERP

M460- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۴: نقش شکلهای جدید سازمان کار در توسعه استراتژی های پایداری در عملیات

M459- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۴: ادغام تحرک جهانی و مدیریت استعداد جهانی: بررسی چالش ها و فرصتهای استراتژیک

M458- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۴: بهبود موفقیت بازاریابی: نقش مبادله دانش ضمنی بین فروش و بازاریابی

M456- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۴: بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی، احساس رضایت از کار، و شخصیت کارکنان

M454- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۴: ارزش ویژه برند و عوامل تشدیدکننده در ارزیابی های شکست نوآوری محصول: دیدگاهی از اثر ارتباطی

M453- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۴: اثرات سیستم های پاداش کارکنان روی رفتارهای ایمنی

M452- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۴: مدل تصمیم گیری چندهدفه هوشمند با فن آوری RFID برای برنامه ریزی تولید

M451- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۴: یک الگوریتم شاخه و کران برای مسائل تخصیص کارگر به خط مونتاژ و بالانس

M450- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۴: برون سپاری منابع انسانی: اثرات بازار و کارایی عملیاتی بر عملکردهای منابع انسانی اجرایی

M449- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۴: اثر تولید ناب روی خطرات اسکلتی-عضلانی و روانی: یک بررسی از روندهای فنی اجتماعی در طول ۲۰ سال

M446- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۴: اثرات واسطه ای تعهد عاطفی سازمانی و قرارداد روانشناختی در رابطه بین شیوه های جبران خدمات استراتژیک و به اشتراک گذاری دانش

M445- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۴: اثر تعدیلی روش های مدیریت منابع انسانی در رابطه بین ظرفیت جذب دانش و عملکرد پروژه در شرکت های پروژه محور

m444- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۴: اثر تعدیل کننده بازاریابی رابطه ای بر زنجیره ارزش تولیدات باغبانی: یک چشم انداز واسطه ای

M443- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۴: امور مالی، بازاریابی، مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک: روش تجزیه و تحلیل کیفی پژوهش مطالعات موردی در هتل های تجاری در پاتراس و آتن

M442- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۴: تاثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه ای (RMT) و کیفیت رابطه بر وفاداری مشتری: یک مطالعه موردی در صنعت مخابرات و ارتباطات از راه دور تلفن همراه در مالزی

M441- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۴: رابطه بین سیستم های اطلاعاتی مدیریت و عملکرد شرکت

M440- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۴: بررسی رابطه بین آمیخته بازاریابی خدمات و ابعاد ارزش ویژه برند

M439- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۴: چه چیزی یک مدیر برند (نشان تجاری) را اثربخش می کند؟

M438- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۴: ارزیابی حاکمیت (راهبری) فناوری اطلاعات در سازمان ها: یک رویکرد ساده یکپارچه

M437- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۴: تولید بهنگام جامع (T-JIT) و اثرات آن بر توانایی زنجیره تامین و عملکرد سازمانی

M436- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۴: نوآوری سازمانی بعنوان یک عامل تقویت کننده در قابلیت های نوآوری تکنولوژیکی و عملکرد شرکت

M435- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۴: چگونه کارکنان با تغییرات سازمانی که بواسطه ادغام و تملک برون مرزی ایجاد می شود، سازگار می شوند؟ موردی در چین

M434- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۴: جریان های دانش و عملکرد شرکت

M433- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۴: روندهای دانش و نوآوری از طریق استانداردسازی کاربردهای فناوری اطلاعات

M432- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۴: موازنه اهداف فردی و سازمانی در مدیریت استعداد جهانی: یک دیدگاه منافع متقابل

M431- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۴: نمایندگی های بازار در بازاریابی صنعتی: آیا نمایندگی ها می توانند استراتژی را تحت تاثیر قرار دهند؟

M430 -دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۴: بررسی تأثیر آمیزه بازاریابی خدمات بر ارزش ویژه برند

M429- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۴: آینده روابط استخدامی از دیدگاه مدیریت منابع انسانی

M503- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۴: رهبری تحول آفرین و عملکرد شغلی: یک چشم انداز از شخصیت اجتماعی

M473- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه ۲۰۱۴: تأثیر رفتارهای توانمندسازی رهبر و توانمندسازی روانشناختی کارکنان بر رضایت مشتری

 

مقالات ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۳

M691- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳ : رابطه بین فرآیند برنامه‌ریزی سیستم‌های اطلاعات استراتژیک و موفقیت آن

M668- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳: ارزیابی آمادگی آموزش الکترونیکی در مدارس متوسطه

M667- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳ : آمادگی آموزش الکترونیکی در مدرسه متوسطه

M653- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳ :بهبود فرآیندهای کسب و کار در مدیریت نگهداری

M651- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳ : یک استراتژی زیست محیطی برای توسعه پایدار شهر

M647-مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳ : توسعه حرفه ای – بین مهندسی مجدد و بهبود مداوم

M628- مقاله لاتین ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۳ : تجزیه‌وتحلیل کمی مقاومت سازمانی و مهندسی مجدد فرآیند کسب‌وکار

M625- مقاله ISI ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۳ : مدیریت ریسک زنجیره‌تامین یکپارچه با روش‌های عملیاتی و ابزارهای مالی

M574- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳: سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی که در بازاریابی صنعتی به کار برده می شوند

M552- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۳: تاثیرات بازاریابی سبز در ایجاد وجهه شرکت در کسب وکارهای خرده فروشی

M551- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۳: هماهنگ کردن زنجیره تامین پایدار با نیازهای بازاریابی سبز: مطالعه موردی

M126- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۳: سلسله مراتب یکپارچه سازی کارت امتیازی متوازن به زبان فازی برای ارزیابی عملکرد، اتاق عمل در بیمارستان

M120- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۳: جنسیت و شخصیت در مفهوم رهبری تحول آفرین

M112- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۳: منابع سازمانی و گرایش کارآفرینی به عنوان تعیین کننده های کارآفرینی مشارکتی

M107- دانلود مقاله انگلیسی ISI مدیریت با ترجمه ۲۰۱۳: درس های زنجیره تأمین از بلایای طبیعی فاجعه آفرین در ژاپن

M526- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۳: تحلیل مقایسه‌ای ERP و EAI

M522- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۳ :عوامل تاثیرگذار در اجرای برنامه ریزی منابع سازمانی: دیدگاه کارفرما و مشاور

M520- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۳: اثر وابستگیهای سازمانی بر رفتار مصرف کننده

M519- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۳: اقدامات مدیریت منابع انسانی و سرمایه اجتماعی سازمانی:

M502- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۳: عوامل فنی و سازمانی در ظهور مدیریت پروژه

M501- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۳: چالش های سیستم های اطلاعاتی برای طراحی و مهندسی سراسر چرخه طول عمر

M500- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۳: نحوه تاثیر ملاحظات استراتژیک برتصمیم گیری در موارد کاربردی مدیریت الکترونیک منابع انسانی

M499- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۳: کاربرد بهینه سازی ازدحام ذرات با تعداد اندک همسایگی پویا برای بازآرایی سیستم قدرت کشتی

M498- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۳: مدل پیش بینی تقاضا با استفاده از ترکیب تحلیل داده های جانشین و رویکرد شبکه های عصبی بهینه

M497- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۳: مدیریت زنجیره تامین با استفاده از تولید ناب و کاربرد RFID: یک مطالعه موردی

M496- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۳: چالش ها و استراتژی های مدیران منابع انسانی جهانی: دیدگاه هایی از کشورهای کانادا و ایالات متحده

m495- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۳: مقیاس های زیستی ضمنی در مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی : بررسی چگونگی هر یک از آنها

M494- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۳: سازه ها در مدیریت استراتژیک

M493- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۳: استفاده از فن شبکه خزانه جهت استخراج مفروضات برنامه ریزی استراتژیک

M492- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۳: شبکه عصبی مصنوعی منظم شده بیزین برای پیش بینی بازار سهام

M491- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۳: پاسخ مصرف کننده به رفتار غیرمعتبر شرکت : هیجانات و شعور اخلاقی و اعمال درستکارانه

M490- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۳: اثر قابلیت های فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت: نقش واسطه ای ظرفیت جذب و چابکی زنجیره تأمین

M489- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۳: نقش عوامل روانشناختی در رفتار خرید با ارجاع به برچسب های خصوصی پوشاک

M488- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۳: بررسی تاثیر کیفیت وب سایت بر رضایت مصرف کنندگان در صنعت ارتباطات رادیویی اردن

M486- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۳: میزان رضایتمندی مشتری، وفاداری و عملکرد مالی

M485- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۳: فرصت طلبی خریدار در مبادلات بین بنگاهی

M484- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه ۲۰۱۳ مختصات و پویایی روابط بین شرکتهای چندملیتی و توسعه اقتصادی_ یک رویکرد نظری

M483- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه ۲۰۱۳: رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بخش سیستم های اطلاعات: آیا عدالت سازمانی اهمیت دارد؟

M482- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه ۲۰۱۳: اندازه گیری عملکرد شرکت با استفاده از نسبت های مالی: یک رویکرد درخت تصمیم

M478- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه ۲۰۱۳: پیشرفت های جدید در ارزیابی و مدیریت عدم قطعیت

M477- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه ۲۰۱۳: استفاده از تجزیه و تحلیل اختراع مبتنی بر عملکرد برای شناسایی حوزه های بالقوه کاربرد تکنولوژی جهت انتقال تکنولوژی

M474- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه ۲۰۱۳: توسعه کارآفرینی درآفریقا: بررسی کلی و اجمالی

M472- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه ۲۰۱۳: الگوی شباهت ها/ تفاوت ها درموردگرایش زمانی و نگرش به تبلیغات: مقایسه بین فرهنگی مصرف کنندگان گرجستانی و ماکائویی

M471- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه ۲۰۱۳ : اثرات انگیزش ­های فردی و سرمایه اجتماعی بر قصد اشتراک دانش ضمنی و صریح کارکنان

M470- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه ۲۰۱۳: نقشه های استراتژیک فازی شناختی در اندازه گیری عملکرد فرایند کسب و کار

M457- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۳: داده کاوی حوزه محور در مدیریت منابع انسانی: مروری بر تحقیقات اخیر

M455- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۳: ارزیابی سیستماتیک دقت در مطالعات سیستم های اطلاعاتی از نوع دلفی رده بندی

M448- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۳: سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی: دغدغه های امنیت اطلاعات برای سازمانها

M447- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۳: سوابق مرتبط با ارزش ویژه برند سبز : یک رویکرد یکپارچه

M428- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۳: مروری بر مطالعات کارآفرینی قومی معاصر: محورها و روابط

M425- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۳: توانایی گوش دادن فروشندگان به عنوان پیشامد فروش رابطه ای

M424- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۳: اندازه شرکت و ریسک‌پذیری در صنعت بیمه مالزی

M423- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۳: واکنش بازارهای مالی به اعلام تصمیمات سیاست‌های پولی

M422- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۳: کاریزما و تغییر سازمانی: مطالعه ای چند سطحی بر روی کاریزمای ادراک شده، تعهد به تغییر و عملکرد تیمی

M418- دانلود مقاله ISI مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۳: مدیریت ایمنی ریسک در ساختارهای خطی عبور و توزیع الکتریسیته

M412- مقاله مدیریت به زبان انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۳: “ارزیابی تبلیغات در یک مدل تصمیم گیری سلسله مراتبی”

M411- مقاله مدیریت به زبان انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۳: نگرش نسبت به آگهی ویروسی: گسترش مدل های تبلیغات سنتی به تبلیغات تعاملی

M410- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۳: راه های کاربردی و تجربی متقاعد سازی : تحلیل تبلیغات درتجارت های در حال ظهور در مقابل بازارهای توسعه یافته.

M408- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۳: غلبه بر استرس ناشی از کار و ترویج خلاقیت کارکنان در صنعت هتل داری : نقش بازخورد کار سرپرستان

M407- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۳: مدلی از تجربه خلاق در گردشگری خلاق

M406- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۳: آیا سرمایه گذاری مستقیم خارجی درونی عملکرد نوآورانه شرکت های محلی را بهبود میبخشد؟!

M405- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۳: همکاری صنعت و دانشگاه و ابتکار در صنایع بالغ و نوخاسته در کشورهای تازه صنعتی شده

m404- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۳: ویژگی های کلیدی و شخصیتی مهندسین برای توسعه تکنولوژی و نوآوری

M391- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۳: اقتصاد دانش بنیان

M400-مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۳: تجزیه و تحلیل عملکرد کسب و کار بانکی و ریسک بازار با استفاده از DEA فازی

M388- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۳: حاکمیت شرکتی فناوری اطلاعات

M387- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۳: مسیر آینده شرکت های صنعتی و مدیریت آن ها

M384- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۳: سبک های مدیریت تحول، رقابت بازاری، و عملکرد سازمانی: شواهد مربوط به هتل مجللی در استرالیا

M382- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۳: مدیریت سیستم های اطلاعاتی راهبردی

M381- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۳: فرایند مدیریت استعدادها

M376- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۳: سیستم اطلاعاتی در مدیریت عملکرد کسب و کار: زنجیره مربوط به عرضه

M369- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۳: هماهنگی عملیات، بازاریابی، و استراتژی های رقابتی به منظور بالا بردن عملکرد

M367- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۳: تاثیر شیوه های مدیریت کیفی در فرایند تولید دانش: چشم انداز شرکت هواپیمایی چینی

M366- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۳: کنترل مدیریت در کسب و کار خانوادگی و حسابداری مدیریت در زمینه انطباق با تعامل سازمانی: بررسی موردی خانواده اندونزیایی که مالک یک دانشگاه می باشند

M360- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۳: رهبری در قرن بیست و یکم؛ ضرورت های بین المللی

M359- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۳: احیای مجدد ادغام عمودی : انتخاب استراتژیک و تاثیرات آن بر عملکرد شرکت

M358- مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۱۳: تأثیر ارزش ویژه نام تجاری بر پاسخ مصرف کننده

M357- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۳: رهبری و مدیریت دانش در سازمان های ICT بریتانیا

M356- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۳: مقایسه سیاست قیمت گذاری ثابت و پویا در مدیریت درآمد

M355- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۳: ارزش برند های دارای برچسب خصوصی برای مصرف کنندگان ایالات متحده: یک ارزیابی موضوعی و عینی

M354-مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۳: آیا هنجارهای ارتباطی در روابط بین مصرف کننده- برند اهمیت دارند؟

M353- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۳: مفهوم سازی مجدد هویت برند در یک محیط پویا

M352- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۳: فراتر از پذیرش تکنولوژی: روابط (مصرف کنندگان) با نام های تجاری و تجربه برند آنلاین

M351-مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۳: نقش آرم های تجاری (لوگو برند) در عملکرد شرکت

M350- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۳: اثر تناسب کشور مبدأ بر ارزیابی کالا توسط مشتری در اتحادهای استراتژیک برند برون مرزی

M349- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۳: بازارگرایی و برندگرایی- از جایگزین ها تا هم افزایی

M345- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۳: تأثیرات مربوط به برند و موقعیت در کشش تقاضا

M344- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۳: مدیریت دانش در عصر پردازش ابری و وب ۲.۰: تجربه قدرت نوآوری های برانداز

M343- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۳: بررسی تجزیه و تحلیل مدیریت ارتباط با مشتریان با استفاده از کارت امتیازی متوازن

M335- دانلود مقاله ISI مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۳: بهتر بودن در مقابل متمایز بودن: تمایز، رقابت و استراتژی های قیمت در صنعت هتلداری اسپانیا

M334- دانلود مقاله ISI مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۳: تحقق بخشی مزیت رقابتی مدیریت روابط کارکنان با استفاده از فن آوری اطلاعات

M318- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۳: درس های زنجیره تأمین از بلایای طبیعی فاجعه آفرین در ژاپن

M313- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۳: مدیریت ریسک و بهره وری مدیریتی در بانک های چینی یک چارچوب شبکه تحلیل پوششی داده ها

M303- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه ۲۰۱۳: یک مطالعه تجربی درباره ی منشأ عملکرد رابطه ای فروشنده در برون سپاری سیستم های اطلاعاتی برون مرزی

M302- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه ۲۰۱۳: ادراک هایی درباره نهادینه سازی اخلاق و کیفیت زندگی کاری: مدیران بازاریابی تایلندی در مقابل مدیران بازاریابی آمریکایی

M301- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه ۲۰۱۳: توسعه و حفظ فرهنگ اخلاقی شرکت : عناصر اصلی

M300- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۳: اخلاق و مالیات مقایسه میان کشوری شرکت های انگلیسی و ترکیه ای

M298- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۳: رفتار خرید اینترنتی مصرف کنندگان در شیلی

M287- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۳: هماهنگ سازی همکاری زنجیره تأمین با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

M286- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۳: نوآوری مخاطره آمیز: تاثیر استراتژی های داخلی و خارجی تحقیق و توسعه برتوزیع سود

M285- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۳: یک مطالعه میان کشوری از نوآوری مصرف کننده و نوآوری خدمات تکنولوژیکی

M284- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۳: مدیریت خلاقیت در روابط بازار کسب و کار

M321- دانلود مقاله لاتین مدیریت با ترجمه ۲۰۱۳: مقایسه بانکداری اسلامی با بانکداری متعارف (مرسوم) مدل کسب و کار، بهره وری و ثبات

M152- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۳: تحقق بخشی مزیت رقابتی مدیریت روابط کارکنان با استفاده از فن آوری اطلاعات

 

مقالات ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۲

M707- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۲ : از پیاده سازی سیاست تا مدیریت فرآیند کسب و کار: اصولی برای ایجاد انعطاف و چابکی

M665- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۲ : ساختار مدارس هوشمند در سیستم آموزشی

M661- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۲: پیش بینی عملکرد پروژه با توجه به تاثیر سبک رهبری در چابکی سازمانی

M658- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۲ : پیامدهای استرداد محصول از طرف مشتری در خرده فروشی آنلاین

M646- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۲ : آموزش عالی در رشته مهندسی صنایع در کشور پرو: در جهت یک مدل جدید بر مبنای مهارت‌ها

M612- مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی مدیریت ۲۰۱۲ : آیا بازاریابی هنجارهای اجتماعی موثر است؟ یک مطالعه موردی بر روی برق مصرفی خانگی

M597-مقاله ترجمه شده ۲۰۱۲ : شناسایی توانمندی های مدیریتی در سازمانهای دانش مبنا

M580- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۲ : اعمال هزینه یابی فعالیت مبنا در محیط زنجیره تامین

M256- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۲: بررسی نقش واسطه رفتار شهروندی سازمانی بین فرهنگ یادگیری سازمانی و تسهیم دانش

M198- دانلود مقاله ISI مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۲: اثرات رفتار فروش اخلاقی از طریق تئوری هزینه مبادله: مشتری به چه کسی وفادار است؟

M196- دانلود مقاله ISI مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۲: نوآوری در مدیریت بازار با بکارگیری هوش تجاری: معرفی چارچوب پیشنهادی

M195- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۲: استراتژی آمیخته محصول و انعطاف پذیری تولیدی

M121- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۲: تحقیق در عملیات (پژوهش عملیاتی ) : ابزار بهره وری : نحوه ایجاد بهبود بهره وری واقعی

M117- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۲: پذیرش دولت الکترونیک در سازمان­های دولتی هند

M116- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۲: مطالعه استراتژی مدیریت زنجیره تامین و راهکارها در عملکرد زنجیره تامین

M115- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۲: آیا تبلیغات، اثری قصد خرید برندِ(نشان تجاری) فروشگاهی دارد؟

M105- دانلود مقاله انگلیسی ISI مدیریت با ترجمه ۲۰۱۲: دیدگاهی ادواری از ارتباط حاکمیت شرکتی و مدیریت استراتژیک

M103- دانلود مقاله انگلیسی ISI مدیریت با ترجمه ۲۰۱۲: عدم اطمینان محیطی درک شده در برنامه ریزی سناریو

M86- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۲: استراتژی آمیخته محصول و انعطاف پذیری تولیدی

M85- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۲: حوادث ناشی از کار در آمریکا بررسی عوامل خطر از طریق داده هایی از مطالعات عمومی اجتماعی

M84- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۲: نوآوری در مدیریت بازار با بکارگیری هوش تجاری: معرفی چارچوب پیشنهادی

M83- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۲: دانش ضمنی: بررسی و دستورالعملهای پژوهشی ممکن

M75- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۲: ریسک کشور ، اندازه کشور و رقابت مالیاتی در سرمایه گذاری مستقیم خارجی

M74- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۲: اهمیت مدیریت دانش و سازمانهای یادگیرنده در پویایی دانش سازمانها

M73- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۲: راهبرد، مدیریت منابع انسانی و عملکرد : روشن تر کردن خط دید

M72- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۲: اثر کارکردهای مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد کیفیت و عملکرد نوآوری

M70- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۲: موانع و اهرم های اکتشافی آینده در تجربیات عملی در خط مشی گذاری

M67- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۲: تاثیر ادغام مشتری بر مدیریت پورتفولیوی پروژه و موفقیت آن- توسعه ی یک چارچوب مفهومی

M56- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۲ : سقوط در بازارهای مالی کارا ، نقش فاندامنتال ها در ایجاد نوسانات

M49- دانلود مقاله انگلیسی ISI مدیریت با ترجمه ۲۰۱۲: سهم بازار و سیاست وجوه نقد : مدارک و شواهدی از شرکت های اروپایی غربی

M48- دانلود مقاله ISI مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۲ : چه کسی ، چه کسانی را نظارت می کند؟ مدیران اجرایی ، نظارت و ساختار سخاوتمندی در شرکت های بزرگ آمریکایی

M46- مقاله مدیریت به زبان انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۲ : روش مهندسی تصمیم به منظور تعیین اثرات رقابتی سرمایه در گردش: مدل شبکه عصبی

M40- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۲ : تاثیر دانش مالک در مورد فناوری اطلاعات (IT) بر همراستایی استراتژیک و پذیرش IT در شرکت­های کوچک آمریکایی

M39- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۲ : تاثیر عوامل سازمانی بر بکارگیری کسب و کار الکترونیکی : تجزیه و تحلیل اندازه شرکت

M38- دانلود مقاله انگلیسی ISI مدیریت با ترجمه ۲۰۱۲ : ارتباط با مشتری به عنوان یک نگرش بازاریابی بر مبنای اطلاعات مشتری

M36- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۲: نقش هوش هیجانی در افزایش کیفیت زندگی کاری مدیران مدارس

M35- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۲: هدف گذاری و ارزیابی عملکرد به عنوان ابزارهایی برای مدیریت استعداد

M34- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۲ : فناوری اطلاعات به عنوان یک ابزار بهبود برای مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

M18- دانلود رایگان مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۲ : ارتباط بین مشارکت کارمند، مدیریت مشارکتی و عملکرد زنجیره یافته­هایی از یک کشور در حال توسعه

M16- دانلود رایگان مقاله انگلیسی رشته مدیریت با ترجمه ۲۰۱۲ : بهبود خروجی­ های کارمند؛ تأثیرات وابسته­ی (متقابل) هوش عاطفی مدیران و سبک رهبری

M17- دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۲: چهارچوب مدیریت کیفیت برای تصمیم گیری مدیریت دولتی

M13- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۲ : ساختار سازمانی و قابلیت­های بازاریابی تخصصی در کسب و کارهای کوچک و متوسط( SMEها)

M12- دانلود مقاله ترجمه شده رشته مدیریت ۲۰۱۲ : توانمندسازی سازمانی و روانی (روان­شناختی) در ارتباط بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد

M11- دانلود مقاله انگلیسی ISI با ترجمه فارسی ۲۰۱۲ : اندازه ­گیری ارتباط بین مدیریت منابع انسانی (HRM) و عملکرد سازمانی: مفاهیم، موضوعات و چارچوب

M10- دانلود رایگان مقاله لاتین مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۲ انگیزه وابستگی (انگیزه پیوندجویى) و علاقه در حرفه­های کارآفرینی

M6- دانلود رایگان مقاله انگلیسی رشته مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۲ سازمان به عنوان یک حوزه یادگیری میان رشته ای با استفاده از یک بازی استراتژیک برای ادغام یادگیری در مورد مدیریت زنجیره تامین و تبلیغات

M5- دانلود مقاله ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۲ تاثیرات پویای چرخه های تجاری بر روابط تجاری

M4- مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۲ شرایط انعطاف پذیر کاری و کاهش سطوح اعتماد

M521- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۲: بررسی استراتژی های ورود به بازار مبتنی بر منابع و تأثیرات سازمانی: شواهد تجربی از یک منطقه با بافت اقتصادی

M420- دانلود مقاله ISI مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۲: مدلهای مبتنی بر عامل شخصیت نام تجاری : یک بررسی انتقادی

M419- دانلود مقاله ISI مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۲: مسائل طراحی در ارزیابی متوازن: کنترل «چیست» و «چگونه انجام می شود»

M417- دانلود مقاله ISI مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۲: رفتار جامعه مسلمان در هدایت بانک اسلامی : نقش تعدیل کننده دانش و قیمت گذاری

M415- دانلود مقاله ISI مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۲: خشم مصرف کنندگان: عکس العمل احساسی به رفتار سازمانی غیر اخلاقی

M414- مقاله مدیریت به زبان انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۲: قیمت گذاری پویا در بازارهای بیمه خودروی کنترل شده با بیمه های ناهمگن: استراتژی های خوب در مقابل استراتژی های تند و زننده برای مشتریان

M413- مقاله مدیریت به زبان انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۲: ایجاد یک سیستم تبلیغاتی تلفن همراه برای خدماتی که براساس مکان به مشتری ارائه میشوند

M409- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۲: پشتیبانی تصمیم گیری بازاریابی مستقیم از طریق مدل سازی پیش بینی پاسخ مشتری

M365- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۲: چگونه ملاحظات راهبردی، تصمیم گیری بر روی برنامه های کاربردی مدیریت منابع انسانی الکترونیک (e-HRM) را تحت تاثیر قرار می دهد

M364-مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۲: ارتباط بین رهبری تحولی و رضایت شغلی کارکنان در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه

M348- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۲: نام تجاری در دست: یک تحقیق متقابل در بازار از پذیرش بازاریابی تلفن همراه توسط مصرف کننده

M347- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۲: هدف قرار دادن دانشجویان در فیس بوک (برای تبلیغات)؛ چگونه پول خود را هدر ندهید

M342- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۲: با ترجمه فارسی ۲۰۱۲: ارزیابی روش تدریس و یادگیری در مطالعات اسلامی

M341- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۲:پیش بینی استراتژیک با استفاده از یک روش دلفی تعدیل شده با مشارکت کاربران نهایی : یک مطالعه موردی از تأثیر iPad در اکوسیستم کامپیوترهای شخصی تایوان

M340- دانلود مقاله ISI مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۲: تاثیر پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) در عملکرد عملیاتی یک سازمان

M339- دانلود مقاله ISI مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۲: شبیه سازی مبتنی بر برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) به عنوان یک محیط آموزشی برای کسب و کار بنگاه های کوچک و متوسط (SME)

M337- دانلود مقاله ISI مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۲: ویژگی های تکنولوژی مصرف کننده در پذیرش خرید به وسیله تلفن همراه کاربرد تئوری توسعه یافته رفتار برنامه ریزی شده (TPB)

M333- دانلود مقاله ISI مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۲: سرمایه انسانی در کسب و کار خانوادگی: با تمرکز بر سطح فردی

M332- دانلود مقاله ISI مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۲: اثر نوآوری مصرف کننده بر پذیرش محصول جدید

M331- دانلود مقاله ISI مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۲: استراتژی های فناوری و رقابت استاندارد مقایسه نوآوری های Apple و Microsoft

M330- دانلود مقاله انگلیسی ISI مدیریت با ترجمه ۲۰۱۲: برون سپاری منابع انسانی : اثرات بازار و کارایی عملیاتی عمکردهای منابع انسانی اجرایی

M329- دانلود مقاله انگلیسی ISI مدیریت با ترجمه ۲۰۱۲: ارتباط میان تناسب زنجیره تامین و عملکرد مالی شرکت

M328- دانلود مقاله انگلیسی ISI مدیریت با ترجمه ۲۰۱۲: تجدید نظر و شکل دهی مجدد آمیخته بازاریابی اجتماعی

M327- دانلود مقاله انگلیسی ISI مدیریت با ترجمه ۲۰۱۲: ارزیابی چند بعدی عملکرد سازمانی: یکپارچه سازی BSC و AHP

M325- دانلود مقاله لاتین مدیریت با ترجمه ۲۰۱۲: ارزیابی اعتبار ساختارهای ارزش ویژه برند

M324- دانلود مقاله لاتین مدیریت با ترجمه ۲۰۱۲: بکارگیری موثر ساختار برند از طریق مزیت رقابتی پایدار، استراتژی بازاریابی و تصویر شرکت

M323- دانلود مقاله لاتین مدیریت با ترجمه ۲۰۱۲: بازاریابی در مواجهه با وب ۲. ۰، رسانه های اجتماعی و مصرف کنندگان خلاق مفاهیمی برای استراتژی بازاریابی بین المللی

M322- دانلود مقاله لاتین مدیریت با ترجمه ۲۰۱۲: ادغام دو رویکرد تحلیل پوششی داده ها و کارت امتیازی متوازن برای ارتقای ارزیابی عملکرد

M320- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۲: به سوی موفقیت در سیستم های هوشمند کسب و کار اثرات بلوغ و فرهنگ در تصمیم گیری تحلیلی

M319- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۲: ارتباط، قرارداد و موفقیت برون سپاری فناوری اطلاعات : شواهدی از دو مطالعه موردی توصیفی

M317- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۲: معماری محصول، توانایی های سازمانی و یکپارچه سازی فناوری اطلاعات به منظور کسب مزیت رقابتی

M314- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۲: بهبود عملکرد شرکت از طریق NPD نقش بازار محوری، NPD محوری و فرآیند NPD

M312- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۲: استفاده از روش مقایسه دو به دو برای ارزیابی اولویت های رقابتی در زنجیره تامین

M311- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۲: چرخه عمر فناوری: مفهوم سازی و الزامات مدیریتی

M310- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۲: از پنج نیروی رقابتی به پنج نیروی همکاری تجدید نظر در روابط متقابل ساختار صنعت – شرکت

M309- مقاله ISI مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۲: استفاده از کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد اشاعه E-SCM : یک دیدگاه چند فازی

M308- مقاله ISI مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۲: کاربرد سیستم های سنجش عملکرد استراتژیک در تدوین استراتژی آیا در محیط های پویا عمل میکند ؟

M307- مقاله ISI مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۲: عوامل کلیدی در موفقیت کسب و کار خانوادگی اسلامی

M306- مقاله ISI مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۲: اجازه بدهیم موسیقی اجرا شود یا خیر؟ تأثیر موسیقی زمینه (موسیقی متن) بر رفتار مصرف کننده ها

M305- مقاله ISI مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۲: مکانیسم های اجرای تصمیم گیری در نظارت فناوری اطلاعات، مورد : مدیریت ارتباط با مشتریان

M304- مقاله ISI مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۲: تأثیر شرایط رقابتی بر تازه واردان بازارهای جدید در صنعت هتلداری استانبول: تجزیه و تحلیل با استفاده از مدل پنج نیروی موقعیت رقابتی مایکل پورتر

M299- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۲: مدیریت ریسک زنجیره تأمین در شرکت های فرانسوی

M297- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۲: رشد بالاتر از طریق استراتژی اقیانوس آبی : مفاهیمی برای سیاست های اقتصادی

M296- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۲: اثرات مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی (E-SCM) بر صنعت خرده فروشی الکترونیکی : تحلیل از دیدگاه پنج نیروی پورتر

M295- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۲: توسعه استراتژیک دولت الکترونیک و نقش الگوبرداری

M294- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۲: بررسی رفتار مشتریان آنلاین: یک نگرش خدمت محور

M291- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۲: هماهنگ سازی شیوه های کنترل سازمانی با عملکرد رقابتی برون سپاری

M290- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۲: آموزش صنعتی : مطالعه ای بر اثربخشی آن در میان دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده مطالعات اسلامی

M289- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۲: مدیریت ریسک و مشتقات مالی : بررسی اجمالی

M288- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۲: ورود به حوزه ی جدید : مطالعه ی «مدیریت بحران» و «ارتباط بحران» داخلی در سازمان ها

M19- دانلود رایگان مقاله لاتین ترجمه شده رشته مدیریت ۲۰۱۲ :چارچوبی یکپارچه جهت مدیریت ریسک برون سپاری

M53- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۲: بررسی رابطه تعادل بین متغیرهای اقتصاد کلان و شاخص بازار سهام مالزی با استفاده از روش آزمون های مقادیر کرانه ای

M59- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۲ : اثرات رفتار فروش اخلاقی از طریق تئوری هزینه مبادله: مشتری به چه کسی وفادار است؟

M539- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۲: تشخیص مدیریت درآمد با شبکه های عصبی

M398- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۲: مدلسازی گردش ترافیک در شاهراههای هندوستان با استفاده از فنون شبیه سازی

 

مقالات ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۱

M662- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۱ : بررسی کمبود کیفیت سرمایه معنوی (فکری) در بانک

M659- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۱ : رشد و توسعه مدارس هوشمند با مدل جدیدی از سیستم مدیریت استراتژیک

M588- مقاله ترجمه شده ۲۰۱۱ : ساخت یک سیستم واسطه گری دانش با استفاده از تجزیه و تحلیل شبکه اجتماعی

M279- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۱: مدل ERP برای انتخاب فروشنده در صنعت الکترونیک

M276- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۱: بررسی مجدد عملکرد کاربر سیستم های اطلاعاتی :استفاده از داده کاوی برای شناسایی ویژگی هایی از سیستم اطلاعاتی که منجر به سطوح بالاتر عملکرد کاربر می شود

M275- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۱: مقیاسی برای اندازه گیری کیفیت سلف سرویس آنلاین

M218- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه ۲۰۱۱: مدیریت منابع انسانی و کارآفرینی شرکت

M217- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه ۲۰۱۱: مدیریت راهبردی منابع انسانی و کاهش تمرکز روی کارکنان

M202- مقاله مدیریت به زبان انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۱: روابط بین شیوه عمل منابع انسانی و عملکرد شرکت

M201- مقاله مدیریت به زبان انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۱: کیفیت برند، وفاداری برند، رضایت مشتری

M200- دانلود مقاله ISI مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۱: رابطه میان آگاهی از برند و وفاداری مصرف کننده/ برند در صنعت شیر بسته بندی شده

M197- دانلود مقاله ISI مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۱: شهرت اخلاقی و ارزش دریافت شده: ادراکات مشتری

M183- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۱: بودن یا نبودن در عرصه رسانه های جمعی اجتماعی به عنوان سودمند ترین استراتژی بازاریابی بعد از رکود اقتصادی جهانی

M124- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۱: یک روش ترکیبی برای ارزیابی عملکرد و انتخاب تأمین کننده

M119- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۱۱ : مدلی برای مدیریت دانش پروژه

M111- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۱: یک دیدگاه فرآیندی ازمدیریت دانش

M108- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۱: عوامل سازمانی جهت پشتیبانی از مدیریت دانش و نوآوری

M99- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۱: ترکیبی از استقرار کارکرد کیفیت و فرایند شبکه تحلیلی برای ارزیابی پروژه توسعه مجدد شهری: کاربرد نرم افزار

M95- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۱: مدیریت راهبردی منابع انسانی و کاهش تمرکز روی کارکنان

M82- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۱: مهارت های شغلی، جلب و حفظ استعدادهای برتر

M81- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۱: عرضه های اولیه سهام و نقش حسابداری مدیریت

M77- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۱: رابطه ی مشاوره مشتری: یکی از رازهای تاثیر گذار بر تغییر سازمانی چه می باشد؟

M71- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۱: مدلسازی خط مشی: تعریف ، طبقه بندی و ارزیابی

M66- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۱: ارتباطات درون سازمانی و رهبری: رویکرد تعاملی

M64- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۱: روش شناسی مدیریت بهره وری با استفاده از نسبت تحقق بهره وری

M61- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۱: چالش های اجرای اخلاق از طریق استفاده از فناوری اطلاعات دردانشگاه

M57- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۱: چشم اندازی از موضوع تغییر سازمانی-مطالعه موردی بر روی کاربرد دو مدل تغییر

M50- دانلود مقاله انگلیسی ISI مدیریت با ترجمه ۲۰۱۱: کارت امتیازی متوازن پیش فعال

M45- مقاله مدیریت به زبان انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۱ : پیچیدگی در محیط کسب و کار

M41- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۱ : بهبود اجرای مدیریت زنجیره تأمین در سازمان ها

M31- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۱ : نفوذ رفتارهای شهروندی سازمانی و تعهدات سازمانی اعضا بر یادگیری سازمانی

M29- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۱ : مدیریت منابع انسانی و کارآفرینی شرکت

M24- مقاله انگلیسی رشته مدیریت با ترجمه ۲۰۱۱ : شهرت اخلاقی و ارزش دریافت شده: ادراکات مشتری

M22- دانلود مقاله انگلیسی رشته مدیریت با ترجمه ۲۰۱۱ : طراحی معماری هماهنگ سازی پویا و برنامه جنبی زنجیره تأمین چابک

M8- دانلود رایگان مقاله ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۱ ارزش برنامه ­ریزی تجاری قبل از شروع- دیدگاه تئوریک تصمیم­ گیری

M3- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۱ سیستم­های مدیریت کارمند و بافت­های سازمانی: رویکرد اکولوژی جمعیت

M2- مقاله لاتین ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۱ تأثیرات اقتضائی عدم قطعیت محیطی بر ارتباط بین ادغام (یکپارچگی) زنجیره تأمین و عملکرد عملیاتی

M481- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه ۲۰۱۱: چارچوب عمومی برای مدیریت تکامل تکنولوژی

M416- دانلود مقاله ISI مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۱: بررسی تاثیر عوامل توصیه گر دررفتار خرید برنامه ریزی نشده مصرف کنندگان آنلاین

M402- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۱: مطالعه استراتژی برند کارفرما در مشاغل خصوصی از چشم انداز مدیریت منابع انسانی

M401- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۱: مدیریت عملکردهای استراتژیک : بررسی عوامل موثر بر اثربخشی ارتباط و رضایت مندی شغلی

M396-مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۱: شفاف سازی با هدف نظارت: مکانیسم ها و تاثیر سیاست شفاف سازی مبتنی بر آموزش و افشاگری

M380- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۱: تحلیل ریسک و روش های ارزیابی در محل کار: بر مبنای مرور، طبقه بندی و بررسی تطبیقی تحقیقات علمی دوره ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹

M338- دانلود مقاله ISI مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۱: بررسی تأثیر مدیریت دانش در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) : اثرات واسطه عوامل سازمانی

M336- دانلود مقاله ISI مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۱: آیا قیمت مناسب است؟ راهنمای قیمت گذاری برای افزایش سود آوری

M326- دانلود مقاله انگلیسی ISI مدیریت با ترجمه ۲۰۱۱: ترجیحات ویژگی تلفن همراه، رضایت مندی مشتری و قصد خرید مجدد در میان کاربران مرد

M315- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۱: تاثیر ISO 9000 و EFQM بر استفاده از شیوه های کار انعطاف پذیر

M293- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۱: میزان پویایی قیمت گذاری آنلاین در خرده فروشی اینترنتی: مطالعه موردی بازار DVD

M292- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۱: مدل ترکیبی SWOT وAHP در برون سپاری بازاریابی ورزشی با استفاده از یک مورد ورزش بین دانشکده ای

M15- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۱ : تاثیر گرایش بازار داخلی و خارجی بر عملکرد در سازمان های دولتی محلی

مقالات ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۰

M244- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۰: اداره کردن تعارض، اطمینان و تعهد در روابط برون سپاری

M199- دانلود مقاله ISI مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۰: رابطه میان ویژگی های شخصیتی مصرف کننده، هویت نام تجاری و وفاداری به آن

M192- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۰: نقش های متمایز اعتبار نام تجاری و وجهه نام تجاری در انتخاب مشتری

M191- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۰: آیا طراحیهای مجدد لوگو (نشان تجاری) به برند شما کمک کننده است یا به آن ضرر می زند ؟ نقش تعهد به برند

M189- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۰: جنبه مبهم روابط خریدار- فروشنده یک نگرش سرمایه ی اجتماعی

M186- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۰: معیارهای بازاریابی : دیدگاههای مدیران برزیلی

M184- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۰: درک و استنباط نقش همکاری بازاریابی خرید در بازارهای صنعتی

M179- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۰: اثر گرایش ها و حالات قدیمی و مدیریت تعارض بر رضایت مشتری و احیای خدمات

M173- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۰: آیا فرآیندهای اطلاعاتی بازار عملکرد فعالیت اقتصادى جدید را بهبود می بخشند؟

M164- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۰: اقتصادهای محلی و انتخابات عمومی: تاثیر شرایط اقتصادی شهری و منطقه‏ ای بر رای گیری

M159- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۰۱: مزایای عملکرد تولید در اجرای تولید به هنگام JIT

M158- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۰: دانشکده های بازرگانی در عصر جهانی شدن

M156- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۰: اداره داده های مشترک : سیاست، عمل ، و پیشرفت علم

M153- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۰: ترکیبی از استقرار کارکرد کیفیت (QFD) و فرایند شبکه تحلیلی (ANP)برای ارزیابی پروژه توسعه مجدد شهری

M147- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۰: اثرات شدت رقابتی مشاهده شده در صنعت و قابلیت های مربوط به بازاریابی

M106- دانلود مقاله انگلیسی ISI مدیریت با ترجمه ۲۰۱۰: مجله تحقیقات حسابداری مدیریت: پس از ۲۰ سال

M101- دانلود مقاله لاتین مدیریت با ترجمه ۲۰۱۰: هدفمندی و انگیزش برای تسهیم دانش

M100- دانلود مقاله لاتین مدیریت با ترجمه ۲۰۱۰: شیوه های عملیاتی سنجش خلق دانش

M80- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۰: تجارت منصفانه چای رویبوس؛ رابطه تولید کنندگان آفریقای جنوبی و بازارهای مصرفی آمریکا

M79- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۰: تأثیر تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی روی قصد جابجایی پرسنل مرکز تلفن در کشور پاکستان

M78- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۰: تحقیقات کیفی در حسابداری ومدیریت: حسابداری در رسانه ها

M62- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۰: چالش­های اسلامی نسبت به منابع انسانی در سازمان­های مدرن

M44- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۰ : پیچیدگی، سادگی ، شفافیت

M30- دانلود مقاله لاتین مدیریت با ترجمه ۲۰۱۰ : اثر اندازه گیری کنترل سرمایه بر بازار سهام مالزی با استفاده از تکنیک موجک

M21- دانلود مقاله لاتین ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۰: مزیت رقابتی ملت‌ها: آیا چارچوب الماس پورتر یک تئوری جدید است که رقابت بین المللی کشورها را شرح می‌دهد؟

M377- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۰: اشتراک دانش و اعتماد به سازمان ها

M375- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۰: بهبود تصمیم گیری بودجه بندی سرمایه: شواهد مربوط به کشور کانادا

M346- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۰: استعداد کارآفرینی و توسعه اقتصادی در چین

M316- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۰: تلفن های همراه راهزن: یک استراتژی اقیانوس آبی

M69- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۱۰: خط مشی ارتباطات راه دور ( مقررات، خط مشی، و سرمایه گذاری در زیرساخت های ارتباطی

M93- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۰: اثرات تورم جهانی و بحران اقتصادی بر صنعت توریسم: آمریکای شمالی

M92- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۱۰: عوامل موفقیت مدیریت دانش در سازمانهای موقتی

مقالات ترجمه شده مدیریت ۲۰۰۹ و پایینتر

M709- مقاله ترجمه شده : بازارها و مشتریان مرزهای بازار، بازاریابی هدف

M680- مقاله ترجمه شده : اثرات اعتبار نشان تجاری و برند بر وفاداری مصرف کننده

M664- مقاله ترجمه شده ۲۰۰۸ : تاثیر تبلیغات بانک بر مشتریان بانک

M660- مقاله ترجمه شده ۲۰۰۶ : مدلی برای یکپارچه سازی یادگیری الکترونیک

M657- مقاله ترجمه شده ۲۰۰۹ : پیشرفت ها در زمینه گزارش دهی عملکرد دولت محلی

M655- مقاله ترجمه شده ۲۰۰۸: مطالعه کاربرد پذیری درس افزارهای مدارس هوشمند مالزی

M652- مقاله ترجمه شده ۲۰۰۵ : تعمیم تجربی جدید در زمینه عوامل موثر بر کشش و تغییر پذیری قیمت

M282-دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۰۲: پویایی عوامل تاثیرگذار بر پذیرش نوآوری ها

M618- مقاله انگلیسی ترجمه شده رشته مدیریت : تجارت الکترونیک و مشارکت مصرف کنندگان در اقتصاد جهانی

M280- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۰۰: ایجاد جامعه اطلاعات: تکنولوژی اطلاعات، زنان و طراحی

M273- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۰۳: محافظت بین المللی اسرار داد و ستد هنگام استفاده از اینترنت

M272- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۰۶: استفاده از تئوری مزیت رقابتی برای تحلیل بخش های فناوری اطلاعات (IT) در کشورهای در حال توسعه

M265- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۰۹: مدیریت و درک کیفیت خدمات فناوری اطلاعات

M264- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه: استراتژی شما برای مدیریت دانش چیست

M263- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۰۲: استراتژی های مدیریت برای دانش شخصی و سازمانی

M262- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه: مدل سازه های شبکه دانش و سیستم های اداره امور

M261- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی : فناوری اطلاعات در زنجیره تامین

M258- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی: سیستم اطلاعات مدیریتی (MIS)

M257- مقاله ترجمه شده : ویروسها ، کرمها وتروژانها چه هستند؟

M254- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۰۸: نقش واسطه‌گری و ظرفیت جذب در تسهیل روابط صنعت و دانشگاه

M253- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۰۶: تسهیل کننده های یادگیری سازمانی در طراحی

M252- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۰۴: استرس سازمانی : نقش تمایلات بوروکراتیک کارکنان

M251- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۰۵: سرمایه سازمانی به عنوان مزیت رقابتی سازمان

M249- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۰۹: بررسی مدیریت منابع انسانی نمونه ای پیشرفته از عوامل مؤثر بر پذیرش وکارآیی سیستم های الکترونیکی مدیریتی منابع انسانی

M248- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۰۹: طراحی ساختار هوشمنـدانه مطالعات رهبـری مدرن

M246- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۰۹: مفاهیم تغییر و اعتماد برای حالات و رفتار ایمن در تیم های کاری

M245- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۰۹ : تنوع محیط کار در ایالات متحده امریکا از دیدگاه پیتر دراکر

M243- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۰۱: تفاوت بین یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده

M242- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۰۲: ایجاد مهارت های تازه در منابع انسانی و افراد حرفه ای در عرصه‌ روابط صنعتی

M241- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۰۷: فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری: یک مدل جدید

M240- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۰۹: طراحی و ارزیابی یک ایفای نقش آنلاین در مدیریت تعارض

M239- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۰۹: تأثیر اندازه ی شرکت در عملکرد مبتکرانه

M238- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۰۷: ایجاد یکپارچگی سازمانی

M236- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۰۷: ارزش و یا جایگاه مدیریت منابع انسانی برای عملکرد سازمانی

M235- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۰۹: تکنیک های استراتژیک منابع انسانی و عملیات نوآوری : نقش میانجی توانایی مدیریت اطلاعات

M234- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۰۸: مدیریت استراتژیک منابع انسانی و کارکنان دانشی

M232- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۰۹: اندازه گیری عملکرد شرکت و واحدهای کسب و کار با یک نگرش کاربردی به زنجیره هتل داری تایوان

M231- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۰۷: اتخاذ عملیات استخدام ژاپنی در مالزی

M225- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۰۵: نقش از خود بیگانگی شغلی در تخریب قابلیت های کاری و سالخوردگی ناسالم

M224- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۰۸: آیا شیوه های منابع انسانی با عملکرد خوب به شرکت های بزرگ کارآفرینی کمک می کند

M221- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه ۲۰۰۹: گزینش برای انتصابات بین المللی

M219- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه ۲۰۰۹: شیوه های احیای اسلام در مدیریت منابع انسانی میان سازمان های اسلامی منتخب در مالزی

M216- مقاله ISI مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۰۸: انتقال و تبادل شور کار آفرینی و احساس انگیزه داخلی به کارمندان

M215- مقاله ISI مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۰۴: مدیریت منابع انسانی در سازمان های کوچک

M214- مقاله ISI مدیریت با ترجمه فارسی: تصمیم گیری به منظور واکنش به بحران

M212- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۰۹: بررسی منشأ تنوع در مسائل مربوط به اتخاذ نوآوری سازمانی

M211- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۰۵: سیستم برنامه ریزی منابع انسانی ابزاری موثر برای مدیریت تولید

M210- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی: رفتار شهروندی سازمانی: زمان اصلاح ساختار فرا رسیده است

M209- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۰۸: اثر ارتباطات سازمانی روی رضایت شغلی و تعهد سازمانی در مورد خدمات آمبولانس و بر روی نقش واسطه ای رضایت از ارتباطات

M208- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۱۹۹۶: علوم سازمانی در زمینه پسا مدرنیسم

M207-دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۰۰: مقیاس بندی عملیاتها، سیستمهای منابع انسانی و عملکرد شرکت در آسیای شرقی و جنوب شرقی

M206-دانلود مقاله لاتین مدیریت با ترجمه ۲۰۰۵: چالش های مدیریت منابع انسانی

M205- دانلود مقاله لاتین مدیریت با ترجمه ۲۰۰۷: پیچیدگی رهبری گذری از عصر صنعتی به دوره دانش

M203- دانلود مقاله لاتین مدیریت با ترجمه ۲۰۰۸:ساختارهای متوازن : طراحی سازمان برای رشد مناسب

M190- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۰۹: چرا ادغام بازاریابی با خرید هم سودمند است هم اجتناب ناپذیر؟

M187- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۰۹: خرید کردن یا عدم خرید؟ یک معضل اجتماعی در چشم انداز خرید سبز

M185- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۰۹: یک نقشه استراتژی بازاریابی جدید برای بازاریابی مستقیم

M182- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۱۹۹۶: رفتار خریدار سازمانی

M181- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۰۷: اعتماد مصرف کننده به تجارت الکترونیک در آمریکا ، سنگاپور و چین

M180- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۰۹: افزایش اهمیت بازاریابی عمومی (بخش دولتی) : تبیین، کاربردها و محدودیت های بازاریابی در ادارات دولتی

M177- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۰۹: تفاوت های جنسیتی در رفتار خرید سبز مصرف کنندگان نوجوان هنگ کنگی

M176- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۰۰: راهبردهایی برای ایجاد ترجیح برند در مصرف کننده

M175- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۰۹: طبقه بندی و مدیریت استرات‍‍ژیک خدمات در تجارت الکترونیک، توسعه طبقه بندی خدمات بر مبنای ادراک مشتری

M174- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۰۶: تأثیر پیچیدگی استراتژیک بر استراتژی بازاریابی و عملکرد سازمانی

M170- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه: ارتباط موثر با بازار هدف

M168- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۰۸: چگونه تحقیق بازاریابی صادرات بر عملکرد صادرات شرکت اثر می گذارد؟

m167- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۰۶: مدیریت ارتباط با مشتری و چهار عنصر بازاریابی

M166- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۰۴: توانایی های زنجیره تامین چابک : عوامل تعیین کننده رقابتی

M165- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۰۳: مدلی برای ارزیابی اثر بخشی مدیریت ارتباط با مشتریان با استفاده از کارت امتیازی متوازن

M163- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۰۹: گرایشها در مقایسه های اجتماعی : خوش بینی یا بدبینی

M162- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۰۹: ساخت قراردادهای روانشناختی و قانونی به واسطه ی روشهای تأمین منابع انسانی: جنبه فکری نظریه علامت دهی

M161- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۰۸: مدل EFQM : اداره دانش و مزیت رقابتی

M160- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۰۲: الگوبرداری از استراتژیهای سرمایه انسانی شرکتهای چند ملیتی در سنگاپور

M157- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۰۴: شش سیگما در سازمان‌های خدماتی انگلیس : نتایج به دست آمده از مطالعه یک خلبان

M155- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۰۷: تاثیرعوامل انسانی بر مدیریت بحران در سازمانها

M154- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۰۵: اندازه گیری عملکرد تنها یکی از راه های مدیریت عملکرد است

M151- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۰۷: اهمیت استراتژیک سرمایه فکری در بخش غیرانتفاعی

M150- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۰۹: اثرات تورم جهانی و بحران اقتصادی بر صنعت توریسم: آمریکای شمالی

M148- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۰۲: خاستگاه و دینامیک کنسرسیوم های تحقیق و توسعه تایوان

M146- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۰۶: سیستم تحقیق و توسعه برای توسعه صنعتی در تایوان

M145- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۱۹۹۸: تکمیل روابط با مشتریان درونی و بیرونی از طریق مدیریت روابط پاسخی استراتژیکی به محیط جهانی متغیر

M144- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۰۶: نگاهی به چشم انداز کلی در زمینه اعمال مدیریت روابط با مشتری،

M143- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۰۶: اثرات بازخورد سیستم و زمینه تصمیم بر رفتار تصمیم گیری بر مبناء ارزش

M142دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۰۳: ترجمه شده ایجاد قابلیت شناخت مشتری: ” مدیریت استراتژیکی برنامه های مدیریتی روابط مشتری”

M141- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۱۹۹۹: مروری بر ادبیات پیشین مهندسی مجدد فرآیندها

M139- دانلود مقاله ISI مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۰۹: انتشار مفاد دیدگاه بر پایه منبع در بازاریابی (نقش احتمالی عوامل بنیادی)

M136- دانلود مقاله ISI مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۰۷: نظامی سازی و تجارت بین‌المللی

M135- دانلود مقاله ISI مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۰۸: زنان و تعادل کار و زندگی آیاراه حل آن مشاغل خانگی است ؟

M134- دانلود مقاله ISI مدیریت با ترجمه فارسی: ده فایده سازمان تجارت جهانی

M133- دانلود مقاله ISI مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۰۲: سازگار کردن تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری

M132- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۰۶: سه سطح مفهومی برای دست اندر کاران مدیریت پروژه

M131- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۱۹۹۹: تفکر نظام مند (استراتژیک): زنجیره پیوسته ای از دیدگاه ها، تفکرات و مفاهیم

M130- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی۲۰۰۶: مدیریت ریسک پروژه

M129- دانلود رایگان مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی ۲۰۰۹: (شناسایی فرکانس رادیویی) و قابلیت رویت اطلاعات سطح/RFID بخش

M128- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۰۰: زمان واقعی استفاده شده در تحول استراتژی برای اجرای استراتژی

M127- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۰۵: چرخه های تئوری پردازی در تحقیقات مدیریت

M125- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۰۷: تصمیم‌گیری چند شرطی برای برون سپاری انتخاب قراردادها بر اساس تابع کاربردی مدل Electre

M123- دانلود رایگان مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی ۲۰۰۶: راه‌حل مصالحۀ غیرجبرانی برای انتخاب صفحات دوقطبی الکترولیت پلیمر غشاء و فرآیندهای غشایی سلول سوختی (PEMFC) با استفاده از روش ELECTREچهارم

M122- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۰۳: اولویت های منفی در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

M118 دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۰۸: اقتباس دولت الکترونیک در سه کشور آمریکای لاتین: آرژانتین، برزیل و مکزیک

M114- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۰۶: سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی: بررسی و تحلیل عملی

M113- مقاله ترجمه شده برداشت انتقادی از تغییر سازمانی

M110- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۰۹: اتخاذ نوآوری های فنی – ارتباطی چارچوبی برای مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری

M109- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۰۹: سیستم های اطلاعاتی مدیریت و عملکرد استراتژیک: نقش اجزای ارشد تیم

M104- دانلود مقاله انگلیسی ISI مدیریت با ترجمه ۲۰۰۸: ارتباط بین هوش سازمانی و توسعه مدیریت دانش سازمانی

M102- دانلود مقاله لاتین مدیریت با ترجمه ۲۰۰۴: علم اخلاق در استفاده از فناوری اطلاعات و نرم افزار

M98- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۰۹: رفتارهای متجانس مدیریت دانش به عنوان منبع متمایز مزیت رقابتی

M97- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۰۹: سیستم های اطلاعاتی لجستیک و حمل و نقل در ترکیه :از منظر دولت الکترونیکی

M96- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۰۹: اثرات میانجی فرهنگ سازمانی بر روابط میان رفتار رهبری و تعهد سازمانی و میان تعهد سازمانی و رضایت شغلی و عملکرد

M94- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۰۶: توسعه رقابت از طریق مدیریت دانش در پیاده سازی سیستم های ERP

M91- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۰۶: تسهیل کننده های یادگیری سازمانی در طراحی

M90- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۰۹: گزینش برای انتصابات بین المللی

M89- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۰۹؛ طراحی یک سیستم پایگاه دانش برای برنامه ریزی استراتژیک: نگرش کارت امتیازی متوازن

M88- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۰۶: چگونه کارمندان را به موقعیت های جدید راهنمائی و جهت دهی کنیم

M87- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۰۹: پتانسیل های انگیزشی تیمها: بررسی و توسعه مدل بین سطحی چن و کانفر ۲۰۰۶ درباره انگیزش تیمها

M76- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۰۹: توسعه نام تجاری کامل در برابر توسعه نام تجاری مشتق شده

M68- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۰۹: مدیران بخش عمومی وکارآفرینی در جمهوری اسلامی ایران

M65- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۰۹: برنامه ریزی سناریو در خط مشی عمومی : درک کاربرد، تاثیر و نقش عوامل نهادی مفهومی

M63- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۰۲: نقش توانمند سازی سیستم های پشتیبان تصمیم در یادگیری سازمانی

M60- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۰۳؛ مدل سازی اخلاق اطلاعاتی : نقش تعدیل کنندگی مشترک کانون کنترل و عدم امنیت شغلی

M58- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۰۶: نقش ارتباطات و پشتیبانی مدیریت در پیاده سازی تولید ناب

M55- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۰۵: آزادسازی مقررات، تغییرات تکنولوژیکی و عملکرد وام ‏دهی- تجاری بانکهای بزرگ و کوچک

M54- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۰۹ : رویکردی عملی جهت دستیابی به چابکی از منظر تئوری محدودیت­ها(TOC)

M52- دانلود مقاله لاتین مدیریت با ترجمه ۲۰۰۹ : تبدیل تغییرات خط‌مشی ملی به روشهای مدیریت منابع انسانی محلی

M51- دانلود مقاله لاتین مدیریت با ترجمه ۲۰۰۰: بررسی محیط کسب و کار، برخی مسائل مفهومی

M47- دانلود مقاله ISI مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۰۹: الگوی تصمیم گیری چند معیاره برای اولویت دادن به فعالیت های پروژه

M37- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۰۹: ارتباط رفتار شهروندی سازمانی OCB و هوش هیجانی EI

M33- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی۲۰۰۶ : برون سپاری ـ مزایا و ریسک ها

M32- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۰۰: بررسی نقادانه مدیریت دانش به عنوان ابزاری مدیریتی

M28- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۰۸ : ارتباط بین هوش سازمانی و توسعه مدیریت دانش سازمانی

M27- مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده ۲۰۰۶: کیفیت خدمت دهی توریسم از فرودگاه آغاز می شود

M26- مقاله مدیریت به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی ۲۰۰۶ : فرهنگ سوء عملکردی سازمان نقش رهبری در برانگیختگی رفتار های انحرافی کار

M25- مقاله مدیریت به زبان انگلیسی ۲۰۰۵ : با ترجمه : یک مدل برنامه ریزی صفر و یک آرمانی برای جدول زمانبندی پرستاران

M23-دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۰۵ : مقررات زدایی، تغییرات تکنولوژیکی و عملکرد وام‏دهی- تجاری بانکهای بزرگ و کوچک

M20- مقاله انگلیسی ISI مدیریت با ترجمه ۲۰۰۶ : رابطه بین رفتارهای تنبیهی ـ تشویقی رهبر و دید گاه ها، ادراکات و رفتارهای کارمند

M14- دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت ۲۰۰۷؛ یکپارچه سازی مدل کانو، AHP و ماتریس برنامه ریزی QFD و کاربرد آن در خدمات کتابخانه ای

M9- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۰۹ رهبری در سطوح سلسله مراتب: سطوح چند گانه مدیریت و سطوح چندگانه تحلیل

M7- دانلود مقاله ISI مدیریت با ترجمه ۲۰۰۸ یادگیری رسمی و غیر رسمی در اتحاد های استراتژیک

M1- مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت ۲۰۰۹ تعدیل اثرات جنسیت و سطح سازمانی بین استرس نقش و رضایت شغلی کارمندان هتل

M421- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی: ارزیابی سرمایه فکری: ارتباط بین پیاده سازی مدیریت دانش و عملکرد شرکت

M283- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۰۷: استراتژی هایی برای پیاده سازی موفقیت آمیز CRM

M403- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۰۰: استراتژی تولید درپس زمینه ی:محیط استراتژی رقابتی واستراتژی تولیدی

M399- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۰۶: بررسی بهره وری شعب بانکی میان منطقه ای با استفاده از تحلیل پوششی داده های فازی

M397- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۰۳: روش استاندارد سازی در مقابل روش انطباقی در استراتژی بین المللی بازاریابی: ارزیابی کامل تحقیقات تجربی

M395- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۰۹: افزایش حاکمیت شرکتی بر پژوهش های کنترل شده شرکت

M394- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۰۸: تاثیر فاکتورهای داخلی و خارجی بر روی نوآوری محصول شرکت

M393- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۰۸: کار گروهی، نظارت و غیبت در محیط کار

M392- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۰۹: رضایت از بهبود خدمات :عدالت محوری و واکنش های احساسی

M390- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه تجزیه و تحلیل دولت از مزایا و هزینه مقررات

M389- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۰۸: موضوعات راهبردی رقابتی مهم که کارآفرین باید پیش از شروع کسب و کار مد نظر قرار دهد

M386- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۰۶: ظرفیت سازی از طریق مشارکت: سازمان های واسطه غیردولتی به عنوان بازیگران محلی و جهانی

M385- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۰۹: درک رابطه بین اعتماد و بی اعتمادی در مدیریت

M383- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۰۵: تئوری هایی در ارتباط با تاثیر مدیریت منابع انسانی راهبردی

M379- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۰۸: بررسی های مربوط به حسابداری مدیریت کیفی: منطق، خطرات و پتانسیل ها

M378- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۱۹۹۹: تصمیات کمکی چند ضابطه ای در مدیریت مالی و حسابداری

M374- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۲۰۰۷: سرمایه انسانی و بین المللی سازی کسب و کارهای کوچک

M373- دانلود مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه ۱۹۹۹: مرحل پیاده سازی بازمهندسی فرایند کسب و کار تحلیل فاکتورهای کلیدی موفقیت و ناکامی

M372- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۰۷: محرک ها و موانع مربوط به تغییرات حسابداری مدیریت

M371- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۰۶: کلید توزیع در پایگاه های داده با منبع بیرونی فعال: رویکردی بر مبنای درخت دودوئی

M370- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۰۸: بکارگیری خط و مش سازمانی در تحلیل رفتار سازمان ها

M368- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۰۵: مدلی برای یکپارچه سازی راهبردی مدیریت منابع انسانی

M362- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۰۹: اثرات فنون ارتباط سازمانی بر روی اعتماد با اثرات عدالت رویه ای: یک مطالعه میان فرهنگی بین کارکنان ژاپنی و آمریکایی

M361- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی ۲۰۰۲: چارچوبی ترکیبی برای مدیریت تغییر در چشم انداز رقابتی جدید

16 Apr 2019